Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4b/2015

Spis treści / Contents

WIRUSOLOGIA/MYKOLOGIA
VIROLOGY/MYCOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ocena pokrewieństwa genetycznego grzybów drożdżopodobnych izolowanych od pacjentów otrzymujących całkowite żywienie pozajelitowe**
Genetic relatedness analysis of yeast like fungal strains isolated from patients with total parenteral nutrition support
Magdalena Sikora, Marlena Gołaś, Katarzyna Piskorska, Ewa Swoboda-Kopeć, – s. 4-9
Analiza pokrewieństwa genetycznego szczepów C. glabrata opornych na leki z grupy azoli wyizolowanych z materiałów klinicznych chorych hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
Genetic relatedness of resistant C. glabrata strains to azoles isolated from clinical specimens of patients hospitalized in Central Clinical Hospital
Emilia Tsimbalari, Beata Sulik-Tyszka, Marlena Gołaś, Magdalena Sikora, Katarzyna Piskorska, Ewa Swoboda-Kopeć, – s. 10-15
Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Candida spp. izolowanych od pacjentów z podejrzeniem fungemii odcewnikowych
Phenotypic and genotypic characteristic of Candida spp. strains isolated from patients with suspected catheter-related bloodstrem fungal infections
Sylwia Jarzynka, Ewa Swoboda-Kopeć, Maria Dąbkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 16-22
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Patomechanizm wirusowych gorączek krwotocznych w świetle epidemii Ebola
Pathomechanism of viral hemorrhagic fevers in the context of the Ebola outbreak
Beata U. Orzechowska – s. 23-33
Wirus Ebola – aktualne zagrożenia i perspektywy kontroli zakażeń
Ebola virus – current threats and perspectives for control of infections
Marta Wróblewska, Katarzyna Pancer – s. 34-41
Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej u chorych leczonych ambulatoryjnie
Laboratory diagnosis of infectious mononucleosis on an outpatient basis
Katarzyna Leś, Maciej Przybylski, Bożena Łazińska, – s. 42-47
Ludzkie koronawirusy
The human coronaviruses
Krzysztof Pyrć – s. 48-54
Zakażenia po transplantacji – wpływ bezpośredni i pośredni replikacji CMV na stan kliniczny biorców narządów miąższowych i komórek krwiotwórczych
Infections following transplantation – direct and indirect impact of CMV replication on clinical status of solid organ and hematopoietic cells’ transplant recipients
Barbara Zawilińska – s. 55-60
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Barbara Zawilińska – s. 61
Comment
Barbara Zawilińska – s. 62