Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2017

Spis treści / Contents

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA/PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Constipation in pediatric outpatient gastroenterology clinic – epidemiology and clinical presentation
Zaparcie stolca u dzieci w poradni gastroenterologicznej – epidemiologia i prezentacja kliniczna
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Monika Meglicka, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 588-591
Management of pancreatic cysts in children
Postępowanie terapeutyczne u dzieci z torbielami trzustki
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Marek Woynarowski, Grzegorz Oracz – s. 592-595
Can we predict mucosal inflammation in children with ulcerative colitis without colonoscopy? Own experience in assessing faecal calprotectin
Czy możemy przewidzieć aktywność zmian zapalnych w obrębie śluzówki u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego? Własne doświadczenia w ocenie kalprotektyny w kale
Monika Meglicka, Michał Szczepański, Maciej Dądalski, Jarosław Kierkuś – s. 596-600
Course of inflammatory bowel disease in concomitant paediatric primary sclerosing cholangitis
Przebieg nieswoistego zapalenia jelit u dzieci ze współistniejącym pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych
Marcin Osiecki, Piotr Czubkowski, Małgorzata Woźniak, Maciej Dądalski, Marek Woynarowski, Jarosław Kierkuś – s. 601-603
Oral feeding therapy in healthy children qualified to enteral nutrition by nasogastric tube due to nonorganic feeding disorders – own experience
Nauka karmienia doustnego u zdrowych dzieci zakwalifikowanych do żywienia przez sondę nosowo-żołądkową z powodu zaburzeń karmienia na tle zaburzeń zachowania – doświadczenia własne
Paulina Mika, Olga Niewiadomska, Karolina Piwczyńska, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Ewa Winnicka, Kamila Zych, Małgorzata Matuszczyk – s. 604-608
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Multifactorial cause of chronic pancreatitis in 14.5-year-old boy – a case report
Wieloczynnikowa przyczyna przewlekłego zapalenia trzustki u 14,5-letniego chłopca – opis przypadku
Magdalena Rakowska, Ewa Orłowska, Grzegorz Oracz – s. 609-611
Vedolizumab therapy in pediatric inflammatory bowel disease – case report
Leczenie wedolizumabem nieswoistych zapaleń jelit u dzieci – opis przypadku
Sylwia Fabiszewska, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – s. 612-615
Individual dosage infliximab in a patient with severe ulcerative colitis – case study
Indywidualizacja terapii infliksimabem u pacjenta z ciężkim przebiegiem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – opis przypadku
Joanna Sieczkowska-Golub, Dorota Jarzębicka, Jarosław Kierkuś – s. 616-618
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Small intestine bacterial overgrowth in chronic pancreatitis
Przerost bakteryjny jelita cienkiego w przewlekłym zapaleniu trzustki
Marcin Jadam, Grzegorz Oracz – s. 619-624
Atrezja przełyku
Esophageal atresia
Katarzyna Kozera, Elwira Kołodziejczyk, Jarosław Kierkuś, Grzegorz Oracz – s. 625-628
Infekcja CMV we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – przegląd literatury
CMV infection in ulcerative colitis – literature review
Aleksandra Nowakowska, Jarosław Kierkuś – s. 629-632
Komentarz do prac
Grzegorz Oracz – s. 633
Comment
Grzegorz Oracz – s. 634