Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych Suplement 3/2012

Spis treści / Contents

Trzecie autologiczne przeszczepienie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych jako konsolidacja remisji u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – analiza jednoośrodkowa
Third autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) as a remission consolidation in multiple myeloma – single centre experience
Iwona Grygoruk, Grzegorz Helbig, Anna Kopińska, Katarzyna Wiśniewska-Piąty, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 5-8
Plerixafor – wyniki mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich autotransplantacji u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem plazmocytowym – doświadczenia własne
Plerixafor – the results of mobilization regimen of hematopoietic stem cells and their autologous transplantation in lymphoma and myeloma patients – single center experience
Patrycja Zielińska, Anna Koclęga, Robert Liwoch, Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 9-14
Rola komórek układu odpornościowego w mikrośrodowisku nowotworów
The immune system cells in cancer microenvironment
Joanna Kopeć-Szlęzak – s. 15-21
Stwardnienie rozsiane – teraźniejszość i przyszłość – sukcesy i porażki
Multiple sclerosis – the present and the future – successes and failures
Dorota Uchman, Jan Kochanowski, Bogusława Baranowska – s. 22-26
Współczesne poglądy na powstawanie i leczenie żylnych owrzodzeń podudzi
The current views on the formation and treatment of venous leg ulcers
Piotr Słowiński, Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz – s. 27-34
Możliwości oceny zaburzeń ukrwienia u pacjentów z przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Ability to assess perfusion abnormalities in patients with peripheral arterial disease
Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 35-40
Estrogeny w etiopatogenezie skoliozy idiopatycznej
Estrogens in etiopathogenesis of idiopathic scoliosis
Błażej Rusin,Tomasz Kotwicki, Aleksandra Głodek, Małgorzata Kotwicka – s. 41-46
Komentarz do prac
Dr hab. med. Wojciech Bik – s. 47-48
Comment
Wojciech Bik, MD, PhD – s. 49-50