Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2004, s. 135-136
Barbara Steinborn
Leczenie uzdrowiskowe chorób neurologicznych – wskazania i przeciwwskazania
The treatment of neurological diseases in a health resorts. The indications and contraindications
z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Leczenie uzdrowiskowe jest określane mianem kompleksowego leczenia, na które składa się zarówno postępowanie usprawniające, leczenie farmakologiczne, a także profilaktyka chorób (1, 2). W leczeniu tym wykorzystuje się właściwości lecznicze wód i gazów oraz cechy klimatyczne miejscowości uznanych za uzdrowiska. Leczenie takie ma być kontynuacją leczenia ambulatoryjnego czy szpitalnego chorych, którzy wymagają dalszego wszechstronnego usprawniania (2).
Istotą leczenia uzdrowiskowego wg Straburzyńskiego (2) jest trening czynnościowy organizmu w celu zwiększenia sprawności i wydolności oraz synchronizacji jego funkcji. Metody stosowane w takim postępowaniu to oprócz fizykoterapii także oddziaływania pedagogiczne oraz psychologiczne i dietetyczne a także farmakologiczne.
Zburzenia i choroby neurologiczne często prowadzą do czasowego lub stałego upośledzenia funkcji. Właściwy dobór sposobu leczniczego usprawniania oraz czas jego prowadzenia są podstawowym elementem poprawy jakości życia pacjentów z trwałymi deficytami neurologicznymi (3). Głównym celem rehabilitacji jest odtworzenie upośledzonych funkcji lub też kompensacja funkcji utraconych. Prowadzenie leczniczego usprawniania u takich chorych wymaga dokładnej oceny zespołu neurologicznego oraz poznanie istoty choroby, a także określenie stopnia niepełnosprawności. Poprawa sprawności jest możliwa przy zastosowaniu programów leczniczego usprawniania z udziałem interdyscyplinarnego zespołu (3). Jednym z ogniw takiego usprawniania na pewno może być w chorobach neurologicznych leczenie uzdrowiskowe (1, 2, 4, 5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Straburzyński, G.: Księga przyrodolecznictwa. 1997, Warszawa: PZWL. 2.Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A.: Medycyna fizykalna. 2000, Warszawa: PZWL. 3.Członkowska A., Sarzyńska-Długosz I.: Cele neurorehabilitacji. Neurol. Neurochir. Pol., 2002, 36(supl.1):23-31. 4.Mika T., Kasprzak W.: Fizykoterapia. 2003, Warszawa: PZWL. 5.Legwant Z., i wsp.: Rehabilitacja uzdrowiskowa w chorobach układu nerwowego w Uzdrowisku Busko-Zdrój. Baln. Pol., 1995, 37(3/4):33-37. 6.Sipko T., Gerke M.: Wpływ leczenia uzdrowiskowego na parametry czynnościowe narządu ruchu i poziom bólu pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego. Fizjoterapia, 2003, 11(1):27-40. 7.Stryła W., Kierska U.: Możliwości leczenia sanatoryjnego chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego. Post. Rehab., 1996, 10(supl.2):23-233. 8.Legwant, Z., i wsp.: Rehabilitacja uzdrowiskowa chorych po udarze mózgu. Med. Man., 1999, 2(1/2):22-24. 9.Stępniak, U., i wsp.: Rehabilitacja chorych z niedowładami pochodzenia naczyniowego. Baln. Pol., 1996, 38(1/2):53-56. 10.Legwant Z.: Rehabilitacja w uzdrowisku chorych na stwardnienie rozsiane. Post. Rehab., 1997, 11(3):113-117. 11.Janiszewski M., i wsp.: Wyniki usprawniania leczniczego dzieci z porażeniem mózgowym w Dziecięcym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji "Górka" w Busku-Zdroju. Post. Rehab. 1996, 10(supl.2):131-133. 12.Kochański J.W.: Ogólne i szczegółowe wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Baln. Pol., 2000, 42(1/2):98-138.
Medycyna Rodzinna 3/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna