Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Pediatria 2/2000, s. 35-40
Teresa Hofman
Czynniki predysponujące wystąpienie alergii pokarmowej
Predisposing factors the incidence food allergy
z Centrum Alergologii w Poznaniu
Kierownik Centrum: dr med. Teresa Hofman
Nowa Pediatria 2/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria