Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2004, s. 117-118
Irena Ponikowska
Przegląd balneologicznych metod leczniczych
Review of balneological methods of treatment
z Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (Ciechocinek)
Naturalne bodźce i czynniki lecznicze ujęte w odpowiednie zespoły tworzą metody lecznicze. Podstawą działania tych metod jest wywołanie reakcji organizmu, które ze względu na swój charakter określane są jako reakcje adaptacyjne i kompensacyjne. Intensywność działania bodźców leczniczych zależy od wielu czynników zarówno pochodzących ze strony zdolności do reagowania organizmu pacjenta, jak również od wielkości natężenia i charakteru bodźca leczniczego. Metody balneologiczne mają działanie trenujące i usprawniające funkcjonowanie układów i procesów fizjologicznych. Do najważniejszych czynników leczniczych wchodzących w skład metod należą:
– naturalne surowce lecznicze (wody mineralne, gazy i peloidy)
– naturalne czynniki przyrodnicze (klimat, krajobraz, szata roślinna)
– czynniki fizyczne (energie)
Stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym metody lecznicze mają charakter złożony – kompleksowy. Zwykle stosuje się równocześnie kilka rodzajów metod leczniczych, pozwala to na zwiększenie efektywności leczenia. Niektóre metody przynoszą większe korzyści jeżeli kojarzone są z innymi, gdyż wzajemnie się intensyfikują. Stąd, niezwykle ważna jest kolejność stosowanych zabiegów, tak aby ich działanie sumowało się a nie antagonizowało.
Podstawową grupę zabiegów uzdrowiskowych stanowią procedury balneologiczne. Balneoterapia wykorzystuje wody mineralne, peloidy i gazy lecznicze. Do podstawowych zabiegów balneologicznych zalicza się: kąpiele lecznicze, kurację pitną (krenoterapia), inhalacje i irygacje z wód mineralnych. Szczególnym rodzajem balneoterapii jest peloidoterapia. W metodzie tej wykorzystuje się właściwości lecznicze borowin. Do najczęściej stosowanych zabiegów borowinowych należą: okłady- zawijania całkowite i częściowe, kąpiele borowinowe i koloidowe, nasiadówki, tampony borowinowe oraz zabiegi z pasty borowinowej i innych produktów peloidowych.
Zabiegi borowinowe mają zastosowanie w chorobach reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, neurologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, chorobach naczyń kończyn dolnych (pasta borowinowa).
Do naturalnych metod leczniczych wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym należy też klimatoterapia. Klimatoterapia wykorzystuje walory przyrodnicze środowiska uzdrowiskowego do celów leczniczych. Do zabiegów klimatoterapeutycznych zalicza się dawkowane kąpiele słoneczne i powietrzne, inhalacje z naturalnego aerozolu, kąpiele morskie oraz zabiegi w komorach po wyrobiskach solnych i rud uranowych (subterenoterapia).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 3/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna