Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2013, s. 175-176
Ryszard Gellert
Komentarz do prac
Choroby nerek są powszechne we wszystkich grupach wiekowych, jednak powszechna wiedza o ich specyfice w skrajnych zakresach życia może być niewystarczająco aktualna, nawet wśród specjalistów. Dlatego zaproszono nefrologów pracujących stale z najmłodszymi dziećmi i osobami starszymi do publikowania w tym numerze „Postępów Nauk Medycznych” i podzielenia się swoją wiedzą z innymi lekarzami.
Choroby nerek mogą być obecne od początku życia jednostki. Jeśli tak się dzieje, to zazwyczaj jest za to odpowiedzialne tło genetyczne, także w przypadku zespołu nerczycowego. Wczesne wystąpienie białkomoczu i jego oporność na kortykosteroidy wysoce uprawdopodabniają istnienie mutacji genetycznej. Leczenie takich przypadków jest znacznie utrudnione, a czasami wymaga tak agresywnej terapii jak obustronna nefrektomia z następowym przeszczepieniem nerki (1). Zespół nerczycowy lub krwinkomocz występujące w podeszłym wieku mogą być równie dużym wyzwaniem dla nefrologów, ponieważ wykonanie biopsji nerki u tych pacjentów nie jest czasami możliwe ze względu na przyjmowane przez nich leki lub stan fizyczny. Diagnostyka różnicowa i opcje terapeutyczne dostępne u osób w podeszłym wieku z nefropatią IgA, najczęstszej u osób dorosłych i szybko rozpowszechniającej się glomerulopatii jest przedmiotem zainteresowania wielu specjalności zajmujących się seniorami (2).
Ostra niewydolność nerek (AKI), której częstość rośnie we wszystkich grupach wiekowych, ma poważne rokowanie, zarówno krótko i długoterminowe (2, 3), niezależnie od wieku. Dla jego poprawy niezbędne jest wczesne rozpoznanie AKI. Jest rzeczą optymistyczną, że markery wczesnego uszkodzenia nerek (cystatyna C, żelatynaza neutrofili związana z lipokaliną, cząsteczka uszkodzenia nerek-1, interleukina-18, wątrobowe białko wiążące kwasy tłuszczowe), wszystkie z powodzeniem stosowane u dorosłych, mogą być również używane u noworodków (3). Mimo to, śmiertelność związana z AKI jest wśród najmłodszych nadal wysoka. Na drugim biegunie spectrum wieku, AKI rozpoznano u nawet 25% osób hospitalizowanych, ale tylko jeden na pięciu z naszych pacjentów z rozpoznaniem AKI miał mniej niż 75 lat (4).
Przewlekła choroba nerek (PChN), także ta wynikająca z AKI, zwykle jest progresywna, zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci i przysparza pacjentom i ich rodzinom wszystkich obciążeń związanych z przewlekłą chorobą. Jest rzeczą niezwykle interesującą, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, że zmiany stylu życia mogą poprawić rokowanie w chorobach nerek. Warunkiem sukcesu jest wczesne rozpoczęcie ich wdrażania, ponieważ niektóre negatywne skutki stylu życia akumulują się na przestrzeni lat. Niskie spożycie płynów, abstynencja od alkoholu i wysokie spożycie alkoholu, palenie papierosów, niska aktywność fizyczna, wysokie spożycie energii oraz makro- i mikroelementów, wszystkie są związane z gorszym rokowaniem w CKD. Niestety, zmiana tych zachowań może być prawdziwym wyzwaniem (5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grenda R: Genetic mutations of podocyte proteins as underlying mechanism of glomerular diseases in pediatric and adult patients. Post N Med 2013; 2: 171-174,
2. Sulikowska B, Manitius J: IgA Nephropathy – Selected Problems Including Older Patients. Post N Med 2013; 2: 144-153.
3. Roszkowska-Blaim M, Kisiel A: Role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury in neonates. Post N Med 2013; 2: 138-143.
4. Czystowski M, Daniewska D, Gellert R: Acute renal injury incidence is growing in the elderly inpatients – a tertiary-level academic single centre observation over 5 consecutive years. Post N Med 2013; 2: 124-126.
5. Chudek J, Olszanecka-Glinianowicz M, Elibol A: Lifestyle and chronic kidney disease in elderly. Post N Med 2013; 2: 131-137.
6. Kobus G, Małyszko J, Stasiewicz I et al.: Arterial hypertension as a risk factor for cardiovascular diseases in the group of patients referred for coronary catheterization after the age of 65. Post N Med 2013; 2: 109-114.
7. Stompór T, Pankrac K: Does chronic kidney disease impact on cardio-vascular complications and mortality in the elderly? Post N Med 2013; 2: 164-170.
8. Madziarska K, Klinger M: Elderly patients: when and how to perform dialysis? Post N Med 2013; 2: 154-156.
9. Głowińska I, Głowiński J, Małyszko J, Myśliwiec M: Arteriovenous fistula in the elderly dialysis patients. Post N Med 2013; 2: 115-117.
10. Gellert R, Kobus D, Daniewska D et al.: Bioimpedance-based overhydration valuation in peritoneal dialysis patients is not affected by the dialysis fluid intraperitoneal inflow. Post N Med 2013; 2: 127-130.
11. Stępniewska J, Kwiatkowska E, Myślak M et al.: Older does not mean worse – the results of kidney transplantation in seniors. Post N Med 2013; 2: 118-123.
12. Miszewska-Szyszkowska D, Durlik M: Kidney transplantation in the elderly. Post N Med 2013; 2: 157-163.
Postępy Nauk Medycznych 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych