Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2016, s. 588-590
*Katarzyna Pawelec1, Katarzyna Grzeszkiewicz1, Przemysław Bombiński2, Agnieszka Biejat2, Michał Matysiak1
Mediastinal enterogenous cyst in a child with ALL – case report
Torbiel enterogenna śródpiersia u dziecka z ALL – opis przypadku
1Department of Pediatric, Hematology and Oncology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Michał Matysiak, MD, PhD
2Department of Pediatic Radiology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Michał Brzewski, MD, PhD
Streszczenie
Nienowotworowe torbiele śródpiersia (NNMC) stanowią rzadką grupę wrodzonych zmian, o częstości od 7 do 25% wszystkich guzów tej przestrzeni. Najczęściej rozpoznawane są u mężczyzn, w przedniej części śródpiersia, po stronie prawej. Torbiele enterogenne powstają na skutek nieprawidłowego pączkowania grzbietowej części pierwotnej cewy pokarmowej. Większość pacjentów zgłasza objawy związane z niewydolnością oddechową. Obecność objawów koreluje z lokalizacją i wielkością zmiany. Nierzadko torbiele enterogenne bywają bezobjawowe, wykrywane przypadkowo. Objawy zależą od umiejscowienia i rozmiarów guza. Mogą to być objawy związane z uciskiem guza na otaczające narządy – bóle w klatce piersiowej, kaszel, krwioplucie. Bóle mogą wystąpić także w związku ze zwiększeniem się ciśnienia wewnątrz torbieli. Objawy ostre pojawiają się przy zakażeniu torbieli lub przy owrzodzeniu bądź przedziurawieniu torbieli wysłanej błoną śluzową żołądka. W populacji pediatrycznej torbiele enterogenne stanowią 70%, a zarazem najczęstszy rodzaj torbieli wywodzących się z głowowej części jelita pierwotnego. Ze względu na bardzo często asymptomatyczny przebieg torbieli, dopiero wykonanie takich badań obrazowym jak TK czy MRI pozwala na ustalenie rozpoznania i zaplanowanie leczenia. W pracy przedstawiono przypadek bezobjawowej torbieli enterogennej u 3-letniaj dziewczynki leczonej z powodu ALL.
Summary
Mediastinal cysts are rare congenital pathological findings, comprising 7 to 25% of all the lesions in this region. They are most commonly found in men, in the frontal right part of mediastinum. Enterogenous cysts develop as a consequence of an abnormal development of the dorsal primitive intestine. Symptoms vary regarding the localization and size of the tumor. The majority of patients declare symptoms related to respiratory insufficiency. Others include chest pains, persistent cough and haemoptysis. Those are often a result of compression of the cyst on the surrounding structures. Also, the symptoms may be observed as an effect of higher tension inside the cyst. Not so infrequently however, they canbe asymptomatic. In the pediatric population, enterogenous cysts are the most common cysts of mediastinum, accounting for 70% of cases. They are often primarily diagnosed using CT or MRI scans as accidental findings. We report a case of an asymptomatic mediastinal enteropathogenic cysts in a 3 year old girl with ALL.
Introduction
The mediastinum is an anatomical cavity in the thorax, enclosed by pleurae, thoracic spine and sternum. It starts at the superior thoracic aperture and ends at the diaphragm. There is a wide range of tissues in this area, therefore mediastinal cysts and tumors presents various histopathological origin and diverse clinical symptoms. Mediastinal cysts are rare congenital pathological findings, comprising 7 to 25% of all the lesions in this region. They are most commonly found in men, in the frontal right part of mediastinum.
Enterogenous cysts develop as a consequence of an abnormal development of the dorsal primitive intestine. They are most frequently lined with stratified squamous epithelium and filled with mucus. They can be distinctly separated from surrounding tissues, connected with esophagus or develop within the esophagus. Symptoms vary regarding the localization and size of the tumor.
In the pediatric population, enterogenous cysts are the most common cysts of mediastinum, accounting for 70% of cases. In figure 1 show the distribution of mediastinal cystis in peadiatric population. They are often primarily diagnosed using CT or MRI scans as accidental findings. We report a case of an asymptomatic mediastinal enteropatogenic cyst in a 3 year old girl with ALL.
Fig. 1. Distribution of mediastinal cysts
Case report
A 2.5 year old girl presented to the clinic with suspicion of proliferative disease of the hematopoietic system. Based on the clinical picture and the laboratory tests she was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia (common ALL) and qualified for protocol ALL IC BFM 2009 treatment, HR group due to poor response to steroids on day 8. There were no pathological findings in standard CT and RTG scans at the beginning of treatment.
During 10 months of chemotherapy the patient had no complaints concerning thoracic symptoms apart from those caused by the infections of the upper and lower respiratory tract. Subsequent chest X-rays showed no changes besides those associated with pneumonia. At the end of HR 3 (2) block, because of febrile neutropenia and any response to empirical antibiotic therapy, we performed a chest CT, which revealed lesions characteristic of fungal infection. In addition, the scan showed a well-defined uniform structure in the lower right part of the mediastinum, not communicating with the vertebral canal and not compressing the adjacent structures, described as an enterogenous cyst (fig. 2). Similar changes were found in the ultrasound (fig. 3). For a more specific illustration of the cyst, an MRI was performed. Because ofthe fact that the patient did not declare symptoms related to the cyst, after surgical consultation, we decided on an elective surgery after chemotherapy. Currently the child is undergoing the maintenance treatment and chelation programdue to iron overload. Still, there are no symptoms observed regarding the cyst.
Fig. 2. Enterogenic cyst in the chest CT
Fig. 3. Enterogenic cyst in the chest USG
Discussion
Due to the differences in the anatomy of the respiratory organs and mediastinum, symptomatic cysts are observed more frequently in the pediatric population (3-6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
Shields TW: Overview of primary mediastinal tumors and cysts. [In:] Shields TW, LoCicero J III, Ponn RB (eds.): General Thoracic Surgery. 5th ed. Williams & Wilkins, Philadelphia 2000; vol. 2, 5th ed. 2105-2109.
Le Pimpec-Barthes F, Cazes A, Bagan P et al.: Mediastinal cysts: clinical approach and treatment. Rev Pneumol Clin 2010; 66: 52-62.
Gawrychowski J, Kluczewska E, Gabriel A: Guzy śródpiersia. Wyd. l. PZWL, Warszawa 2011: 97-100.
Wright CD: Mediastinal tumors and cysts in the pediatric population. Thorac Surg Clin 2009; 19(1): 47-61.
Ribet ME, Copin MC, Gosselin B: Bronchogenic cysts of the mediastinum. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 109(5): 1003-1010.
Zhang KR, Jia HM, Pan EY et al.: Diagnosis and treatment of mediastinal enterogenous cysts in children. Chin Med Sci J 2006; 21: 201-203.
Jain P, Sanghvi B, Shah H et al.: Thoracoscopic excision of mediastinal cysts in children. J Minim Access Surg 2007; 3(4): 123-126.
Michel JL, Revillon Y, Montupet P et al.: Thoracoscopic treatment of mediastinal cysts in children. J Pediatr Surg 1998; 33(12): 1745-1748.
otrzymano: 2016-07-06
zaakceptowano do druku: 2016-07-27

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Pawelec
Department of Pediatric, Hematology and Oncology Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. +48 (22) 317- 96-21
katarzyna.pawelec@litewska.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2016: