Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2004, s. 125-126
Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski, Anna Michałowska, Krzysztof Wiktorowicz, Irena Ponikowska
Zmiany wybranych parametrów immunobiochemicznych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej
Alterations of some selected immunobiochemical parameters in rheumatoid arthritis patients after whole body cryotherapy
z Zakładu Fizjoterapii i Reumatologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Białka ostrej fazy są jednym z elementów odpowiedzi ostrej fazy (OOF). Jest to zespół zmian metabolicznych i układowych, do jakich dochodzi w organizmie w odpowiedzi na bodziec uszkadzający, zakaźny lub zapalny. Uczestniczą w niej różne układy i składa się na nią wiele bardzo różnych reakcji. W przebiegu OOF obserwuje się przykładowo zmiany:
– behawioralne: spadek łaknienia i aktywności, senność, gorączka,
– hormonalne: wydzielanie kortykoliberyny, kortykotropiny, kortykosterydów, adrenaliny i wielu innych hormonów,
– hemodynamiczne i hematologiczne: m.in. leukocytoza, trombocytoza,
– metaboliczne: ujemny bilans azotowy, utrata masy mięśniowej, spadek glukoneogenezy, osteoporoza, lipoliza lipidów w tkance tłuszczowej, spadek aktywności lipazy lipoproteinowej w mięśniach i w tkance tłuszczowej, kacheksja,
– w stężeniach niebiałkowych składników osocza: spadek stężenia jonów żelaza, miedzi i cynku, wzrost stężenia retinolu i glutationu,
– syntezy szeregu białek osocza: tzw. białek ostrej fazy (1).
Odpowiedź ostrej fazy jako element odpowiedzi nieswoistej ma znaczenie, jeśli nie istnieją lub zanim zostaną uruchomione mechanizmy swoiste. Sugeruje się też, że zadaniem OOF jest ograniczenie reakcji swoistej, aby nie obróciła się ona w reakcje autoimmunologiczne. Białka ostrej fazy produkowane pod wpływem IL-6 mają działanie przeciwzapalne. Produkcja IL-6, katecholamin i glikokortykosterydów wpływa także na grasicę, zwłaszcza glikokortykosterydy wywołują w niej apoptozę tymocytów; prawdopodobnie jest to mechanizm prowadzący do ograniczenia reakcji mediowanych przez limfocyty T (2). Wiele wyników badań potwierdza, że w czasie tej najwcześniejszej reakcji mechanizmy swoiste, związane głównie z limfocytami T działają w sposób spowolniony, podczas gdy wielokrotnemu wzmocnieniu ulegają mechanizmy nieswoiste, odpowiadające na bodźce, takie jak LPS. Istotną rolę regulacyjną pełni tu też układ neurohormonalny. Nawet jeżeli działa bodziec wywołujący tylko miejscowe zmiany, OOF jest ogólnoustrojowa. Od rodzaju bodźca zależy nasilenie tej reakcji. Biorą w niej udział mediatory uwalniane z pobudzonych komórek, głównie z monocytów/makrofagów, działające na wszystkie systemy integracyjne organizmu, między innymi na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. W wyniku jej pobudzenia dochodzi do wzrostu stężeń glikokortykosterydów, insuliny, glukagonu i katecholamin. Za uruchomienie syntezy białek ostrej fazy w trakcie reakcji na bodziec uszkadzający bądź zapalny odpowiadają przede wszystkim trzy cytokiny: IL-1, TNFa i IL-6. Inne mogą wywierać potem wpływ wzmagający produkcję czy modulujący proporcje syntetyzowanych białek (3).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Gabay C., Kushner I.: Acute phase proteins and other systemic responses to inflammation. N. Egl. J. Med. 1999, 340(6):448-454. 2.Haeryfar S.M., Berczi I.: The thymus and the acute phase response. Cell. Mol. Biol. (Noisy-le-grand). 2001, 47(1):145-156. 3.Moshage H.: Cytokines and the hepatic acute phase response. J. Pathol. 1997 Mar; 181(3):257-266. 4.Sobieska M.: Odpowiedź ostrej fazy. W: Białka ostrej fazy u zwierząt. K. Kostro, Z. Gliński (red). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003. 5.Sobieska M.: Charakterystyka i funkcje białek ostrej fazy. W: Białka ostrej fazy u zwierząt. K. Kostro, Z. Gliński (red). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
Medycyna Rodzinna 3/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna