Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2002, s. 2-5
Jerzy Jambor, Elżbieta Czosnowska
Preparaty ze świeżych roślin
Herbal medicines from fresh plants
PHYTOPHARM Klęka Spółka Akcyjna
Summary
Products from fresh plants are in recent years becoming a special interest for the pharmaceutical market. In the presented article the main groups of these products available on the pharmaceutical marked are described.Stosowane od dziesięcioleci w lecznictwie wyciągi ze świeżych surowców roślinnych stają się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania rynku farmaceutycznego. Współczesne wyciągi ze świeżych roślin są w większości preparatami otrzymanymi przez ekstrakcję świeżych surowców, stabilizowanych uprzednio parami etanolu w celu unieczynnienia enzymów, mogących spowodować rozkład związków zawartych w roślinie. Preparaty te można uważać za analogiczne do stosowanych w lecznictwie nalewek lub wyciągów płynnych. Różnica polega jednak na tym, że nalewki oraz wyciągi płynne są wytwarzane z roślin wysuszonych, nie zawierających już wszystkich składników soku komórkowego żywej rośliny.
Preparaty ze świeżych surowców roślinnych były znane już w starożytności. Mówią o nich dzieła Hipokratesa z Kos oraz Klaudiusza Galena. Receptariusze słynnych lekarzy oświecenia też podają przepisy na przetwory ze świeżych roślin. Samuel Hahnemann, twórca homeopatii, także wykorzystywał wyciągi ze świeżych roślin i podał szczegółowe przepisy na ich przyrządzenie w dziele „Organon wiedzy medycznej”. Zarys historii stosowania świeżych roślin w lecznictwie przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Stosowanie świeżych roślin w celach leczniczych w ujęciu historycznym.
XVII-XVI w. p.n.e.Medycyna starożytnego Egiptu; papirus Ebersa spisany ok. roku 1550 p.n.e. zawiera recepty na wykonanie leków ze świeżych roślin
V-IV w. p.n.e.Hipokrates z Kos - "Corpus Hippocraticum"; pisma Hipokratesa wymieniają wiele środków leczniczych ze świeżych roślin
III-II w. p.n.e.Klaudiusz Galen - twórca nauki "o sporządzaniu leków z roślin świeżych lub ziół"
średniowieczeOkres tzw. medycyny klasztornej. Ludwik Pobożny, syn Karola Wielkiego wydał rozporządzenie o posiadłościach wiejskich "Capitulare de villis" z 795 r., zalecające stosowanie świeżych roślin w celach leczniczych
1613Szymon Syreniusz - "Zielnik" - w owych czasach najobszerniejsze opracowanie dotyczące ziołolecznictwa w Europie. Powołując się na autorów starożytnych, arabskich i lekarzy szkoły Montlpelier, podaje szereg przepisów na przetwory ze świeżych roślin
XVIII-XIX w.Receptariusze lekarskie słynnych lekarzy oświecenia m.in., J.G. Rodemachera, podają przepisy na przetwory ze świeżych roślin
1796Samuel Hahnemann - twórca homeopatii szeroko uwzględnił przetwory ze świeżych roślin pod nazwą esencji i podał szczegółowe przepisy na ich przyrządzanie
XIX w.Synteza kwasu salicylowego (1874 r.) zapoczątkowała "erę leków syntetycznych" i krótkotrwałe załamanie się ziołolecznictwa, w tym również zainteresowania preparatami leczniczymi ze świeżych roślin
1896"E. Bourquelot - "Ferments solubles oxydants et medicaments"", pierwsza praca dotycząca stabilizacji roślin leczniczych i przyrządzania ze stabilizowanych surowców preparatów leczniczych"
1909E. Perrot i A. Goris opracowali nową formę leku roślinnego - wyciąg ze świeżego stabilizowanego surowca roślinnego ("extrait physiologigue")
ok. 1910Francuska firma chemiczno-farmaceutyczna DAUSSE jako pierwsza podjęła przemysłową produkcję preparatów leczniczych wg metody E. Perrota i A. Gorisa nadając tym produktom nazwę "les intraits" - intrakty
1921W Grodzisku Mazowieckim powstała firma Edward Gobiec i Ska - pierwszy w Polsce producent preparatów leczniczych ze świeżych roślin
ok. 1930Produkcja preparatów leczniczych ze świeżych roślin w firmie Klawe w Warszawie
1938J. Muszyński i M. Serafinowicz - "O tak zwanych intraktach oraz wyniki badań niektórych intraktów rynku polskiego", Wiadomości Farmaceutyczne 65, 678, 1938
połowa lat 50-tychUruchomienie produkcji preparatu BIOSTYMINA, leku ze świeżego liścia aloesu drzewiastego w PRZZ HERBAPOL w Klęce, obecnie PHYTOPHARM Klęka S.A.
połowa lat 60-tychUruchomienie produkcji leków ze świeżych stabilizowanych roślin - soków i intraktów w PRZZ HERBAPOL w Klęce, obecnie PHYTOPHARM Klęka S.A.
połowa lat 80-tychPodjęcie porównawczych badań fitochemicznych i farmakologicznych preparatów ze świeżych roślin i ich odpowiedników, otrzymanych z surowców suszonych
1999-2000Budowa prototypowej instalacji do stabilizacji świeżych roślin w PHYTOPHARM Klęka S.A.
Już bardzo dawno zauważono, że preparaty z niektórych roślin sporządzone ze świeżego surowca działają korzystniej niż preparaty z surowca suszonego. Nie potrafiono jednak wytłumaczyć tego zjawiska, więc przypisywano je siłom tajemnym. Obecnie jest sprawą oczywistą, że podczas suszenia i przechowywania, substancje znajdujące się w roślinie ulegają różnego rodzaju przemianom chemicznym. Jeżeli przemiany te nie dotyczą substancji wykazujących działanie lecznicze jest rzeczą obojętną, jaki surowiec zostaje użyty do produkcji preparatu leczniczego: świeży czy suszony. Jednak w większości przypadków procesy zachodzące podczas suszenia są niekorzystne z punktu widzenia zachowania związków czynnych.
W surowcach roślinnych, obok substancji terapeutycznie aktywnych, występują liczne substancje towarzyszące. Wśród tych substancji najważniejszą rolę, z punktu widzenia trwałości związków czynnych, odgrywają enzymy. To właśnie enzymy katalizują przemiany chemiczne zachodzące w surowcach roślinnych po zbiorze. W nieznacznym zakresie przemiany te mogą być także katalizowane przez enzymy mikroflory, występującej na powierzchni surowców.
Przemiany enzymatyczne w surowcach roślinnych mogą prowadzić do znacznych, jakościowych i ilościowych zmian składu zawartych w nich związków czynnych. W celu utrwalenia występujących w surowcu roślinnym składników w ich pierwotnej postaci, niezbędna jest inaktywacja towarzyszących im enzymów, nazwana w praktyce stabilizacją. Najczęściej stosowana jest inaktywacja termiczna, polegająca na działaniu na świeży surowiec przegrzanymi parami etanolu, a czasami również przegrzaną parą wodną. W czasie termicznej inaktywacji enzymów następuje ich denaturacja.
Suszenie świeżych surowców roślinnych uważa się również za stabilizację. Znaczne obniżenie zawartości wody w surowcu zapobiega katalizowanym przez enzymy przemianom chemicznym związków czynnych. Jednak całkowite unieczynnienie enzymów następuje dopiero wtedy, gdy zawartość wody w surowcu jest niższa od 5%. Stwierdzono, że nawet najbardziej prawidłowo prowadzone suszenie nie zabezpiecza w pełni pierwotnego składu związków czynnych.
Trwałość wyciągów ze świeżych stabilizowanych surowców roślinnych jest większa niż odpowiednich nalewek lub płynnych wyciągów otrzymywanych z wysuszonych surowców, bowiem nie zachodzą w nich już żadne zmiany wywołane działaniem enzymów. Jedynie podczas dłuższego przechowywania w niestałych warunkach mogą z wyciągów tych wydzielić się wielocząstkowe substancje balastowe. Nie wpływa to jednak negatywnie na ich aktywność terapeutyczną.
Najważniejszą grupą preparatów roślinnych otrzymywanych ze świeżych surowców są intrakty – etanolowo-wodne wyciągi, otrzymane metodą opracowaną we Francji przez Perota i Gorisa w pierwszej połowie XX wieku (1, 2, 3, 4). Nazwa „intracta” dla tej grupy wyrobów została zaproponowana przez Boulanger-Daussego. Pochodzi ona od łacińskiego czasownika intraho, co w języku polskim oznacza wyciągać. W literaturze spotyka się również inne nazwy dla intraktów, jak np. stabilizowana alkoholatura, ekstrakt fizjologiczny.
Obecnie do najważniejszych w lecznictwie intraktów zalicza się: stosowany w chorobach serca intrakt z głogu, obniżający ciśnienie tętnicze intrakt z jemioły, przeciwdziałający zastojom żylnym i obrzękom intrakt z kasztanowca, uspokajające intrakty z kozłka i melisy, przeciwdepresyjny intrakt z dziurawca, przeciwkrwotoczny intrakt z przymiotna kanadyjskiego.
Etanolowe wyciągi ze świeżego kwiatostanu głogu są preparatami powszechnie stosowanymi w fitoterapii mięśnia sercowego. Zaliczane są do preparatów pomocniczych w nieznacznie upośledzonej wydolności serca i sercu starczym nie wymagającym leczenia naparstnicą. Intrakt ze świeżego kwiatostanu głogu działa bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmaga nieznacznie siłę jego skurczów i jednocześnie zmniejsza ich częstotliwość. Działa też rozszerzająco na naczynia mózgowe. Umożliwia w ten sposób doprowadzenie z krwią zwiększonej ilości tlenu i składników odżywczych do komórek mózgowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jambor J.: Wyciągi ze świeżych stabilizowanych ziół. Wiadomości Zielarskie 1991, 2, 15. 2. Janicki S., Danek A. (red.): Farmacja stosowana. PZWL, Warszawa 1996, 1998, 2000. 3. List P.H., Schmidt P.C.: Technologie pflanzlicher Arzneizubereitungen, Wissenschafliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1984. 4. Danek A. (red.): Leksykon farmacji, PZWL, 1990. 5. Kabelitz L., Walch H.: Pharmazie 1998, 31(143), 30.
Postępy Fitoterapii 1-2/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii