Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2002, s. 28-30
Aleksander Ożarowski
„Lepiężnik różowy w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” – Uwagi uzupełniające do artykułu G. Zioło zamieszczonego w Postępach Fitoterapii Nr 2-3/2001, str. 18-23
W badaniach na izolowanym jelicie cienkim i tchawicy szczura autor posługiwał się „frakcją wyciągu z kłącza lepiężnika rozpuszczoną w wodzie”, niżej podaje, że „zawartość kapsułki 300 mg badanego leku była rozpuszczona w 10 ml płynu Krebsa”. W badaniach klinicznych autor stosował „jednorazowe dawki 600 mg sproszkowanego kłącza lepiężnika”. W części pracy omawiającej wyniki badań na izolowanych narządach stosowany był „supernatant”, a w części klinicznej „kapsułki badanego leku”.
Niestety, nie wiem co w istocie badał autor, czy były to kapsułki zawierające ekstrakt z lepiężnika (rozpuszczalny w płynie Krebsa), a może sproszkowany korzeń. Nie wiadomo też czy były to kapsułki fabryczne, czy sporządzone przez autora, czy surowiec był mianowany na zawartość frakcji seskwiterpenowej i flawonoidowej (lub jednej z nich), czy użyty surowiec należał wyłącznie do rasy petasinowej, czy może częściowo do rasy furanowej. Znaczenie ma także stopień rozdrobnienia surowca i podanie, co w tych badaniach oznacza „supernatant” oraz jaką miał zawartość związków czynnych.
W badaniach na izolowanym jelicie cienkim i tchawicy szczura nie stwierdzono wpływu na kurczliwość tych narządów po podaniu „supernatant”, lecz gdy podano acetylocholinę i „supernatantu” nastąpiło zmniejszenie amplitudy skurczu obu izolowanych preparatów. Z obserwacji tych nie wyciągnięto żadnych wniosków, a tymczasem mają one duże znaczenie dla oceny wartości leczniczej badanego surowca. Właściwe wnioski wyciągnął prof. Bartolotti, który w 1954 r. badał przez sześć miesięcy w szpitalu w Alessandri (Italia) chorych z zaburzeniami ciśnienia krwi. Stwierdził on, że chorzy z obniżonym ciśnieniem tętniczym (hypotonia) już po kilku dniach podawania preparatu z lepiężnika reagowali uchwytnym podwyższeniem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a wkrótce następowała normalizacja ciśnienia krwi do wartości fizjologicznych. Zwiększenie dawkowania preparatu z lepiężnika nie powodowało dalszych zmian ciśnienia. Udowodniono tym, że lepiężnik może być pomocny w leczeniu hypotonii i towarzyszących jej objawów oraz, że posiada zdolność przywracania równowagi czynnościowej w układzie sercowo-naczyniowym. Właściwości tego rodzaju nie są wyjątkiem wśród roślin leczniczych, ale nie są znane wśród leków syntetycznych. R. Cohen i wsp. (Therapie 19, 1964, 357-374), badając w klinice wyciągi z dymnicy pospolitej – Fumaria officinalis wykazali, że regulują one wydzielanie żółci przez wątrobę, gdyż są w stanie zwiększać lub zmniejszać jej ilość i tym samym przywracać prawidłowy jej poziom w organizmie. Działanie to nazwano ambocholeretycznym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1-2/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii