Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2013

Spis treści / Contents

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość
Mental health of children and adolescents in Poland – the state of the development of psychiatric care and future goals
Irena Namysłowska – s. 4-9
Model biomedycznego podejścia do depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, ADHD, dziecięcego zaburzenia dwubiegunowego i ataków złości: przełom naukowy czy iluzja?
Medicalization of Depression, Anxiety, Schizophrenia, ADHD, Childhood Bipolar Disorder and Tantrums: Scientific Breakthrough, or Broad-Based Delusion?
W. Joseph Wyatt – s. 10-21
Funkcjonalno-kontekstualne rozumienie problemów zdrowotnych
Towards functional-contextualistic understanding of health problems
Stanisław Malicki, Joanna Dudek-Głąbicka, Paweł Ostaszewski, – s. 22-27
Zmiana nawyków żywieniowych u dzieci: podejście behawioralne
Changing the way our children eat: a behavior analytic approach
Giovambattista Presti, Silvia Cau, Paolo Moderato – s. 28-34
Terapia behawioralna bólu u dzieci i młodzieży
Behavioral management of pain in children and adolescents
Przemysław Bąbel, Sławomir Trusz, Anna M. Ziółkowska – s. 35-44
Nauka i pseudonauka w terapii autyzmu
Science and pseudoscience in the treatment of autism
Monika Suchowierska, Gary Novak – s. 45-50
Wczesna intensywna terapia behawioralna u dzieci z autyzmem – teoria i badania
Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for children with autism – theory and research
Monika Suchowierska, Monika Rupińska – s. 51-57
Wiedza na temat autyzmu badana u lekarzy pediatrów w Polsce
Knowledge about autism among Polish pediatricians
Monika Suchowierska, Paula Walczak – s. 58-64
Usunięcie uwagi jako operacja motywująca podczas sesji „ucieczki” przeprowadzanych w ramach analizy funkcjonalnej
Assessing a Modified Functional Analysis Condition for Removal of Attention as an Establishing Operation in an Escape Functional Analysis Condition
Linda S. Heitzman-Powell, Kimberly K. Bessette, Howard P. Wills, Jill Marie Koertner, Lisa Rusinko – s. 65-70
System żetonowy jako interwencja terapuetyczna ukierunkowana na redukcję nadruchliwości u dzieci z ADHD
Token system as an intervention used for reducing hyperactivity in children with ADHD
Monika Suchowierska, Anna Cieślińska – s. 71-78
Wykorzystywanie technologii nauczania dystansowego w czasie szkolenia klinicystów do pracy z dziećmi z autyzmem: Model OASIS
Towards a Technology of Supervision: Use of the OASIS Model in the Delivery of Distance Supervision
Linda S. Heitzman-Powell, Rachel White, Phillip Tafs, Jay Buzhardt – s. 79-84
Picture Exchange Communication System (PECS): „Przewodnik” dla lekarzy
Picture Exchange Communication System (PECS): A Short “tutorial” for the doctors
Monika Suchowierska, Monika Rupińska, Andy Bondy – s. 85-90
Teoria umysłu jako jedna z teorii wyjaśniających deficyty w zakresie umiejętności społecznych u osób ze spektrum autyzmu
The theory of mind – attempting to explain deficits in social skills among people with autism spectrum disorders
Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Beata Ignaczewska – s. 91-96
Komentarz do prac
Monika Suchowierska – s. 97-99
Comment
Monika Suchowierska – s. 100-102