Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2016, s. 581-583
*Katarzyna Pawelec, Izabela Zdziechowicz, Alicja Siwicka, Michał Matysiak
Parvovirus B19 as a cause of transient aplastic anemia – case report
Parwowirus B19 jako przyczyna przejściowej anemii aplastycznej – opis przypadku
Department of Pediatric, Hematology and Oncology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Michał Matysiak, MD, PhD
Streszczenie
Niedokrwistości aplastyczne są wyjątkowo rzadkim rodzajem anemii, szczególnie u dzieci. Są wynikiem niewydolności szpiku spowodowanych różnymi czynnikami. Hipoplazja lub całkowita aplazja szpiku może manifestować się izolowanym brakiem jednej linii komórkowej (erytrocytarnej, mieloidalnej lub płytkowej) lub całkowitym wszystkich trzech, z towarzyszącą jej pancytopenią krwi obwodowej. Nabyta anemia aplastyczna może być wywołana przez szereg czynników, w tym wirusy takie jak EBV, CMV, HIV, wirus ospy wietrzej, różyczki, wirusy hepatotropowe oraz parwowirus B19. Jednym z najczęstszych czynników zakaźnych wywołujących wtórną aplazję szpiku jest pochodzący z rodziny Parvoviridae parwowirus B19. Wirus ten charakteryzuje się szczególnym powinowactwem do erytroblastów i zdolnością zakażania prekursorów krwinek czerwonych, co bezpośrednio wpływa się na retikulocytopenię we krwi obwodowej. Infekcja ma charakter samoograniczający się i zwykle po kilku tygodniach objawy ustępują samoistnie, a obraz morfologii krwi obwodowej wraca do normy.
Przedstawiamy przypadek 6-letniego chłopca z nabytą postacią anemii aplastycznej i samoistną remisją choroby.
Summary
Aplastic anemia is extremely rare type of anemia, especially in children. They are the result of bone marrow failure caused by various factors. Hypoplazia or total bone marrow aplasia can manifest lack of isolated single cell line (red blood cell, myeloid or platelet) or complete all three of its accompanying peripheral blood pancytopenia. Acquired aplastic anemia can be caused by a number of factors, including viruses, EBV, CMV, HIV, varicella zoster, rubella, hepatotropic viruses and parvovirus B19. One of the most common infectious agents causing secondary bone marrow failure from a family Parvoviridae is Parvovirus B19. This virus has a particular affinity to erythroblasts and the ability to infect red blood cell precursors, which directly translates into retikulocytopenia peripheral blood. The infection is self-limited and usually after a few weeks the symptoms disappear, and the peripheral blood counts return to normal value.
We present a case 6 years old a boy with spontaneous remission of acquired aplastic anemia.
Introduction
Aplastic anemia is an extremely rare type of anemia, especially in children. It is a result of bone marrow failure caused by various factors (1-3). Hypoplasia or total bone marrow aplasia can manifest lack of isolated single cell line (red blood cell, myeloid or platelet) or complete all three of its accompanying peripherial blood pancytopenia (1-3). The lack of normal hematopoietic system may be due to the depletion of stem cells, and/or to the decrease their capacity for renewal and differentiation of hematopoietic cells of individual rows. In a typical clinical picture they are: pale skin and mucosal, tachycardia, signs of bleeding diathesis (petechiae, ecchymosis, mucosal bleeding) and recurrent or difficult treating infections. Symptoms may increase gradually over many months or occur suddenly. Bone marrow aplasia may be either congenital or acquired. The most common congenital disorders of hematopoiesis include: Fanconi anemia, Diamond Blackfan anemia, dyskeratosis congenital, Shwachman-Diamond syndrome and severe congenital neutropenia, which occur at different times after birth (1-3).
Acquired AA in children is diagnosed after excluding congenital marrow failure usually between 6 and 9 years of age, rarely younger than 3 years of age. The cause of acquired AA is unknown in about 50-70% of cases, but activation of the immune system or bone marrow cells directly by damaging, may be initiated by viral, bacterial, exposure to chemical and physical agents (drugs, chemical compounds, toxic, radiation) (1-4).
One of infectious agents causing aplasia bone marrow comes from a family Parvoviridae, genus Erythrovirus – Parvovirus B19 (B19V). Research on adults and children with AA suggests a significant association of this infection with the development of aplasia (5-8).
Here we present a boy with aplastic anemia due to parvovirus B19 infection.
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-07-06
zaakceptowano do druku: 2016-07-27

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Pawelec
Department of Pediatric, Hematology and Oncology Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. +48 (22) 317- 96-21
katarzyna.pawelec@litewska.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2016: