Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2004, s. 117-118
Irena Ponikowska
Przegląd balneologicznych metod leczniczych
Review of balneological methods of treatment
z Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (Ciechocinek)
Naturalne bodźce i czynniki lecznicze ujęte w odpowiednie zespoły tworzą metody lecznicze. Podstawą działania tych metod jest wywołanie reakcji organizmu, które ze względu na swój charakter określane są jako reakcje adaptacyjne i kompensacyjne. Intensywność działania bodźców leczniczych zależy od wielu czynników zarówno pochodzących ze strony zdolności do reagowania organizmu pacjenta, jak również od wielkości natężenia i charakteru bodźca leczniczego. Metody balneologiczne mają działanie trenujące i usprawniające funkcjonowanie układów i procesów fizjologicznych. Do najważniejszych czynników leczniczych wchodzących w skład metod należą:
– naturalne surowce lecznicze (wody mineralne, gazy i peloidy)
– naturalne czynniki przyrodnicze (klimat, krajobraz, szata roślinna)
– czynniki fizyczne (energie)
Stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym metody lecznicze mają charakter złożony – kompleksowy. Zwykle stosuje się równocześnie kilka rodzajów metod leczniczych, pozwala to na zwiększenie efektywności leczenia. Niektóre metody przynoszą większe korzyści jeżeli kojarzone są z innymi, gdyż wzajemnie się intensyfikują. Stąd, niezwykle ważna jest kolejność stosowanych zabiegów, tak aby ich działanie sumowało się a nie antagonizowało.
Podstawową grupę zabiegów uzdrowiskowych stanowią procedury balneologiczne. Balneoterapia wykorzystuje wody mineralne, peloidy i gazy lecznicze. Do podstawowych zabiegów balneologicznych zalicza się: kąpiele lecznicze, kurację pitną (krenoterapia), inhalacje i irygacje z wód mineralnych. Szczególnym rodzajem balneoterapii jest peloidoterapia. W metodzie tej wykorzystuje się właściwości lecznicze borowin. Do najczęściej stosowanych zabiegów borowinowych należą: okłady- zawijania całkowite i częściowe, kąpiele borowinowe i koloidowe, nasiadówki, tampony borowinowe oraz zabiegi z pasty borowinowej i innych produktów peloidowych.
Zabiegi borowinowe mają zastosowanie w chorobach reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, neurologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, chorobach naczyń kończyn dolnych (pasta borowinowa).
Do naturalnych metod leczniczych wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym należy też klimatoterapia. Klimatoterapia wykorzystuje walory przyrodnicze środowiska uzdrowiskowego do celów leczniczych. Do zabiegów klimatoterapeutycznych zalicza się dawkowane kąpiele słoneczne i powietrzne, inhalacje z naturalnego aerozolu, kąpiele morskie oraz zabiegi w komorach po wyrobiskach solnych i rud uranowych (subterenoterapia).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 3/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna