Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2013, s. 175-176
Ryszard Gellert
Komentarz do pracChoroby nerek są powszechne we wszystkich grupach wiekowych, jednak powszechna wiedza o ich specyfice w skrajnych zakresach życia może być niewystarczająco aktualna, nawet wśród specjalistów. Dlatego zaproszono nefrologów pracujących stale z najmłodszymi dziećmi i osobami starszymi do publikowania w tym numerze „Postępów Nauk Medycznych” i podzielenia się swoją wiedzą z innymi lekarzami.
Choroby nerek mogą być obecne od początku życia jednostki. Jeśli tak się dzieje, to zazwyczaj jest za to odpowiedzialne tło genetyczne, także w przypadku zespołu nerczycowego. Wczesne wystąpienie białkomoczu i jego oporność na kortykosteroidy wysoce uprawdopodabniają istnienie mutacji genetycznej. Leczenie takich przypadków jest znacznie utrudnione, a czasami wymaga tak agresywnej terapii jak obustronna nefrektomia z następowym przeszczepieniem nerki (1). Zespół nerczycowy lub krwinkomocz występujące w podeszłym wieku mogą być równie dużym wyzwaniem dla nefrologów, ponieważ wykonanie biopsji nerki u tych pacjentów nie jest czasami możliwe ze względu na przyjmowane przez nich leki lub stan fizyczny. Diagnostyka różnicowa i opcje terapeutyczne dostępne u osób w podeszłym wieku z nefropatią IgA, najczęstszej u osób dorosłych i szybko rozpowszechniającej się glomerulopatii jest przedmiotem zainteresowania wielu specjalności zajmujących się seniorami (2).
Ostra niewydolność nerek (AKI), której częstość rośnie we wszystkich grupach wiekowych, ma poważne rokowanie, zarówno krótko i długoterminowe (2, 3), niezależnie od wieku. Dla jego poprawy niezbędne jest wczesne rozpoznanie AKI. Jest rzeczą optymistyczną, że markery wczesnego uszkodzenia nerek (cystatyna C, żelatynaza neutrofili związana z lipokaliną, cząsteczka uszkodzenia nerek-1, interleukina-18, wątrobowe białko wiążące kwasy tłuszczowe), wszystkie z powodzeniem stosowane u dorosłych, mogą być również używane u noworodków (3). Mimo to, śmiertelność związana z AKI jest wśród najmłodszych nadal wysoka. Na drugim biegunie spectrum wieku, AKI rozpoznano u nawet 25% osób hospitalizowanych, ale tylko jeden na pięciu z naszych pacjentów z rozpoznaniem AKI miał mniej niż 75 lat (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Grenda R: Genetic mutations of podocyte proteins as underlying mechanism of glomerular diseases in pediatric and adult patients. Post N Med 2013; 2: 171-174,
2. Sulikowska B, Manitius J: IgA Nephropathy – Selected Problems Including Older Patients. Post N Med 2013; 2: 144-153.
3. Roszkowska-Blaim M, Kisiel A: Role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury in neonates. Post N Med 2013; 2: 138-143.
4. Czystowski M, Daniewska D, Gellert R: Acute renal injury incidence is growing in the elderly inpatients – a tertiary-level academic single centre observation over 5 consecutive years. Post N Med 2013; 2: 124-126.
5. Chudek J, Olszanecka-Glinianowicz M, Elibol A: Lifestyle and chronic kidney disease in elderly. Post N Med 2013; 2: 131-137.
6. Kobus G, Małyszko J, Stasiewicz I et al.: Arterial hypertension as a risk factor for cardiovascular diseases in the group of patients referred for coronary catheterization after the age of 65. Post N Med 2013; 2: 109-114.
7. Stompór T, Pankrac K: Does chronic kidney disease impact on cardio-vascular complications and mortality in the elderly? Post N Med 2013; 2: 164-170.
8. Madziarska K, Klinger M: Elderly patients: when and how to perform dialysis? Post N Med 2013; 2: 154-156.
9. Głowińska I, Głowiński J, Małyszko J, Myśliwiec M: Arteriovenous fistula in the elderly dialysis patients. Post N Med 2013; 2: 115-117.
10. Gellert R, Kobus D, Daniewska D et al.: Bioimpedance-based overhydration valuation in peritoneal dialysis patients is not affected by the dialysis fluid intraperitoneal inflow. Post N Med 2013; 2: 127-130.
11. Stępniewska J, Kwiatkowska E, Myślak M et al.: Older does not mean worse – the results of kidney transplantation in seniors. Post N Med 2013; 2: 118-123.
12. Miszewska-Szyszkowska D, Durlik M: Kidney transplantation in the elderly. Post N Med 2013; 2: 157-163.
Postępy Nauk Medycznych 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych