Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2008, s. 698-699
Tomasz Jaxa-Chamiec
Komentarz do prac
Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) pozostają w krajach wysoko rozwiniętych główną przyczyną zwiększonej śmiertelności. Stanowią istotny problem kliniczny, epidemiologiczny i społeczny. Ich rozpowszechnienie oznacza także wielki problem ekonomiczny współczesnego świata. Obserwowany w ostatnich 10-leciach znaczący postęp zarówno w diagnostyce jak i leczeniu zaowocował istotną poprawą rokowania chorych z CVD. Trudno jednak sobie wyobrazić możliwość zahamowania epidemii CVD bez upowszechniania profilaktyki oraz stosowania nowych metod leczenia niefarmakologicznego.
U chorych po przebytym incydencie związanym z CVD wiodącym sposobem postępowania winna być odpowiednio wdrażana nowoczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Jej prowadzenie to nie tylko stosowanie nowoczesnych metod farmakologicznych, ale przede wszystkim szeroko rozumiane oddziaływania edukacyjne prowadzące do zmiany stylu życia chorych. Niniejszy cykl opracowań, porusza wszystkie najważniejsze kwestie w tym zakresie.
Jedną z najbardziej skutecznych niefarmakologicznych metod postępowania, zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej, jest zwiększona aktywność fizyczna. Kluczowa rola, jaką przyznajemy treningowi fizycznemu u chorych z CVD, spowodowała, że stał się on tematem wiodącym tego opracowania.
Pierwszy rozdział monografii to informacje dotyczące definicji, celów, znaczenia i korzyści płynących z rehabilitacji kardiologicznej. Opracowanie odnosi się do standardów towarzystw naukowych zarówno krajowych jak i europejskich i opiera się o szerokie, reprezentatywne, piśmiennictwo z tej dziedziny. W rozdziale tym znajdą Państwo także sporo ciekawych informacji historycznych, że zdrowotną rolę ćwiczeń fizycznych doceniali już starożytni.
W kolejnej części dr Krzysztof Smarż przedstawia dane dotyczące rehabilitacji w rożnych sytuacjach klinicznych. Opisuje obowiązujące standardy w tym zakresie, także u chorych z niewydolnością serca. Do niedawna chorzy z niewydolnością serca pozbawieni byli tego elementu terapii.
W kolejnym rozdziale monografii dr n. med. Michał Ambroziak przedstawia w sposób bardzo przystępny, fizjologiczne aspekty wysiłku, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego spojrzenia na rolę wysiłku fizycznego przez pryzmat genetyki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 10/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych