Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2002, s. 28-30
Aleksander Ożarowski
„Lepiężnik różowy w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” – Uwagi uzupełniające do artykułu G. Zioło zamieszczonego w Postępach Fitoterapii Nr 2-3/2001, str. 18-23
W badaniach na izolowanym jelicie cienkim i tchawicy szczura autor posługiwał się „frakcją wyciągu z kłącza lepiężnika rozpuszczoną w wodzie”, niżej podaje, że „zawartość kapsułki 300 mg badanego leku była rozpuszczona w 10 ml płynu Krebsa”. W badaniach klinicznych autor stosował „jednorazowe dawki 600 mg sproszkowanego kłącza lepiężnika”. W części pracy omawiającej wyniki badań na izolowanych narządach stosowany był „supernatant”, a w części klinicznej „kapsułki badanego leku”.
Niestety, nie wiem co w istocie badał autor, czy były to kapsułki zawierające ekstrakt z lepiężnika (rozpuszczalny w płynie Krebsa), a może sproszkowany korzeń. Nie wiadomo też czy były to kapsułki fabryczne, czy sporządzone przez autora, czy surowiec był mianowany na zawartość frakcji seskwiterpenowej i flawonoidowej (lub jednej z nich), czy użyty surowiec należał wyłącznie do rasy petasinowej, czy może częściowo do rasy furanowej. Znaczenie ma także stopień rozdrobnienia surowca i podanie, co w tych badaniach oznacza „supernatant” oraz jaką miał zawartość związków czynnych.
W badaniach na izolowanym jelicie cienkim i tchawicy szczura nie stwierdzono wpływu na kurczliwość tych narządów po podaniu „supernatant”, lecz gdy podano acetylocholinę i „supernatantu” nastąpiło zmniejszenie amplitudy skurczu obu izolowanych preparatów. Z obserwacji tych nie wyciągnięto żadnych wniosków, a tymczasem mają one duże znaczenie dla oceny wartości leczniczej badanego surowca. Właściwe wnioski wyciągnął prof. Bartolotti, który w 1954 r. badał przez sześć miesięcy w szpitalu w Alessandri (Italia) chorych z zaburzeniami ciśnienia krwi. Stwierdził on, że chorzy z obniżonym ciśnieniem tętniczym (hypotonia) już po kilku dniach podawania preparatu z lepiężnika reagowali uchwytnym podwyższeniem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a wkrótce następowała normalizacja ciśnienia krwi do wartości fizjologicznych. Zwiększenie dawkowania preparatu z lepiężnika nie powodowało dalszych zmian ciśnienia. Udowodniono tym, że lepiężnik może być pomocny w leczeniu hypotonii i towarzyszących jej objawów oraz, że posiada zdolność przywracania równowagi czynnościowej w układzie sercowo-naczyniowym. Właściwości tego rodzaju nie są wyjątkiem wśród roślin leczniczych, ale nie są znane wśród leków syntetycznych. R. Cohen i wsp. (Therapie 19, 1964, 357-374), badając w klinice wyciągi z dymnicy pospolitej – Fumaria officinalis wykazali, że regulują one wydzielanie żółci przez wątrobę, gdyż są w stanie zwiększać lub zmniejszać jej ilość i tym samym przywracać prawidłowy jej poziom w organizmie. Działanie to nazwano ambocholeretycznym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1-2/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii