Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2016

Spis treści / Contents

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY
ZALECENIA
RECOMMENDATIONS
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w inwazyjnej chorobie grzybiczej u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Standards of diagnostic and therapeutic management of invasive fungal disease in children: recommendations of Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology
Jerzy R. Kowalczyk, Maria J. Stefaniak, Krzysztof Kałwak, Michał Matysiak, Tomasz Szczepański, Jan Styczyński – s. 528-533
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
The role of endothelin as an early marker of acute left ventricular dysfunction in children undergoing haematopoietic stem cell transplantation
Endotelina jako wczesny marker ostrej niewydolności mięśnia sercowego u dzieci po transplantacji komórek hematopoetycznych
Agnieszka Zaucha-Prażmo, Elżbieta Sadurska, Jerzy R. Kowalczyk – s. 534-536
Efektywność strategii diagnostyczno-terapeutycznej przeciwko zakażeniom wirusem Epsteina-Barr w pediatrycznych ośrodkach przeszczepiania komórek krwiotwórczych w latach 2012-2015
Effectiveness of strategy of management of infections with Epstein-Barr virus in pediatric hematopoietic stem cell transplant centers in 2012-2015
Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Olga Zając-Spychała, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jolanta Goździk, Magdalena Dziedzic, Krzysztof Kałwak, Ewa Gorczyńska, Robert Dębski, Anna Krenska, Alicja Chybicka, Jacek Wachowiak, Jerzy R. Kowalczyk, Mariusz Wysocki – s. 537-541
Pozakonazol w profilaktyce inwazyjnych grzybic u dzieci i młodzieży: roczne doświadczenia refundacyjne
Posaconazole in prophylaxis of invasive fungal disease in children and adolescents: one-year follow-up of refund program
Krzysztof Czyżewski, Jowita Frączkiewicz, Dominika Zielecka, Anna Szmydki-Baran, Patrycja Zalas-Więcek, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Michał Matysiak, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński – s. 542-545
Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych wśród pacjentów leczonych w pediatrycznych ośrodkach hematoonkologicznych i transplantacji szpiku kostnego – raport 2016
Epidemiological analysis of staphylococci infections in patients treated for malignancy or undergoing stem cell transplant – update report 2016
Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Patrycja Zalas-Więcek, Monika Pogorzała, Magdalena Dziedzic, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kulicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Anna Szmydki-Baran, Łukasz Hutnik, Michał Matysiak, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Renata Tomaszewska, Tomasz Szczepański, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Ninela Irga-Jaworska0, Ewa Bień0, Elżbieta Drożyńska0, Marcin Płonowski, Maryna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Paweł Wawryków, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Zuzanna Gamrot-Pyka, Mariola Woszczyk, Zofia Małas, Wanda Badowska, Agnieszka Urbanek-Dądela, Grażyna Karolczyk, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jerzy R. Kowalczyk, Jolanta Goździk, Jowita Frączkiewicz0, Małgorzata Salamonowicz0, Ewa Gorczyńska0, Krzysztof Kałwak0, Alicja Chybicka0, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Mariusz Wysocki – s. 545-550
Powikłania infekcyjne u dzieci z guzami kości
Infectious complications in children with bone tumors
Monika Pogorzała, Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kulicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Patrycja Zalas-Więcek, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Magdalena Dziedzic, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Paweł Wawryków, Tomasz Ociepa, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Olga Zając-Spychała0, Jacek Wachowiak0, Ewa Bień, Elżbieta Drożyńska, Marcin Płonowski, Maryna Krawczuk-Rybak, Mariusz Wysocki – s. 551-554
Profil zakażeń w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w latach 2014-2015
Profile of infections in Polish pediatric hematology, oncology and stem cell transplantation centers in 2014-2015
Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Patrycja Zalas-Więcek, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kulicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Anna Szmydki-Baran, Łukasz Hutnik, Michał Matysiak, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Renata Tomaszewska, Tomasz Szczepański, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Ninela Irga-Jaworska0, Ewa Bień0, Elżbieta Drożyńska0, Marcin Płonowski, Maryna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Paweł Wawryków, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Zuzanna Gamrot-Pyka, Mariola Woszczyk, Zofia Małas, Wanda Badowska, Agnieszka Urbanek-Dądela, Grażyna Karolczyk, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jerzy R. Kowalczyk, Jolanta Goździk, Jowita Frączkiewicz0, Małgorzata Salamonowicz0, Ewa Gorczyńska0, Krzysztof Kałwak0, Alicja Chybicka0, Magdalena Dziedzic, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Mariusz Wysocki – s. 555-560
Subpopulacje limfocytów B u dzieci po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
B lymphocyte subpopulations in children after treatment of acute lymphoblastic leukemia
Olga Michoń, Agata Szeląg, , Łukasz Sędek, Joanna Bulsa, Maria Szczepańska, Aleksander Matyl, Piotr Adamczyk, Renata Tomaszewska, Alicja Sonsala, Bogdan Mazur, Tomasz Szczepański – s. 561-567
The evaluation of changes in body mass index (BMI) of children diagnosed with leukemia or lymphoma before and after treatment in consideration of age at diagnosis and patient’s lifestyle**
Ocena zmian wartości indeksu masy ciała (BMI) u dzieci z rozpoznaniem białaczek i chłoniaków przed leczeniem i po leczeniu z uwzględnieniem wieku w momencie rozpoznania i stylu życia pacjentów
Kinga Jeziernicka, Monika Bartyzel, Aleksandra Bartyzel, Marcin Czop, Daniel Pruszkowski, Marzena Samardakiewicz – s. 568-574
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Severe acquired neutropenia in 15-month old girl – a case report
Ciężka nabyta neutropenia u 15-miesięcznej dziewczynki – opis przypadku
Diana Szymańska-Miller, Joanna Zawitkowska, Magdalena Cienkusz, Beata Kulik-Rechberger, Jerzy R. Kowalczyk – s. 575-577
Pure erythroid leukemia in four month old infant – case report
Białaczka czystoczerwonokrwinkowa u 4-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku
Magdalena Cienkusz, Joanna Zawitkowska, Katarzyna Drabko, Diana Szymańska-Miller, Jerzy R. Kowalczyk – s. 578-580
Parvovirus B19 as a cause of transient aplastic anemia – case report
Parwowirus B19 jako przyczyna przejściowej anemii aplastycznej – opis przypadku
Katarzyna Pawelec, Izabela Zdziechowicz, Alicja Siwicka, Michał Matysiak – s. 581-583
Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego u pacjenta z umiarkowaną postacią hemofilii A – opis przypadku
Intracranial haemorrhage in a boy with moderate haemophilia A – case report
Joanna Lech, Paweł Łaguna, Michał Matysiak – s. 584-587
Mediastinal enterogenous cyst in a child with ALL – case report
Torbiel enterogenna śródpiersia u dziecka z ALL – opis przypadku
Katarzyna Pawelec, Katarzyna Grzeszkiewicz, Przemysław Bombiński, Agnieszka Biejat, Michał Matysiak – s. 588-590
PRACA POGLĄDOWA
REVIEW PAPER
Aktualne spojrzenie na problem inhibitora czynnika VIII u dzieci
The current approach to the problem of factor VIII inhibitor in children
Paweł Łaguna, Barbara Choińska – s. 591-594
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jerzy R. Kowalczyk – s. 595-596
Comment
Jerzy R. Kowalczyk – s. 597-598