Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2014

Spis treści / Contents

HEPATOLOGIA
HEPATOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Cystatyna C w przewlekłych chorobach wątroby – nie tylko wskaźnik upośledzenia funkcji nerek
Serum cystatin C in chronic liver disorders – not a simple marker of renal function impairment
Jerzy Jaroszewicz, Magdalena Rogalska-Taranta, Magdalena Płońska-Rogalska, Tomasz Szulżyk, Paweł Kozłowski, Tadeusz W. Łapiński, Robert Flisiak – s. 364-368
Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionych parenteralnie – doniesienie wstępne
Relation of lysosomalexoglycosidases activity in serum of patients fed parenterally with nutrient mixtures – preliminary study
Katarzyna Raczkowska, Sławomir D. Szajda, Krzysztof Raczkowski, Sylwia Chojnowska, Alina Kępka, Krystyna Ościłowicz, Agnieszka Szymańska, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Ewelina Dąbrowska, Małgorzata Knaś, Jadwiga Snarska, Bartłomiej Biedziuk, Krzysztof Zwierz, Napoleon Waszkiewicz, Jerzy R. Ładny, – s. 369-375
Wpływ interferonu alfa-2b na regenerację hepatocytów w regionie wrotnym i okołocentralnym u szczurów, po częściowej hepatektomii
Influence of interferon-alpha2b on hepatocytes regeneration in periportal and perivenular zones of liver lobules after partial hepatectomy in rats
Barbara Sobala-Szczygieł, Brygida Adamek, Michał Kukla, Anna Żurek, Jarosław Szczygieł, Lucjan Kępa, Barbara Oczko-Grzesik, Grażyna Spausta, Andrzej Wiczkowski, Marek Hartleb – s. 376-383
Masywne stłuszczenie przeszczepionej wątroby u chorego zakażonego wirusem HCV o genotypie 3
Severe steatosis of transplanted liver in patient with genotype 3 hepatitis C virus infection
Joanna Musialik, Henryk Karkoszka, Andrzej Więcek – s. 384-388
Stężenie naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostowego (VEGF) w tkance wątrobowej w późniejszych etapach regeneracji wątroby szczura poddanej działaniu interferonu ?2b
Vascular endothelial growth factor (VEGF) liver tissue concentration in delayed stages of rat liver regeneration upon interferon ?2b influence
Brygida Adamek, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Marzena Zalewska-Ziob, Janusz Kasperczyk, Grażyna Spausta, Michał Kukla, Marek Hartleb, Andrzej Wiczkowski – s. 389-394
Czy interferon a2b wywiera wpływ na różnicę zawartości DNA w proliferujących hepatocytach strefy okołocentralnej i okołowrotnej u szczurów po częściowym usunięciu wątroby?
Does Interferon a2b administration exert an effect on DNA content difference in proliferating hepatocytes of perivenular and periportal zones in rats after partial hepatectomy?
Barbara Sobala-Szczygieł, Brygida Adamek, Michał Kukla, Anna Żurek, Jerzy Ihnatowicz, Barbara Oczko-Grzesik, Lucjan Kępa, Grażyna Spausta, Andrzej Wiczkowski, Marek Hartleb – s. 395-399
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Hipertriglicerydemia indukowana nadużywaniem alkoholu u chorego z koinfekcją HIV/HCV – opis przypadku
Alcohol induced severe hypertriglyceridemia in HIV/HCV coinfected patient – case report
Magdalena Rogalska-Płońska, Anna Grzeszczuk, Tomasz Szulżyk, Aldona Kowalczuk-Kot, Robert Flisiak – s. 400-404
PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Diagnostyka obrazowa w ostrym zapaleniu trzustki
Diagnostic imaging of acute pancreatitis
Joanna Pilch-Kowalczyk, Jan Baron – s. 405-409
Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych i inne choroby przebiegające z niszczeniem przewodów żółciowych
Primary sclerosing cholangitis and other diseases associated with injury to the bile ducts
Tomasz Walentek, Alina Chwist, Adam Miśkiewicz, Michał Żorniak, Marek Hartleb – s. 410-416
Praktyczne aspekty powikłań terapii antyretrowirusowej
Complications of antiretroviral treatment in clinical practice
Katarzyna Maciejewska, Miłosz Parczewski – s. 417-423
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. med. Marek Hartleb – s. 424
Comment
prof. Anna Boroń-Kaczmarska, MD, PhD, prof. Marek Hartleb, MD, PdD – s. 425