Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2000, s. 56-57
Renata Górska
Sprawozdanie ze Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego
Doroczna 86 Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP), organizowana w tym roku przy współudziale Japońskiego Towarzystwa Periodontologicznego (The Japanese Society of Periodontology), odbywała się w dniach 16-21 września w Honolulu.
W pięciodniowych obradach wzięło udział blisko 2 tysiące lekarzy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii, oraz przedstawiciele z wielu krajów Europy.
Konferencja odbywała się w miejscowym Centrum Kongresowym (Hawaii Convention Center), które imponowało efektowną architekturą, potężnymi rozmiarami i funkcjonalnością pomieszczeń. Wykłady odbywały się równolegle w kilkunastu salach, na zaprogramowanych tematycznie sesjach w ramach programów edukacyjnych.
Ponieważ program był bardzo bogaty, a wiele zajęć odbywało się równocześnie, z żalem trzeba było czasami rezygnować z jednego ciekawego wykładu, by wybrać inny. Oddzielnie zorganizowano sesję ustnych prezentacji i sesję plakatową. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła, jak co roku bogata różnorodna wystawa materiałów, instrumentów, sprzętu i literatury medycznej. Wykłady prezentowane były w ramach tak zwanej Sesji Generalnej, podczas zajęć poświęconych Innowacjom Periodontologicznym, oraz na specjalnych sesjach związanych tematycznie z leczeniem chorób przyzębia.
Program Zjazdu uwzględniał potrzeby bieżące nie tylko lekarzy periodontologów, ale także innych specjalistów, którzy w swojej działalności spotykają się z problemami chorób przyzębia, zarówno jeśli chodzi o nowości jak i doskonalenie wiedzy i umiejętności. 45 programów edukacyjnych zawierało wszystko to co periodontolodzy XXI-go wieku powinni wiedzieć, począwszy od badania pacjenta poprzez współczesne poglądy na temat etiopatogenezy chorób przyzębia z uwzględnieniem czynników ryzyka, immunologii, genetyki, oraz leczenia chorób przyzębia i wpływu choroby przyzębia na ogólne zdrowie pacjenta.

Wykładowcami byli prócz wielu innych znakomitości, także światowej sławy profesorowie jak: R. Genco, R.C. Page, K.S. Kormnam. Jak zawsze podczas tego typu zjazdów największym zainteresowaniem cieszyły się sesje generalne. W tym roku poświęcone i zdominowane przez chirurgię periodontologiczną i implanty, dzięki którym (ale przy współudziale ortodoncji i protetyki) możemy osiągać znakomite efekty kosmetyczne.
W poprzednich latach uwaga koncentrowała się na materiałach i technikach sterowanej regeneracji tkanek, oraz odbudowie defektów kostnych w zaawansowanych chorobach przyzębia. Dziś dyskutuje się o wyborze metody leczenia, która zdecydowanie ma poprawić nie tylko funkcje żucia pacjenta, ale przede wszystkim jego stan psychiczny poprzez osiągnięcie optymalnych warunków kosmetyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia