Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4b/2015, s. 61
Barbara Zawilińska
Komentarz do prac
Drogi Czytelniku,
przygotowany numer specjalny „Postępów Nauk Medycznych” został poświęcony wybranym, ale bardzo aktualnym problemom z zakresu wirusologii i mikologii. W jego skład weszły 3 prace oryginalne i 5 prac poglądowych.
Największa jak dotąd epidemia gorączki krwotocznej Ebola, która w 2014 roku dotknęła kraje Afryki Zachodniej i spowodowała co najmniej 10 tysięcy zgonów (wg raportu WHO z 1.04.2015), weszła obecnie w drugą fazę, charakteryzującą się spowolnieniem szerzenia się zakażeń i ich stopniowym wygaszaniem. Jednak odnotowane przypadki zachorowań, a nawet zgonów w Europie i Stanach Zjednoczonych zwróciły uwagę na realne zagrożenie związane z możliwym rozprzestrzenieniem się tej choroby poza Afrykę. Na tym tle aktualnym i nowym wyzwaniem dla polskiej służy zdrowia staje się pytanie o właściwe rozpoznanie tak niejednorodnej pod względem etiologicznym choroby, jaką jest gorączka krwotoczna. Pomocna w tym może okazać się praca Doktor Orzechowskiej z ośrodka wrocławskiego. Autorka podejmuje próbę omówienia patomechanizmu wirusowych gorączek krwotocznych o różnej etiologii, z uwzględnieniem ich epidemiologii i różnic w obrazie klinicznym. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, ocieplenie klimatu i możliwość szybkiego przemieszczania się ludzi i zwierząt z odległych i odmiennych stref klimatycznych, w każdej sytuacji atypowej gorączki z objawami krwotocznymi nie można wykluczyć możliwości zakażenia przeniesionego z krajów tropikalnych lub obszarów jego endemicznego występowania.
W drugiej pracy, poświęconej już w całości wirusowi Ebola, autorki z ośrodka warszawskiego – Profesor Wróblewska i Doktor Pancer, przedstawiają nie tylko chorobotwórczość, patomechanizm i sytuację epidemiologiczną w różnych krajach Afryki, lecz także zwracają uwagę na możliwości ograniczenia tego zakażenia poprzez właściwą dekontaminację skażonego środowiska, nowe strategie immunoprofilaktyki i terapii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 4b/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych