Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2018

Spis treści / Contents

Wstęp
Jerzy Robert Ładny – s. 4
Introduction
Jerzy Robert Ladny – s. 5
ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
The role of the witness of the incident and the role of the emergency medical dispatcher in out-of-hospital sudden cardiac arrest
Rola świadka zdarzenia i dyspozytora medycznego podczas wystąpienia pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia
Klaudiusz Nadolny, Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Lukasz Szarpak, , Jerzy Robert Ladny, Daniel Slezak, Michal Kucap, Robert Galazkowski – s. 6-11
Effects of religion on selected health behaviors
Wpływ religii na wybrane zachowania zdrowotne
Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Agnieszka Kulak-Bejda, Regina Sierzantowicz, Bozena Kirpsza, Agnieszka Lankau, Piotr Szwedzinski, Klaudiusz Nadolny, , Elzbieta Krajewska-Kulak, Jerzy Robert Ladny, Anna Tyranska-Fobke, Hady Razak Hady – s. 12-19
The role of laparoscopy in diagnosis and treatment of parenchymal organs injuries after abdominal trauma in own material
Rola laparoskopii w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń narządów miąższowych po urazach jamy brzusznej w materiale własnym
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Lech Trochimowicz, Pawel Wojciak, Mikolaj Czerniawski, Inna Diemieszczyk, Monika Laskowska, Jacek Dadan, Krystyna Lapuc-Seweryn, Przemyslaw Zuratynski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny, – s. 20-26
Skills and attitudes toward intraosseous access in cardiopulmonary resuscitation among nursing personnel
Umiejętności i postawy personelu pielęgniarskiego wobec wkłuć doszpikowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Michal Zyla, Karol Bielski, , Marek Dabrowski, Wojciech Wieczorek, , Halla Kaminska, Lukasz Czyzewski, Wladyslaw Gawel, Jerzy Robert Ladny, Klaudiusz Nadolny, Lukasz Szarpak, – s. 27-31
The assessment of the utility of novel peripheral blood morphology parameters, including reticulocytic, in the diagnosis of iron deficiency and sideropenic anemia
Ocena użyteczności nowych parametrów morfologii krwi obwodowej, w tym retikulocytarnych, w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości syderopenicznej
Emilia Czyzewska, Agnieszka Kujawiak, Dagna Bobilewicz, Lukasz Szarpak, , Lukasz Czyzewski – s. 32-41
Comparison of the airway access skills of medical students in cardiopulmonary resuscitation simulation: a randomized crossover study
Porównanie umiejętności studentów medycyny w zakresie zabezpieczenia drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Badanie randomizowane krzyżowe
Agnieszka Madziala, Robert Galazkowski, , Halla Kaminska, Kurt Ruetzler, Jerzy Robert Ladny, Klaudiusz Nadolny, Wladyslaw Gawel, Wojciech Wieczorek, , Lukasz Szarpak, , – s. 42-47
Impact of chest compression on endotracheal intubation efficacy: a randomized crossover trial
Wpływ uciskania klatki piersiowej na efektywność intubacji dotchawiczej: badanie randomizowane krzyżowe
Lukasz Szarpak, , Agnieszka Madziala, Marek Dabrowski, Halla Kaminska, Wojciech Wieczorek, Jacek Smereka, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny, Robert Galazkowski, – s. 48-53
Impact of a LUCAS 3 on chest compression quality during simulated cardiopulmonary resuscitation performed by lifeguards: a randomized crossover study
Wpływ zastosowania systemu LUCAS 3 na jakość uciśnięć klatki piersiowej podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez ratowników wodnych: badanie randomizowane krzyżowe
Kobi Ludwin, Lukasz Iskrzycki, , Jerzy Robert Ladny, Jolanta Majer, Jacek Smereka, , Wojciech Wieczorek, , Klaudiusz Nadolny, Halla Kaminska, Lukasz Szarpak, – s. 54-58
Evaluation of patients’ knowledge about perioperative recommendations after bariatric procedures
Ocena poziomu wiedzy w zakresie zaleceń okołooperacyjnych wśród pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym
Magda Koc, Regina Sierzantowicz, Lech Trochimowicz-, Bozena Kirpsza, Piotr Szwedzinski, Michal Kucap, Krystyna Lapuc-Seweryn, Klaudiusz Nadolny, , Jerzy Robert Ladny, Hady Razak Hady – s. 59-64