Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2011

Spis treści / Contents

Występowanie niezgodności słabych antygenów zgodności tkankowej w allogenicznych przeszczepieniach komórek krwiotwórczych od zgodnego w układzie HLA rodzeństwa
Occurrence of minor histocompatibility antigens’ disparities in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation recipients and their HLA-matched siblings
Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Urszula Siekiera, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 553-559
Długotrwały kaszel jako jedyny objaw przewlekłej białaczki eozynofilowej z ekspresją genu FIP1L1-PDGFRA
Persistent cough as the sole manifestation of chronic eosinophilic leukemia (CEL) expressing FIP1L1-PDGFRA fusion gene
Grzegorz Helbig, Anna Soja, Krzysztof Woźniczka, Anna Kopińska, Andrzej Frankiewicz, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 560-561
Znaczenie kliniczne mutacji JAK2 V617F u pacjentów w fazie przewlekłej włóknienia szpiku
Clinical correlates of JAK2 V617F point mutation in patients with chronic phase of myelofibrosis
Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Grzegorz Helbig, Krzysztof Woźniczka, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 562-566
Diagnostyka i leczenie chłoniaków nieziarniczych
Diagnosis and treatment of non-Hodgkin lymphomas
Krzysztof Warzocha, Ewa Lech-Marańda – s. 567-576
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) – początek ery agonistów receptora trombopoetyny
Primary immunologic thrombocytopenia (ITP) – the dawning of the thrombopoetin-receptor agonists
Krystyna Zawilska – s. 577-584
Ostra białaczka limfoblastyczna – postępy w diagnostyce i leczeniu u dorosłych
Diagnostic and treatment advances of adults acute lymphoblastic leukemia
Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 585-591
Postępy w rozpoznawaniu szpiczaka plazmocytowego oraz rekomendacje dotyczące leczenia
Advances in diagnosis of multiple myeloma and therapeutic recommendations
Anna Dmoszyńska – s. 592-600
Ostra białaczka szpikowa – współczesne poglądy na patogenezę, postępowanie diagnostyczne, klasyfikację, stratyfikację prognostyczną i leczenie<
Acute myelogenous leukemia – recent views on the pathogenesis, diagnostic approach, classification, prognostic stratification and treatment
Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 601-609
Aktualne wskazania i zasady leczenia z użyciem autoprzeszczepienia komórek krwiotwórczych
Current indications and principles for autologous haematopoietic cell transplantation
Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 610-615
Jak uniknąć błędów w codziennej praktyce w postępowaniu z chorym na niedokrwistość?
How to avoid errors in the management of anemia in everyday medical practice?
Kazimierz Sułek, Anna Torska – s. 616-626
Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 627-628
Comment
Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 629