Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007, s. 55-56
*Janina Suchorzewska
Granice intensywnej terapii – trudny problem etyczny
Limits of intensive therapy – an ethical issue
Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii AM w Gdańsku
p.o. kierownika: dr n. med. M. Michowska
Summary
New medical technologies, changes in doctor-patient relationships together with other factors are the source of numerous ethical problems in modern medicine. Such problems, e.g. finiteness of human life, euthanasia or medical futility, which particularly concern patients treated in the intensive therapy units, should become the subject of wide interdisciplinary debates.
There is the need to explain cooperatively to what extend statistical data may be useful in decision making about cessation of treatment or whether analgesic therapy sometimes accelerates death, etc.
This will prevent many misunderstandings or controversies and medical actions will be taken in the name of the patient´s good and respect for his autonomy. The dialogue between physicians, philosophers, ethicists and lawyers is necessary.
Słowa kluczowe: intensywna terapia, etyka.
Współczesna medycyna, określana dziś często jako medycyna sukcesu, wraz ze znaczącymi osiągnięciami jest równocześnie źródłem licznych problemów natury etycznej, które nie ominęły także anestezjologii i intensywnej terapiii. W naszej specjalności ich źródłem są nowopowstałe technologie medyczne, zmiany w kryteriach stwierdzania śmierci i ustalania definicji zdrowia, jak również zmiany w relacjach pomiędzy lekarzem a chorym.
Oddziały intensywnej terapii stały się miejscem podejmowania nie tylko złożonych decyzji medycznych, ale również najtrudniejszych decyzji etycznych o zakresie stosowanej terapii, w imię dobra chorego i szacunku dla jego autonomii [1, 2].
Pojawia się pytanie czy doświadczony specjalista anestezjolog umiejący rozstrzygnąć konkretny problem medyczny potrafi dostrzec i równie sprawnie rozwiązać ukryty w problemie medycznym problem moralny? Czy potrafi według własnej oceny rozwiązać konflikt pomiędzy istotnymi wartościami etycznymi? To bardzo trudne zadanie, kiedy w grę wchodzą elementarne dobra jakimi są życie i zdrowie człowieka [3].
O tych problemach i dylematach należy dyskutować nie tylko w środowisku medycznym. Potrzebny jest dialog z filozofami, etykami i prawnikami. Dialog który, choć zapewne nie przyniesie ustalonych rozwiązań, pozwoli na refleksje niewątpliwie wzbogacające nasze doświadczenie kliniczne.
Z tych powodów rozważania na temat granic intensywnej terapii i ich wyznaczników, publikowane w aktualnym wydaniu „Anestezjologii Intensywnej Terapii” [4] zasługują na szczególną uwagę. Artykuł, zgodnie z profesją Autora, dotyczy zagadnień związanych ze śmiercią w oparciu o przesłanki natury filozoficznej i kulturowej. To dobrze, że anestezjolodzy czytający ten artykuł będą mogli spojrzeć szerzej na zjawisko umierania oraz na problemy związane z orzekaniem śmierci i granicami intensywnej terapii nie tylko z punktu widzenia somatycznego procesu umierania.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Stevens L, Cook D, Guyatt G:Education, ethics, and end-of-life decisions in the intensive care unit. Crit Care Med 2002; 30: 290-296.
2. Arnold RM, Kellum J:Moral justifications for surrogate decision making in the intensive care unit – Implications and limitations. Crit Care Med 2003; 31: 347-353.
3. Biesaga TSDB:Elementy Etyki Lekarskiej. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2006.
4. Szewczyk K:Granice intensywnej terapii i ich wyznaczniki. Anest Inten Terap 2007; 39: 50-54.
otrzymano: 2006-11-22
zaakceptowano do druku: 2006-12-28

Adres do korespondencji:
*Janina Suchorzewska
Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii AM
ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
tel./fax: 0-58 349 14 86
e-mail: zakladetyki@amg.gda.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007