Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2016, s. 578-580
*Magdalena Cienkusz1, Joanna Zawitkowska1, Katarzyna Drabko1, Diana Szymańska-Miller2, Jerzy R. Kowalczyk1
Pure erythroid leukemia in four month old infant – case report
Białaczka czystoczerwonokrwinkowa u 4-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku
1Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantation, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Jerzy R. Kowalczyk, MD, PhD
2Department of Pediatric Propedeutics, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Beata Kulik-Rechberger, MD, PhD
Streszczenie
Ostra białaczka szpikowa (AML) u dzieci stanowi klinicznie i biologicznie niejednorodną grupę chorób. Białaczka czystoczerwonokrwinkowa (ang. pure erythroid leukemia – PEL) jest bardzo rzadką chorobą i stanowi mniej niż 1% wszystkich przypadków ostrej białaczki szpikowej. Najczęstszymi pozaszpikowymi lokalizacjami ostrej białaczki szpikowej u dzieci są: skóra, dziąsła, ośrodkowy układ nerwowy (OUN) oraz występowanie mieloloblastomy w obszarze głowy i szyi. W badanym przypadku klinicznym ze względu na bardzo młody wiek (cztery miesiące) i dominujący obraz kliniczny pacjenta – wytrzeszcz gałki ocznej, pierwotnie podejrzewano nerwiaka zarodkowego. Diagnoza została poszerzona o wykonanie biopsji szpiku kostnego. W cytometrii obecne były charakterystyczne komórki należące do linii erytroidalnej. Aktualne schematy leczenia AML składają się z agresywnego leczenia indukcyjnego w oparciu o kombinację cytarabiny i antracyklin do osiągnięcia całkowitej remisji, a następnie konsolidacji opartej na blokach dużych dawek cytarabiny lub przeszczep szpiku. Początek choroby i obraz kliniczny mogą być niecharakterystyczne, a leczenie mimo bardzo intensywnej terapii trudne i nie zawsze doprowadzające do remisji.
Summary
Acute myeloid leukemias (AMLs) in children represent a clinically and biologically heterogeneous group of diseases. Pure erythroid leukemia (PEL) is a very rare disease and represents fewer than 1% of all AML cases. The most common sites of extramedullary leukemia in children with AML include skin, gingival, central nervous system (CNS) and myeloblastomas in the head and neck area. In the studied clinical case, neuroblastoma was initially suspected, due to the patient’s very young age (four months old) and the dominant clinical picture – the exophthalmos of an eye. The diagnostics was extended to include bone marrow biopsy performed. Cytometry was characteristic of cells belonging to the erythroid line. Current regimens for treating pediatric AML consist of aggressive induction therapy based on a combination of cytarabine and anthracycline to achieve complete remission, followed by consolidation with high-dose cytarabine-based blocks of chemotherapy or stem cell transplant. The beginning of the disease and its clinical picture may not be idiosyncratic and, despite very intensive therapy, the treatment may be very difficult and not always leading to remission.INTRODUCTION
Acute myeloid leukemias (AMLs) in children represent a clinically and biologically heterogeneous group of diseases. It is caused by the malignant transformation of a hematopoietic stem cell or myeloid progenitor cell (1). According to new WHO classification (2008), 2 subtypes of acute erythroid leukemia are recognized based on the presence or absence of a significant myeloid (granulocytic) component: pure erythroid leukemia (PEL) erythroleukemia, erythroid/myeloid (AEL) (2, 3). Infants with AML comprise 6 to 20% of pediatric AML cases (4). PEL comprises only 3 to 14% of all acute erythroid leukemia cases and thus represents fewer than 1% of all AML cases (5, 6). Almost always shows a highly complex karyotype with multiple abnormalities, often including losses of chromosomes 5 and/or 7, associated with a highly aggressive clinical course and poor patient outcome (5). Current regimens for treating pediatric AML consist of aggressive induction therapy based on a combination of cytarabine and anthracycline to achieve complete remission, followed by consolidation with high-dose cytarabine-based blocks of chemotherapy or stem cell transplant (1).
CASE DESCRIPTION
M.G. (second pregnancy, second birth), born in the 40th week of gestation; birth: natural; weight: 3800 grams; Apgar score: 10 points. The child was born with a flat angioma located close to the upper left eyelid and the left eyebrow. There were no complications in the neonatal period.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
Wei MD, Dahl GV, Weinstein HJ: Acute myeloid leukemia in children. [In:] Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE et al. (eds.): Hematology: diagnosis and treatment. 6th ed. Elsevier, Philadelphia 2013: 913-920.
Latif N, Salazar E, Khan R et al.: The pure erythroleukemia: a case report and literature review. Clin Adv Hematol Oncol 2010; 8: 283-290.
Heerema-McKenney A, Arber DA: Acute myeloid leukemia. Hematol Oncol Clin N Am 2009; 23: 633-654.
Patrick A, Zweidler-McKay PA, Hilden JM: The ABCs of infant leukemia. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2008; 38: 78-94.
Hasserjian RP: Erythroleukemia and its differential diagnosis. Surgical Pathology Clinics 2013; 6: 641-659.
Wang SA, Hasserjian RP: Erythroid proliferations in myeloid neoplasms. Hum Pathol 2012; 43: 153-164.
Hetzel P, Gee TS: A new observation in clinical spectrums of erythroleukemia. A report of 46 cases. Am J Med 1978; 64: 765-772.
Vineeta VB, Akhilesh SK, Renu S: Erythroleukemia: A clincohematological review of four cases. Indian Pediatr 2004; 41: 587-590.
Deepak Nayak M, Manohar C, Belurkar SV et al.: Acute Erythroid Leukemia – A Hematological review of 5 cases in a tertiary care centre. International Journal of Scientific and Research Publications 2014; 4: 1-5.
Day DS, Gay JN, Kraus JS et al.: Erythroleukemia of childhood and infancy; a report of two cases. Ann Clin Lab Sci 1997; 27: 142-150.
Bubała H, Sońta-Jakimczyk D, Janik-Moszant A et al.: Acute erythroleukaemia in a 7-month old infant. Acta Haematologica Polonica 2000; 31: 177-180.
Alexander FE, Patheal SL, Biondi A et al.: Transplacental chemical exposure and risk of infant leukemia with MLL gene fusion. Cancer Res 2001; 61: 2542-2546.
Pombo-de-Oliveira MS, Koifman S: Infant acute leukemia and maternal exposures during pregnancy. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006; 15: 2336-2341.
Wen W, Shu XO, Potter JD et al.: Parental medication use and risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Cancer 2002; 95: 1786-1794.
Trivers KF, Mertens AC, Ross JA et al.: Parental marijuana use and risk of childhood acute myeloid leukaemia: a report from the Children’s Cancer Group (United States and Canada). Paediatr Perinat Epidemiol 2006; 20: 110-118.
Shu XO, Ross JA, Pendergrass TW et al.: Parental alcohol consumption, cigarette smoking, and risk of infant leukemia: a Children’s Cancer Group study. J Natl Cancer Inst 1996, 88: 24-31.
Van Waalwijk van Doorn-Khosrovani SB, Janssen J, Maas LM et al.: Dietary flavonoids induce MLL translocations in primary human CD34 cells. Carcinogenesis 2007; 28: 1703-1709.
Yamashita Y, Kawada S, Nakano H: Induction of mammalian topoisomerase II dependent DNA cleavage by nonintercalative flavonoids, genistein and orobol. Biochem Pharmacol 1990; 39: 737-744.
Ross JA: Dietary flavonoids and the MLL gene: a pathway to infant leukemia? Proc Natl Acad Sci 2000; 97: 4411-4413.
Strick R, Strissel PL, Borgers S et al.: Dietary bioflavonoids induce cleavage in the MLL gene and may contribute to infant leukemia. Proc Natl Acad Sci 2000; 97: 4790-4795.
Zage PE, Ater JL: Neuroblastoma. [In:] Kliegman RM, Stanton B, Geme JS et al. (eds.): Nelson Textbook of pediatrics. 20th ed. Elsevier, Philadelphia 2011: 1753-1757.
otrzymano: 2016-07-06
zaakceptowano do druku: 2016-07-27

Adres do korespondencji:
*Magdalena Cienkusz
Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantation Medical University in Lubliin
ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. +48 (81) 718-55-20
magdalena.cienkusz@umlub.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2016: