Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2012, s. 180
Ewa Marcinowska-Suchowierska
Wstęp
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi program ustawicznego kształcenia zawodowego lekarzy różnych specjalności.
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP, oprócz kształcenia specjalistycznego w chorobach wewnętrznych i chorobach metabolicznych kości, od 6 lat prowadzi program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności, praktykujących w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, pragnących doskonalić swoją wiedzę medyczną i rozwijać się zawodowo.
Równocześnie z corocznymi spotkaniami przygotowujemy specjalny numer miesięcznika – „Postępy Nauk Medycznych” – poświęcony omawianym zagadnieniom.
W tym roku podjęliśmy tematykę osteoartrologiczną i plejotropowego działania witaminy D. Podjęcie tej tematyki to chęć przybliżenia ogromnego rozwoju wiedzy, w tym zakresie lekarzom, którzy na co dzień mają do czynienia głównie ze skutkami: dysfunkcji kości i stawów w przebiegu osteoporozy (OP), osteoartrozy (OA), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz ogólnoustrojowych niedoborów witaminy D. Zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w metabolizmie kości i stawów, a także, że niedobory witaminy D, poza ryzykiem rozwoju krzywicy i osteoporozy, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu chorób (sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, schorzeń autoimmunologicznych, chorób nowotworowych a także obniżeniem odporności), ułatwi zrozumienie konieczności zmian w podejściu do profilaktyki, a także leczenie tych chorób.
Do przygotowania prac, zamieszczonych w tym numerze „Postępów Nauk Medycznych” zaproszono Kolegów, wybitnych znawców: osteoartrologii, diagnostyki laboratoryjnej niedoborów witaminy D, polimorfizmów genów oraz lekarzy pracujących w naszej Klinice. Wszystkich nas, oprócz codziennej mozolnej pracy przy łóżku chorego, łączy prowadzenie prac badawczych oraz pasja śledzenia zmian, jakie dokonują się na polu wspólnych naszych interdyscyplinarnych zainteresowań. Za chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim bardzo dziękuję.
Przygotowując materiały staraliśmy się pamiętać o potrzebach lekarzy różnych specjalności, oczekujących pogłębionej wiedzy, która może przydać się zarówno w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w zrozumieniu zmian przyszłego leczenia. Mam nadzieję, że będziecie Państwo chętnie sięgali po ten numer przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów w swojej praktyce zawodowej.
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Kierownik Kliniki Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP
Postępy Nauk Medycznych 3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych