Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2012

Spis treści / Contents

Epitafium
Prof. Anna Kamińska – s. 4
Epitaph
Prof. Anna Kamińska – s. 5
Terapia genowa stwardnienia bocznego zanikowego
Gene therapy of amyotrophic lateral sclerosis
Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, Hubert Kwieciński – s. 7-11
35 powtórzeń trinukleotydu CAG w genie HTT i objawy kliniczne choroby Huntingtona u dwóch sióstr
35 CAG repeats in the HTT gene and clinical features of Huntington’s disease in two sisters
Marta Jethon, Marta Piaścik-Gromada, Elżbieta Zdzienicka, Urszula Fiszer, Wioletta Krysa – s. 12-14
Znaczenie kliniczne hyperhomocysteinemii u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu
Clinical importance of hyperhomocysteinemia in patients with ischemic stroke
Witold Palasik, Wiesław Tadeusiak, Urszula Fiszer – s. 15-21
Badanie wolumetryczne hipokampów i eeg w określaniu położenia ogniska padaczkowego w płacie skroniowym mózgu
Hippocampal volumetry and EEG in detection of epileptic focus in temporal lobe epilepsy
Cezary Siemianowski, Leszek Królicki – s. 22-27
Ocena rozpowszechnienia otępienia wśród warszawskich stulatków – badanie populacyjne
The Prevalence of Dementia in Warsaw Centenarians: a Population – Based Study
Anna Pfeffer, Małgorzata Chodakowska, Krzysztof Czyżewski, Tomasz Gabryelewicz, Elżbieta Łuczywek, Małgorzata Mossakowska, Katarzyna Broczek, Maria Barcikowska – s. 28-33
Choroba Wilsona – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Wilson’s disease – the clinical picture, diagnosis and treatment
Tomasz Litwin, Anna Członkowska – s. 34-44
Padaczka stare i nowe wyzwania
Epilepsy old and new challenges
Joanna Jędrzejczak – s. 45-50
Kanałopatie neuronalne
Neuronal channelopathies
Rafał Rola, Danuta Ryglewicz – s. 51-59
Aktualne miejsce lewodopy w leczeniu choroby Parkinsona
The Current Status of Levodopa Treatment in Parkinson’s disease
Urszula Fiszer – s. 60-64
Komentarz do prac
Prof. Urszula Fiszer – s. 65
Comment
Prof. Urszula Fiszer – s. 66
Osoczowe stężenia waspiny u kobiet z otyłością olbrzymią
Vaspin plasma levels in extremely obese women
Wojciech Bik, Agnieszka Baranowska-Bik, Ewa Wolińska-Witort, Małgorzata Kalisz, Magdalena Białkowska, Lidia Martyńska, Bogusława Baranowska – s. 67-71
Ocena wpływu walproinianu sodu (VPA) na wydzielanie LH, FSH, PRL i TSH w hodowli pierwotnej komórek przedniego płata przysadki samic i samców szczura
Evaluation of the influence of valproate (VPA) on LH, FSH, PRL and TSH secretion from primary anterior pituitary cells culture of female and male rats
Elżbieta Wasilewska-Dziubińska, Alina Gajewska, Ewa Wolińska-Witort , Magdalena Chmielowska, Lidia Martyńska, Jerzy Elbanowski – s. 72-77
Efektywność uzupełniania niedoborów witaminy D u osób z otyłością, poprzez stymulację jej syntezy skórnej promieniami UVB
The effectiveness of vitamin D deficiency supplementation in the obese by the stimulation of cutaneous synthesis with UVB
Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 78-82