Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2008

Spis treści / Contents

Nietrzymanie stolca u ludzi w wieku podeszłym
Fecal Incontinence in the Elderly Population
Krzysztof Bielecki, Iwona Trytko – s. 783-792
Urazy u osób w wieku starszym
Trauma in elderly people
Lech Baczuk – s. 793-796
Rehabilitacja przed- i okołooperacyjna chorych w podeszłym wieku: rehabilitacja oddechowa
Pre-and perioperative rehabilitation of elderly patients: pulmonary rehabilitation
Aleksandra Doroszewska-Szczepanik, Irena Madejska – s. 797-803
Rehabilitacja przed- i okołooperacyjna chorych w wieku podeszłym &ndash rehabilitacja ruchowa
Pre- and postoperative rehabilitation of elderly patient
Irena Madejska, Aleksandra Doroszewska-Szczepanik – s. 804-810
Rehabilitacja przed- i okołooperacyjna chorych w podeszłym wieku &ndash rehabilitacja psychologiczna
The pre- and perioperative rehabilitation of the old age patients &ndash psychological rehabilitation
Krzysztof H. Kołątaj – s. 811-817
Odleżyny u osób w wieku podeszłym &ndash zapobieganie i leczenie
Pressure ulcers &ndash prevention and treatment geriatric patients
Mirosław Klukowski – s. 818-820
Komentarz do prac
Krzysztof Bielecki – s. 821
Comment
Krzysztof Bielecki – s. 822
Małopłytkowości u kobiet ciężarnych i ich dzieci &ndash spojrzenie immunohematologa
Thrombocytopenia in pregnant women and their children &ndash from the viewpoint of the immunohaematologist
Małgorzata Uhrynowska – s. 823-827
Diagnostyka molekularna bakteryjnych zakażeń krwi
Molecular diagnostics of bacterial blood infections
Anna Budzyńska, Agnieszka Kaczmarek, Eugenia Gospodarek – s. 828-833