Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2012, s. 62-64
*Grzegorz Opielak, Wojciech Dworzański, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko, Mykola Tsyganok
Tomografia komputerowa głowy w codziennej diagnostyce
Computed tomography of head in common diagnostic
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
Summary
Introduction. Computed tomography (CT) is one of examinations using X-rays. Computed tomography is most often used for examining changes of the central nervous system and the head. It is an extremely accurate examination, allowing for detecting subtle changes especially in the head.
Aim. An evaluation of the structure and numbers of tomographic examinations of the head made in the Studio of a CAT scanner of the district hospital in Mława in 2011 are a purpose of the work.
Material and methods. Data come from the register of inspections of the Studio of the Computed Tomography of the Independent Public Healthcare Centre in Mława performed from 1st January to 31st December 2011. The group of patients taken into account in the examination included those hospitalized and directed from medical wards, specialist clinics, general practitioners and examinations paid by patients.
Results. Based on conducted analysis of material of 2011 in the tomographic studio a total of 2003 examinations were performed. In the analysed period as many as 1272 examinations of the head which constitutes the 63.50% of all examinations performed in the studio in 2011. Patients having the largest percentage of examinations were those from the neurological clinic, in 2011 436 TK examinations of the head were performed which constituted the 34.28% of all examinations of the head.
Conclusions. Imaging examinations of the head with applying of a CT scanner constitute the important part of the diagnostics of pathological and traumatic changes. Presented results explicitly show the need of the studio of computed tomography functioning in the framework of activity of the district hospital.WSTĘP
Tomografia komputerowa (TK) jest jednym z badań obrazowych wykorzystującym promienie rentgenowskie. Jest to wysoce specjalistyczna metoda umożliwiająca warstwowe obejrzenie wszystkich tkanek i struktur organizmu. Tomografia komputerowa jest najczęściej wykorzystywana do zbadania zmian centralnego układu nerwowego i głowy (1). Jest badaniem bardziej dokładnym, pozwalającym na wykrycie subtelnych zmian zwłaszcza w mózgowiu. Tomografia komputerowa jest metodą stosowaną w wykrywaniu zmian kostnych, również struktur małych, np. TK uszu czy TK zatok (2). Krótki czas potrzebny do zbadania stosunkowo dużej części ciała: głowy, brzucha, klatki piersiowej pozwala na wykonywanie badania przy wstrzymanym oddechu. Wyniki badań są bardziej wiarygodne, a możliwość powstawania artefaktów została ograniczona do minimum (3).
Zróżnicowanie jednostek chorobowych lub jednoznaczne wykluczenie patologii wymaga zwykle wykonania drugiej fazy badania po dożylnym podaniu środka kontrastowego, o którym decyduje lekarz radiolog.
Promienie rentgenowskie nie są obojętne dla organizmu, dlatego badanie tomografii komputerowej wykonuje się wówczas, gdy istnieją racjonalne wskazania medyczne. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania jest ciąża, natomiast badania dzieci wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarza specjalisty, który orzeka o konieczności tego badania (4).
CEL PRACY
Celem pracy jest ocena ogólnej liczby badań tomograficznych głowy wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej szpitala powiatowego w Mławie w roku 2011 w porównaniu do ogółu wykonanych. Ponadto poddano analizie sposób wykorzystywania wspomnianych badań przez poszczególne jednostki korzystające z usług pracowni oraz w poszczególnych miesiącach roku.
MATERIAŁ I METODY

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Webb WR, Brant WE, Major NE: Tomografia Komputerowa. Zastosowanie kliniczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, 18-34. 2. Homer M, Abanador N, Kamper L: Podręcznik Tomografii Komputerowej. Medipage, Warszawa 2008, 110-190. 3. Oestmann JW: Radiologia kliniczna – zaczynamy. Medipage, Warszawa 2007. 4. Pruszyński B: Radiologia – diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna. PZWL, Warszawa 2011.
otrzymano: 2012-09-09
zaakceptowano do druku: 2012-10-01

Adres do korespondencji:
*Grzegorz Opielak
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 4, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 742-36-78
e-mail: opielak@wp.pl

Medycyna Rodzinna 4/2012
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna