Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2012, s. 1-5
Aneks - Wytyczne do strukturalizowanego wywiadu i oceny stanu zdrowia i sytuacji wizytowanego pacjenta
1. Przegląd stanu somatycznego, leczenia, sposobu odżywiania się i uwarunkowań genetycznych
Jeśli odpowiedź brzmi tak to w kolumnie nr 3 postaw znak ?
1Czy aktualnie pacjent pobiera jakieś lekarstwa?  
2Czy pacjent zgłasza się regularnie do jakieś przychodni, lekarza? 
 Czy w przeszłości lub obecnie pacjent choruje/chorował na któreś z następujących schorzeń, bądź czy występowały objawy:  
3Schorzeń układu oddechowego 
4Schorzeń układu krążenia 
5Schorzeń przewodu pokarmowego 
6Epilepsja lub inne choroby neurologiczne  
7Objawy, zespoły lub choroby psychiczne, uzależnienia 
8Choroby układu moczowo-płciowego 
9Objawy ze strony skóry, także objawy alergiczne 
10Choroby endokrynologiczne 
11Objawy chorób hematologicznych i/lub immunologicznych, AIDS 
12Objawy chorób reumatologicznych 
 Predyspozycje genetyczne: 
13Czy w rodzinie pacjenta były przypadki nagłych zgonów z przyczyn zdrowotnych w wieku poniżej 50 roku życia? 
14Czy w rodzinie pacjenta nie dożywało późnego wieku?  
15Czy ktoś z bliskich członków rodziny pacjenta chorował na chorobę wieńcową lub przebył zawał mięśnia sercowego?  
16Czy ktoś w rodzinie chorował na cukrzycę?  
17Czy ktoś w rodzinie chorował na chorobę afektywna dwubiegunową? 
18 Czy ktoś w bliskiej rodzinie chorował na schizofrenię? 
  Sposób odżywiania się i używki 
19 Czy przyjmowane pokarmy zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne organizmu?  
20 Czy przestrzegane są zasady „zdrowego ożywiania się”? 
21Czy pacjent stosuje używki (papierosy, alkohol)? 
22Stan zdrowia jest upośledzony przez inne przeszłe schorzenia, wydarzenia lub wpływy. Jest konieczne słowne określenie tej sytuacji ......................................................................................................................................................... 
2. Niekorzystne wydarzenia w dzieciństwie
[skala kumulatywna, max.10, nie wymaga normalizacji]
Pielęgniarka środowiskowa/terapeuta odnotowuje zaistniałe niekorzystne wydarzenia na podstawie odpowiedzi udzielonych przez pacjenta:
– śmierć jednego z rodziców,
– rozwód rodziców,
– utrata innej znaczącej osoby (np. babci, która wychowywała),
– przemoc w rodzinie (nadużycia fizyczne),
– nadużycia seksualne w rodzinie,
– alkoholizm w rodzinie,
– zachowania kryminalne członków rodziny,
– przebycie ciężkiej choroby w dzieciństwie,
– brak wsparcie w rodzinie (brak przejawów miłości, odrzucanie),
– złe wychowywanie (złe wzorce, brak przykładu ze strony rodziców, brak wpajania elementarnych reguł postępowania).
3. Samotność – zaangażowanie uczuciowe – partner
[skala nominalna, max.10, nie wymaga normalizacji]
Pielęgniarka środowiskowa/terapeuta odnotowuje rodzaj sytuacji na podstawie odpowiedzi udzielonych przez pacjenta, któremu można przedstawić listę ewentualności do wglądu. Sytuację osoby badanej należy określić frazą:
1. Jestem zupełnie sam, czuje się samotny, nie mam do kogo się odezwać.
2. Żyję z partnerem, ale ze względu na jego charakter czuję sie bardzo ograniczona/ograniczony, często sterroryzowany.
3. Żyję z partnerem, ale ze względu na różnice charakterów czuję się samotna/samotny.
4. Jestem wdowcem/rozwiodłem się (jestem wdową/rozwiodłam się), ale poszukuję osoby, która mogłaby być moim partnerem.
5. Wiodę żywot osoby samotnej, wolnej, mam tylko doraźne, luźne związki. Sytuacja ta nie zadawala mnie. Poszukuję osoby, która mogłaby być moim partnerem.
6. Jestem wdowcem/rozwiodłem się (jestem wdową/rozwiodłam się), mam tylko doraźne, luźne związki, ale sytuacja ta zadawala mnie.
7. Na przestrzeni ostatnich kilku lat miewam (miałam) trwające pewien czas związki (spotkania) z osobami, które traktowałam jako związki z partnerem. Relacje te nie zadawalają mnie, jakkolwiek taka sytuacja jest lepsza niż zupełny brak partnera.
8. Na przestrzeni ostatnich kilku lat miewam (miałam) trwające pewien czas związki (spotkania) z osobami, które traktowałam jako związki z partnerem . Relacje te zadawalają mnie.
9. Jestem zaangażowana emocjonalnie w udanym związku z osoba, która jest moim stałym partnerem, jakkolwiek nie jest on/ona osobą wolną i bez innych zobowiązań.
10. Jestem w pełni zaangażowana emocjonalnie w udanym związku z partnerem, a związek ten w pełni satysfakcjonuje mnie pod względem seksualnym, emocjonalnym i atrakcyjności życiowej.
4. Relacja z innymi ludźmi, komunikatywność , ogólna kondycja psychiczna
[Siatka repertuarowa, wyniki z przedziału < -10 , +10 >, normalizacja polega na podzieleniu wyniku przez 2]
Pielęgniarka środowiskowa/terapeuta odnotowuje rodzaj sytuacji na podstawie odpowiedzi udzielonych przez pacjenta, któremu można przedstawić poniższą tabelę do wglądu.
Jeśli zgadzasz się z określeniem po lewej to wstaw w kolumnie nr 3 -1, jeśli po prawej to wstaw w kolumnie nr 5 +1 , jeśli nie masz zdania na dany temat lub sądzisz, że prawda leży pośrodku to wstaw w kolumnie nr 4 – 0.
 23456
1Nie mam przyjaciół ani wielu znajomych. Żyję jak samotnik.   Mam wielu przyjaciół, często spędzam z nimi czas.
2Moje kontakty z dalszą rodziną nie są zbyt częste ani ożywione.   Utrzymuję żywe kontakty z dalszą rodziną.
3Moja rola jako rodzica (i/lub dziadka) nie jest satysfakcjonująca.   Czuję się spełniony jako rodzic (i/lub dziadek).
4Moje dzieci (i/lub wnuki) mają znaczne kłopoty.    Jestem dumny ze swoich dzieci (i/lub wnuków
5Nie jestem osobą religijnie praktykującą.    Jestem osobą religijną, czynnie uczestniczę w życiu kościoła.
6Przeżyłem znaczne negatywne wydarzenia takie np. problemy w szkole, na uczelni, niepożądana ciąża, śmierć bliskiej osoby.    Nie przeżyłem zdarzeń, które powodowały znaczny stres.
7Mam wiele zastrzeżeń do siebie. Czasami czuję się kimś gorszym.   Wysoko oceniam swoją wartość. Mam bardzo dobre mniemanie o sobie.
8Często jestem przygnębiony, wylękniony, niepewny siebie.    Niemal stale mam dobry nastrój.
9Często jestem przepełniony gniewem i mam poczucie, ze muszę się odegrać i zemścić.   Zazwyczaj odnoszę się do ludzi przyjaźnie. Jestem elastyczny. Unikam konfliktów. Dążę do zgody.
10Często mam poczucie bezradności, braku nadziei.   Potrafię spokojnie rozpatrzeć problem. Odnoszę wrażenie, że znajdę wyjście z trudnej sytuacji.
5. Brak wyzwań – pełne zaangażowanie zawodowe i społeczne
[Siatka repertuarowa, wyniki z przedziału < -10 , +10 >, normalizacja polega na podzieleniu wyniku przez 2]
Pielęgniarka środowiskowa/terapeuta odnotowuje rodzaj sytuacji na podstawie odpowiedzi udzielonych przez pacjenta, któremu można przedstawić poniższą tabelę do wglądu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 4/2012
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna