Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2010, s. 180-181
Nowości bibliograficzne
Wartościowe substancje biologicznie aktywne w produktach pszczelich pochodzenia roślinnego
Metyloglioksal
Mavric E., Wittmann S., Barth G. i wsp.: Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (Leptospermum scoparium) honeys from New Zealands. Mol. Nutr. Food Res. 2008, 52,0483-489.
Od dawna starano się wyjaśnić co jest przyczyną wysokiej aktywności antybiotycznej miodu manuka pozyskiwanego przez pszczoły z nektaru nowozelandzkiej rośliny Leptospermum scoparium. Obecne w tym miodzie związki flawonoidowe i kwasy fenolowe nie wykazywały tak wysokiej aktywności przeciwdrobnoustrojowej, aby uzasadnić jego wysoką aktywność antybiotyczną, po uprzednim unieczynnieniu enzymu oksydazy glukozy za pomocą ciepła, w wyniku której powstaje w roztworze wodnym nadtlenek wodoru, główny składnik, na którym opiera się działanie antybiotyczne miodu.
Badania te zostały niedawno uwieńczone powodzeniem. Wyżej wymienieni autorzy dowiedli, że substancją, która warunkuje wysoką aktywność antybiotyczną miodu manuka o charakterze nienadtlenkowym jest metyloglioksal (ryc. 1).
Ryc. 1. Wzór chemiczny metyloglioksalu.
Metyloglioksal powstaje z obecnego w nektarze dihydroksyacetonu dopiero po pewnym czasie, kiedy następuje dojrzewanie miodu w komórkach plastra. Obecność tego związku w miodzie manuka jest dość zróżnicowana i może mieścić się w granicach 38-761 mg/kg. Dla porównania zawartość metyloglioksalu w innych odmianach miodu nie przekracza 3,1 mg/ml. A zatem omawiany związek w miodzie manuka występuje co najmniej w ilościach od 12 do 245 razy wyższych w porównaniu do miodów nektarowych pozyskiwanych przez pszczoły z innych roślin.
Kwas kinurenowy
Turski M.P., Turska M., Zgrajka W. i wsp.: Presence of kynurenic acid in food and honeybee products. Amino Acids 2009, 36, 75-80.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii