Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2012, s. 78-82
*Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Efektywność uzupełniania niedoborów witaminy D u osób z otyłością, poprzez stymulację jej syntezy skórnej promieniami UVB
The effectiveness of vitamin D deficiency supplementation in the obese by the stimulation of cutaneous synthesis with UVB**
The Medical Centre of Postgraduate Education, Department of Family Medicine, Internal Medicine and Metabolic Bone Disease
Head of Department: prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Streszczenie
Osoby otyłe są grupą predysponowaną do występowania ogólnoustrojowych niedoborów witaminy D. Wśród przyczyn niedoborów witaminy D wymienia się unikanie ekspozycji na promieniowanie słoneczne (zawierające frakcję UVB odpowiedzialną za syntezę witaminy D w skórze), zaburzenia syntezy skórnej witaminy D, czy wreszcie sekwestrację witaminy D w tkance tłuszczowej.
Celem badania była ocena efektywności syntezy skórnej witaminy, po naświetlaniach skóry promieniami UVB, u osób otyłych. Pomiaru stężeń kalcyfediolu w surowicy (jako wskaźnika zaopatrzenia organizmu w witaminę D) dokonywano przed i po (w 4, 7,14, 21 dniu) suplementacji w grupie osób otyłych (n = 40) i 30 osób z prawidłową masą ciała.
Średnie stężenia kalcyfediolu przed rozpoczęciem badania były porównywalne w obu grupach (wynosiły odpowiednio 15,5 ng/ml u otyłych i 15,4 ng/ml w grupie kontrolnej). Przyrosty stężeń 25(OH)D3 uzyskane po naświetlaniach UVB także nie różniły się istotnie w obu porównywalnych grupach. Najwyższe przyrosty stężeń 25(OH)D uzyskano w 14 dniu po naświetlaniach (wynosiły one u otyłych 4,88 ng/ml i 5,42 ng/ml w grupie kontrolnej). Na podstawie badania można wnioskować, że synteza skórna witaminy D u osób otyłych jest efektywna.
Summary
Obese people are predisposed to vitamin D deficiency. The cause of vitamin D deficiency is inadequate solar radiation (containing the UVB faction responsible for the synthesis of the vitamin D in the skin), impaired vitamin D skin synthesis or sequestration of the vitamin D in the fatty tissue.
The objective of this study was to show how effective is cutaneous synthesis of vitamin D measured as calcifediol concentration (as a marker of vitamin D adequacy) before and after (in 4, 7, 14, 21 days) vitamin D supplementation after the stimulation of cutaneous synthesis with UVB irradiation in 40 obese and 30 nonobese individuals.
The mean concentration of vitamin D at the beginning did not differ significantly (15.5 ng/ml in the obese vs 15.4 ng/ml in control group). The increase of 25(OH)D3 after UVB irradiation in the obese and nonobese also did not differ. The largest change was observed 14 days after exposure (in the obese 4,88 ng/ml, in the control group 5.42 ng/ml). In conclusion, the cutaneous synthesis of vitamin D is effective.Introduction
Obesity, defined as having a body mass index (BMI) greater than 30 kg/m2, is one of major health problems. The prevalence of obesity has been dramatically increasing in the last two decades. Several previous studies show a relation between obesity, poor calcium metabolism and vitamin D deficiency (1-4). Obese individuals have problems with vitamin D deficiency because of the way it is produced and used.
Vitamin D deficiency is one of the most common undiagnosed medical conditions in the world. It is defined as a concentration of 25(OH)D < 30 ng/ml and it is a social problem nowadays (5). It concerns several dozen percent of healthy population irrespective of age, sex and race (1-3). Adequate levels of vitamin D are maintained through its cutaneous synthesis or oral ingestion. Vitamin D deficiency accelerates bone mass loss which decreases the mechanical resistance of bone tissue. It is a cause of muscle weakness and increases falls and bone fractures risk. Recent data have linked low vitamin D levels to a wide range of diseases including cardiovascular diseases, metabolic syndrome, diabetes, cancer (i.e. colorectal cancer, breast and prostate cancer) and autoimmune diseases.
A major source of vitamin D for most humans has always been exposure to sunlight (more than 80% of vitamin D in our body is synthetized in the skin after UV radiation). Sun exposure is not only one of the most effective ways of guaranteeing vitamin D sufficiency, it is also natural and the most long-lived form of vitamin D.
Physiologically vitamin D is produced in the human skin from 7-dehydrocholesterol (7-DHC) following exposure to ultraviolet B (UVB) radiation with wavelength 290 to 320 nm. During exposure to UVB radiation 7-DHC is converted to previtamin-D3, which is considered biologically inactive until it undergoes enzymatic hydroxylation reactions in the liver and kidneys (5). The final product is calcitriol which controls a number of metabolic pathways. Studies have suggested that more than 200 different genes may be directly or indirectly regulated by 1,25(OH)2D3 through its VDR (Vitamin D receptor) (6).
In the actual guidelines the minimal oral dose for adults is 800-1000 IU/day (about 15 IU/kg) during insufficient sun exposure (in Poland from October to April). For all those who avoid sun exposure and in the elderly (after 65 y) this dose should be given (7).
The insufficiency of vitamin D is more common in case of obesity because of decreased bioavailability of vitamin D due to (as Matsuoka et al. show in their study) an inadequate UV exposure (8). In this study we wanted to investigate if the skin synthesis of vitamin D is as effective in the obese as in people with normal weight.
Aim of the study
The purpose of this study was to determine how effective is the cutaneous synthesis of vitamin D in the obese as a way to compensate the vitamin D deficiency compared with the normal weight patients. We sought to explain if vitamin D cutaneous synthesis is effective and could be the method of deficiencies supplementation.
Material and methods

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. James WPT: The epidemiology of obesity: the size of the problem. J Intern Med 2008; 263: 336-352.
2. WHO: Obesity and overweight. Fact. Sheet. No.311 September 2006. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/JSs311/en/index.html.|Accessed January 13.2009.
3. Fujioka K, Apovian CM, Hill JO et al.: The evolution of obesity therapies: new aplication of obesity therapies; new aplication for existing drugs. Medscape CME Diab & Endocrin http://cme.medscape.com/viewarticle/722366.
4. Caterson I: Obesity and risk. Medicom Intern 1997; 1: 2-7.
5. DeLuca HF: Overview of general physiologic features and functions of vitamin D. Am J Clin Nutr 2004; 80: 1689S-1696S.
6. Vogel A, Strassburg C, Manns M et al.: Genetic Association of vitamin D Receptor Polymorphisms with Primary Biliary Cirhosis and Autoimmune Hepatitis. Hepatology 2002; 35: 126-131.
7. Marcinowska-Suchowierska E, Walicka M, Tałałaj M et al.: Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych – wytyczne. Post Nauk Med 2010; 2: 160-166.
8. Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC et al.: Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Am J Clin Nutr 2000; 72: 690-693.
9. Flores L, Osaba MJ, Andreu A et al.: Calcium and vitamin D supplementation after gastric bypass should be individualized to improve or avoid hyperparathyroidism. Obes Surg 2010; 20: 738-743.
10. Lin R, White JH: The pleiotropic actions of vitamin D. Bio Essays 2008; 26: 21-28.
11. Aasheim E, Hofs D, Hjelmesaeth J et al.: Vitamin status in morbidly obese patients: a cross-sectional study. Am J Clin Nutr 2008; 87: 362-369.
12. Czerwińska E, Marcinowska-Suchowierska E, Walicka M et al.: Wpływ operacji bariatrycznej na homeostazę wapnia i biochemiczne markery obrotu kostnego u osób z otyłością olbrzymią. Endokrynol Pol 2007; 58: 130-138.
13. Goldner WS, Stoner JA, Thompson J et al.: Prevalence of vitamin D insufficiency and deficiency in morbidly obese patients: a comparison with non-obese controls. Obes Surg 2008; 18: 145-150.
otrzymano: 2011-11-28
zaakceptowano do druku: 2011-12-21

Adres do korespondencji:
*Michał Wąsowski
The Medical Centre of Postgraduate Education, Department of Family Medicine, Internal Medicine and Metabolic Bone Disease
Czerniakowska Str. 231, 00-416 Warsaw,Poland
tel.: (22) 628-65-50
e-mail: drneo@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych