Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2012, s. 12-14
*Marta Jethon1, Marta Piaścik-Gromada1, Elżbieta Zdzienicka2, Urszula Fiszer1, Wioletta Krysa2
35 powtórzeń trinukleotydu CAG w genie HTT i objawy kliniczne choroby Huntingtona u dwóch sióstr
35 CAG repeats in the HTT gene and clinical features of Huntington’s disease in two sisters
1Department of Neurology and Epileptology, Medical Centre of Postgraduate Education, Warsaw, Poland
Head of Department: prof. dr hab. med. Urszula Fiszer
2Department of Genetics, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Head of Department: dr hab. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk
Streszczenie
Choroba Huntingtona (ch.H.) jest chorobą genetyczną powodowaną ekspansją powtórzeń trinukleotydu CAG w genie HTT. Charakterystycznymi dla niej cechami są: pląsawica, zaburzenia funkcji poznawczych i objawy psychiatryczne. Za najniższą liczbę powtórzeń CAG, która niezaprzeczalnie związana jest z fenotypem ch.H. uznaje się 36 trinukleotydów. Wyróżniono trzy kategorie alleli genu HTT: w zakresie prawidłowym zawierające ≤ 26 powtórzeń, allele pośrednie (27-35 CAG), które cechują się podatnością na ekspansję podczas przekazywania z pokolenia na pokolenie i zakres patogenny alleli zawierających ≥ 36 powtórzeń. Wśród nieprawidłowych alleli wywołujących ch.H. dokonano dalszej klasyfikacji: allele o niekompletnej penetracji mutacji w przedziale 36-39 powtórzeń CAG i allele o pełnej penetracji z ≥ 40 CAG. Poniżej zaprezentowany zostanie przypadek kliniczny obejmujący dwie siostry w wieku 64 i 60 lat, u których prawdopodobne jest występowanie ch.H., jednak u obu kobiet obserwuje się jedynie 35 powtórzeń trinukleotydu CAG w genie HTT.
Summary
Huntington’s disease (HD) is a genetic disorder resulting from CAG trinucleotide repeats expansion in the HTT gene. HD main symptoms comprise: chorea, neurocognitive deficits and psychiatric disturbances. Up till now the lowest number of 36 CAG repeats has been reported to be associated with unequivocal HD phenotype. There are three categories of HTT alleles distinguished: normal range with fewer than 26 repeats, intermediate alleles (27-35 CAG called also “mutable alleles” prone to expansion during transmission to the following generation and pathogenic range from ≥ 36 repeats. Within alleles causing HD further classification is recognized: incomplete penetrance alleles (36-39 repeats) and full penetrance alleles with ≥ 40 CAG triplets.
Here we report two sisters aged 64 and 60 years probably affected with HD, but with only 35 repeats in HTT identified in both of them.
Huntington’s disease (HD) (OMIM +143100.) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder. It is caused by CAG trinucleotide repeats expansion in the HTT gene, which is located on 4p16.3 (1). In HD patients, the CAG tract can be expanded to over 200 repeats. Detection of a minimum of 36 repeats is associated with (confirms a clinical diagnosis of HD) a diagnosis of HD (2). Individuals with an allele in the intermediate range: 27-35 CAG repeats, will not be affected with HD, but due to instability in the CAG tract, may be at risk of transmitting an allele in the HD-causing range to the subsequent generations (3).
The clinical presentation of HD is believed to be associated with number of CAG repeats greater than 35, i.e. 36 and more. The number of 36-39 repeats has been classified as the range of incomplete penetrance of the mutated gene, which means that a carrier of such allele may not develop symptoms of HD during the lifetime. Full-penetrance HD alleles with 40 or more CAG repeats are certainly associated with the clinical phenotype of the disease.
The most prominent symptoms of HD are: chorea, neurocognitive deficits and psychiatric disturbances (2, 4).
Cases presentations
Case 1
A 64-year-old retired female assembler has been suffering from choreatic movements of the limbs and abnormalities of cognition since she was 44. At the age of 54, falls started occurring (3-4 times a year). At the age of 62, the diagnosis of epilepsy was established, because the patient had lost her consciousness with convulsions two times and since then has been treated with valproate sodium (2 x 300 mg daily).
The patient past medical history also includes: hypertension and chronic obstructive pulmonary disease both diagnosed over 30 years ago, tick’s biting that has lasted for 2 years. There was no history of neuroleptic treatment.
Genetic testing for HD was performed in 2005. DNA sample was obtained from peripheral blood by standard phenol-chlorophorm method. Molecular analysis revealed 35 CAG repeats in the HTT gene. Moreover, spinocerebellar ataxias type 1 (SCA1), type 2 (SCA2), type 3 (SCA3) and type 17 (SCA17) were excluded.
In 2007, the neurological examination revealed decline in cognitive function and choreo-atetotic movements of the right upper limb, especially fingers. In 2007, the first psychological examination showed moderate dementia. The patient obtained a score of 16/30 on the Mini Mental Status Examination. In 2008, the next psychological examination revealed progression and severe dementia.
Laboratory tests, such as cerebrospinal fluid routine analysis produced normal values. FTA-ABS test and oligoclonal IgG protein in blood serum and cerebrospinal fluid were negative. The levels of Borrelia Burgdorferi IgG and IgM antibodies in cerebrospinal fluid and IgG antibody in blood serum were negative, whereas IgM antibody in blood serum was positive (16.9 BBU/ml). In 2007 the patient received doxycyclinum for 21 days. The levels of total cholesterol and LDL cholesterol were high (220 mg/dl, 163 mg/dl, respectively), whereas the level of HDL cholesterol was low (38 mg/dl). The erythrocyte sedimentation rate was elevated (74 mm). The level of anti-cardiolipin antibodies IgG was low (5.60 GPL). Additional biochemical analyses, including levels of triglycerides, homocysteine, vitamin B12, folic acid, thyroid hormones (TSH, fT3, fT4), creatine kinase, copper in serum and blood smear for acanthocytes, results were normal. In 2007, EEG showed focal changes in the right temporal leads, whereas in 2008 no abnormalities were detected.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-11-24
zaakceptowano do druku: 2011-12-14

Adres do korespondencji:
*Marta Jethon
Department of Neurology and Epileptology, Medical Centre of Postgraduate Education
Czerniakowska 231 Str., 00-416 Warsaw, Poland
tel.: (22) 629-43-49, fax: (22) 584-13-06
e-mail: jethon2@tlen.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych