Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2013, s. 124-126
Marcin Czystowski2, Dorota Daniewska1, *Ryszard Gellert1
Ostre uszkodzenie nerek jest coraz częstsze u osób starszych – pięcioletnia obserwacja jednego ośrodka akademickiego trzeciego poziomu referencyjności
Acute renal injury incidence is growing in the elderly inpatients – a tertiary-level academic single centre observation over 5 consecutive years
1Department of Nephrology, Medical Centre for Postgraduate Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Ryszard Gellert, MD, PhD
2IV Clinical Ward of Internal Medicine and Nephrolgy Unit, Bielański Hospital, Warszawa
Head of IV Clinical: prof. Ryszard Gellert, MD, PhD
Streszczenie
Wprowadzenie. Częstość ostrego uszkodzenia nerek (AKI) w ogólnej populacji jest trudna do określenia, wydaje się wzrastać we wszystkich grupach wieku, ale opublikowane dane są bardzo skąpe. Założyliśmy, że częstość rozpoznań AKI powinna wzrastać w kolejnych latach, nawet w pojedynczym ośrodku nefrologicznym, zwłaszcza w populacji osób starszych.
Cel. Pierwotny – sprawdzić, czy roczna częstość rozpoznań AKI wzrasta u pacjentów Kliniki Nefrologii CMKP (KN CMKP) w wieku 65 lat i więcej. Wtórny – czy częstość rozpoznań AKI wzrasta także w młodszej populacji pacjentów, a także, jaki jest wpływ wzrostu AKI w populacji starszej na obciążenie ośrodka nefrologicznego świadczeniami na rzecz pacjentów z AKI.
Metoda. Badanie retrospektywne analizujące dane administracyjne pacjentów KN CMKP zgromadzone w szpitalnej bazie danych.
Materiały. Rozpoznania kliniczne oraz wiek z elektronicznych historii chorób pacjentów KN CMKP.
Wyniki. Odsetek pacjentów 65+ wśród wszystkich hospitalizowanych nie zmieniał sie istotnie i wynosił co roku 56-59%. W grupie pacjentów poniżej 65 lat, częstość występowania AKI była stała i wynosiła rocznie 8-11% (3-5% wszystkich hospitalizowanych w KN CMKP). Wśród pacjentów w wieku 65+ częstość rozpoznań AKI wzrastała systematycznie z 17 do 25% i stanowiła 73-82% wszystkich przypadków AKI w KN CMKP.
Wnioski. Rozpoznanie AKI u pacjentów KN CMKP było stawiane 4 razy częściej w grupie osób starszych. Częstość rozpoznań AKI rosła tylko w grupie osób w wieku lat 65 i starszych, a częstość tych rozpoznań systematycznie wzrastała.
Summary
Introduction. Acute kidney injury (AKI) incidence in general population is difficult to evaluate, seems to increase in all age groups, but the published data are scarce. We hypothesized that the diagnosis of AKI would increase over time, especially in the elderly population.
Aim. Primary – verify if the frequency of AKI diagnosis among nephrology service inpatients older than 65 years of age has been growing over time. Secondary – evaluate if the trend was similar among younger inpatient medical population, and what was the relative total impact of AKI among elderly on the demand for AKI services.
Method. Retrospective study analysing single centre administrative data from hospital database.
Materials. Medical diagnoses and age from electronic medical records.
Results. Patients 65+ accounted for a stable fraction of 56-59% of hospitalized each year. In patients < 65 the incidence of AKI was stable within 8-11% (3-5% of all patients). In patients 65+, the AKI incidence increased from 17% to 25%, and accounted for 73-82% of all cases of AKI.
Conclusions. Incidence of AKI diagnosis is increasing in elderly, but not in patients below the age of 65. The AKI in patients of 65+ accounted for 80% of all AKI cases in nephrological service, and that fraction has been growing steadily.Department of Nephrology and the Nephrology Unit, both based at the Bielański Hospital in Warsaw and working jointly, form a tertiary level nephrological service for the 500.000 local population, both urban and suburban. The service was initiated early in 2005, and after the initial period of 2 years the full range of services has been permanently available. Dialysis services were outsourced before creating the nephrological service and ever since. The alarmingly high incidence of medical patients requiring acute dialysis for acute renal failure was noticed and has not been decreasing over time. The reasons for this high demand were not clear and we hypothesized the age of the population served could contribute to it.
Acute kidney injury (AKI) is defined as an increase in serum creatinine by a minimum of 0,3 mg/dl (24.3 mcmol/l) in 48 hours. It reflects a sudden onset of a prolonged reduction in glomerular filtration (GFR), which may be accompanied also by 6-12 hours oligo/ /anuria (1). AKI worsens the prognosis of inpatients (2), also during the post-discharge follow-up (3). The frequency of AKI in population is not well known, for hospital admissions due to the AKI represents only a minor fraction of all AKI cases, when the condition is serious enough to consider dialysis. The scarce data published so far indicate that the incidence of AKI approximates to 2100/mln, correlates with age, and is continuously growing (4), but dialysis is required in 200/mln (5). More data are available for AKI requiring hospitalization, but the admission rates vary significantly depending on the specialty of the reporting unit (6). The AKI acquired during hospitalisation (HARI – Hospital Acquired Acute Renal Injury), especially high in the ICU patients, is only a minor fraction of all AKI observed at hospitals. Since only 5% of all AKI needs dialysis (4), which remains stable over time, the aging populations would face increased demand for dialysis, and the incidence of AKI among patients admitted to the hospital renal units would increase over time. However, only limited data on AKI incidence in the elderly exists (7-10). Based on these data we hypothesised, that the number of AKI patients at our Department would grow.
AIM
Using a retrospective design of the study, we defined that it’s primary objective was to verify if the frequency of AKI diagnosis among nephrology service inpatients older than 65 years of age has been growing over time. The secondary objectives were to evaluate if the trend was similar among younger inpatient medical population, and what was the relative total impact of AKI among elderly on the demand for AKI services.
MATERIAL and METHODS
Retrospective search of the hospital database was performed to identify all medical records of patients admitted to the Department of Nephrology between January 1, 2007 and December 31, January 2011. All records with AKI as a primary or accompanying diagnosis were identified. The remaining records served as a control population. The yearly incidence of AKI was evaluated in patients 65 years old and older (65+), and below 65 years of age (< 65).
STATISTICS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practise Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int 2012; Suppl. 2: 1-138.
2. Samimagham HR, Kheirkhah S, Haghighi A, Najmi Z: Acute kidney injury in intensive care unit: incidence, risk factors and mortality rate. Saud J Kidney Dis Transpl 2011; 22: 464-470.
3. Ng KP, Chanouzas D, Fallouh B, Baharani J: Short and long-term outcome of patients with severe acute kidney injury requiring renal replacement therapy. QJM 2012; 105(1): 33-39.
4. Hsu CY, McCulloch CE, Fan D et al.: Community-based incidence of acute renal failure. Kidney Int 2007; 72(2): 208-212.
5. Metcalfe W, Simpson M, Khan IH et al.: Acute renal failure requiring renal replacement therapy: incidence and outcome. QJM 2002; 95(9): 579-83.
6. Cerdá J, Lameire N, Eggers P et al.: Epidemiology of acute kidney injury. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(3): 881-886.
7. Chronopoulos A, Rosner MH, Cruz DN, Ronco C: Acute kidney injury in the elderly. Contrib Nephrol 2010; 165: 315-321.
8. Neild GH: Multiorgan renal failure in the elderly. Int Urol Nephrol 2001; 32: 559-565
9. DuBose TD Jr, Warnock DG, Mehta RL et al.: Acute renal failurein the 21st century: recommendations for management and outcomes assessment. Am J Kidney Dis 1997; 29: 793-799.
10. Lameire N, Nelde A, Hoeben H, Vanholder R: Acute renal failure in the elderly. Geriatr Nephrol Urol 1999; 9: 153-165.
otrzymano: 2012-12-10
zaakceptowano do druku: 2013-01-14

Adres do korespondencji:
*Ryszard Gellert
Department of Nephrology,
Medical Centre for Postgraduate Education, Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 (22) 569-02-06
e-mail: nefro@bielanski.med.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych