Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2008, s. 633
*Prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
Wstęp
Koncepcja kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej zainicjowana w Polsce przez Profesora Zdzisława Askanasa w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku była twórczo rozwijana i stosowana przez następców Profesora. Z satysfakcją odnotowujemy, że wątek ten jest kontynuowany w Klinice Kardiologii CMKP, która wywodzi się ze Szkoły Kardiologicznej Profesora Askanasa.
Zespół naszej Kliniki pod kierunkiem dr hab. med. Tomasza Jaxa-Chamca prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem kursy szkolenia podyplomowego zatytułowane „Rehabilitacja kardiologiczna w praktyce lekarskiej”. Materiał przedstawiany na tych kursach stanowił osnowę dla opracowania „Od treningu fizycznego do kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej” zamieszczonego w bieżącym numerze miesięcznika „Postępy nauk medycznych”.
W kolejnych rozdziałach Autorzy podają definicję, cele, znaczenie i korzyści rehabilitacji kardiologicznej, poświęcając także nieco miejsca jej historii. Opisują wskazania, przeciwwskazania i bezpieczeństwo rehabilitacji kardiologicznej w różnych sytuacjach klinicznych. Kluczową kwestią szczegółowo poruszaną w opracowaniu jest wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia. Omawiany jest nie tylko aspekt fizjologiczny lecz także genetyczny tego zagadnienia. Następnie Autorzy przedstawiają współczesną rolę testów wysiłkowych EKG i ich znaczenie w rehabilitacji kardiologicznej. Przedstawiono metodykę i interpretację wyników testów wysiłkowych po zawale serca i u chorych z niewydolnością serca. Ostatni rozdział opracowania poświęcony jest prewencji wtórnej schorzeń sercowo-naczyniowych jako ważnemu elementowi kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
*Prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP
Szpital Grochowski, Warszawa
e-mail: abudaj@kkcmkp.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych