Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych supelement 01/2011

Spis treści / Contents

Leczenie chirurgiczne torbieli trzustki – doświadczenia własne
Surgical treatment of pancreatic cysts – own experience
Beata Jabłońska, Bartosz Dudzicz, Agnieszka Burkacka, Tomasz Cywiński, Katarzyna Stolorz, Andrzej Lekstan, Adam Lewiński, Daria Dranka-Bojarowska, Marek Olakowski, Paweł Lampe – s. 5-10
Resekcja gruczolakoraka przełyku i wpustu techniką przezrozworową z użyciem toru wizyjnego laparoskopu
Video-assisted transhiatal esophagectomy in the treatment of esophageal and cardia adenocarcinomas
Adam Lewiński, Daria Juraszek, Aleksandra Hładoń, Andrzej Lekstan, Marek Olakowski, Paweł Lampe – s. 11-15
Chirurgiczne leczenie raka dróg żółciowych
Surgical treatment of cholangiocarcinoma
Paweł Lampe, Beata Jabłońska – s. 16-22
Krótka historia sztucznego przełyku
A brief history of the artificial oesophagus
Paweł Lampe, Beata Jabłońska – s. 23-28
Od Halsteda do leczenia oszczędzającego, czyli krótka historia chirurgii raka gruczołu piersiowego
From Halsted to breast conservative treatment or a brief history of breast cancer surgery
Beata Jabłońska, Jerzy Brańka, Paweł Lampe – s. 29-32
Zaparcia – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Constipation – etiopathogenesis, diagnosis and treatment
Beata Jabłońska, Dymitr Żaworonkow, Mieczysława Lesiecka, Viktor Filippovich Agafonnikov, Pavel Miroslavovich Pinkolsky, Paweł Lampe – s. 33-38
Przeszłość i przyszłość chirurgii minimalnie inwazyjnej
Past and Future of Minimally Invasive Surgery
Marek Rudnicki – s. 39-44
Różne metody rekonstrukcji układu pokarmowego po pankreatoduodenektomii – czy jest optymalna metoda?
Different methods of the gastrointestinal tract reconstruction after pancreaticoduodenectomy – is this procedure optimal?
Sławomir Mrowiec, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Musialski, Paweł Lampe – s. 45-50
Zespolenie trzustkowo-jelitowe po pankreatoduodenektomii. Przegląd technik z uwzględnieniem własnej metody zespolenia
The pancreatojejunostomy after pancreatoduodenectomy. The review of techniques including our own method of the anastomosis
Katarzyna Kuśnierz, Sławomir Mrowiec, Paweł Lampe – s. 51-56