Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2013

Spis treści / Contents

Nadciśnienie tętnicze jako jeden z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów kierowanych na koronarografię po 65. roku życia
Arterial hypertension as a risk factor for cardiovascular diseases in the group of patients referred for coronary catheterization after the age of 65
Grażyna Kobus, Jolanta Małyszko, Izabela Stasiewicz, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska – s. 109-114
Przetoka tętniczo-żylna u pacjentów dializowanych w starszym wieku
Arteriovenous fistula in the elderly dialysis patients
Irena Głowińska, Jerzy Głowiński, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec – s. 115-117
Starszy nie znaczy gorszy – wyniki transplantacji nerek u seniorów
Older does not mean worse – the results of kidney transplantation in seniors
Joanna Stępniewska, Ewa Kwiatkowska, Marek Myślak, Barbara Dołęgowska, Magda Wiśniewska, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Kazimierz Ciechanowski – s. 118-123
Ostre uszkodzenie nerek jest coraz częstsze u osób starszych – pięcioletnia obserwacja jednego ośrodka akademickiego trzeciego poziomu referencyjności
Acute renal injury incidence is growing in the elderly inpatients – a tertiary-level academic single centre observation over 5 consecutive years
Marcin Czystowski, Dorota Daniewska, Ryszard Gellert – s. 124-126
Napływ płynu dializacyjnego do jamy otrzewnej u pacjentów dializowanych otrzewnowo nie wpływa na wyniki pomiaru przewodnienia metodą bioimpedancji
Bioimpedance-based overhydration valuation in peritoneal dialysis patients is not affected by the dialysis fluid intraperitoneal inflow
Ryszard Gellert, Danuta Kobus, Dorota Daniewska, Ewa Wolska, Marcin Czystowski – s. 127-130
Styl życia a przewlekła choroba nerek w wieku podeszłym
Lifestyle and chronic kidney disease in elderly
Jerzy Chudek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Adam Elibol – s. 131-137
Rola biomarkerów we wczesnej diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek u noworodków
Role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury in neonates
Maria Roszkowska-Blaim, Agnieszka Kisiel – s. 138-143
Nefropatia IgA – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem chorych w wieku starszym
IgA Nephropathy – selected problems including older patients
Beata Sulikowska, Jacek Manitius – s. 144-153
Pacjenci w podeszłym wieku: kiedy i jak rozpoczynać dializoterapię?
Elderly patients: when and how to perform dialysis?
Katarzyna Madziarska, Marian Klinger – s. 154-156
Przeszczepianie nerek u osób w wieku podeszłym
Kidney transplantation in the elderly
Dorota Miszewska-Szyszkowska, Magdalena Durlik – s. 157-163
Czy przewlekła choroba nerek wpływa na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego i zgony z ich powodu u osób w wieku podeszłym?
Does chronic kidney disease impact on cardiovascular complications and mortality in the elderly?
Tomasz Stompór, Katarzyna Pankrac – s. 164-170
Mutacje genów kodujących białka podocyta jako przyczyna uszkodzenia kłębuszków nerkowych u dzieci i chorych dorosłych
Genetic mutations of podocyte proteins as underlying mechanism of glomerular diseases in pediatric and adult patients
Ryszard Grenda – s. 171-174
Komentarz do prac
Ryszard Gellert – s. 175-176
Comment
Ryszard Gellert – s. 177-178