Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2011

Spis treści / Contents

Diagnostyka molekularna nowotworów
Genetic and molecular diagnostics of cancer
Janusz A. Siedlecki – s. 88-93
Diagnostic imaging in contemporary oncology
Diagnostyka obrazowa we współczesnej onkologii
Barbara Bobek-Billewicz – s. 94-103
Znaczenie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w diagnostyce schorzeń onkologicznych
Positron emission tomography (PET) in diagnosis of oncological diseases
Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Małgorzata Kobylecka, Joanna Mączewska, Katarzyna Fronczewska – s. 104-108
Radioterapia teragnostyczna
Theragnostic Radiotherapy
Bogusław Maciejewski – s. 109-115
Rak płaskonabłonkowy narządów głowy i szyi: aktualne zasady postępowania i perspektywy
Squamous cell carcinoma of head and neck organs: contemporary management and perspectives
Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski – s. 116-122
Niedrobnokomórkowy rak płuca
Non-small-cell lung cancer
Maciej Krzakowski – s. 123-125
Rak piersi – stan wiedzy w 2011 roku
Breast cancer – where are we standing in 2011?
Elżbieta Senkus, Jacek Jassem – s. 126-130
Rak żołądka
Gastric cancer
Krzysztof G. Jeziorski – s. 131-136
Rak jelita grubego
Colorectal cancer
Aleksandra Łacko – s. 137-145
Leczenie systemowe przerzutowego raka nerki. Przegląd piśmiennictwa
A systemic therapy of metastatic renal cancer. A review
Piotr Potemski – s. 146-149
Mięsaki i czerniaki
Sarcomas and melanomas
Piotr Rutkowski, Zbigniew I. Nowecki – s. 150-155
Opieka paliatywna we współczesnej onkologii
Palliative care in present-day oncology
Jerzy Jarosz – s. 156-162
Komentarz do prac
– s. 163-165