Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2015, s. 615
Andrzej Wysokiński
Komentarz do prac
Migotanie przedsionków jest najpopularniejszą, obok pobudzeń dodatkowych, postacią zaburzeń rytmu serca. Jego częstość występowania szacuje się na 1-2% ogólnej populacji i zwiększa się ona zdecydowanie wraz z wiekiem, osiągając wartość 5-15% w grupie osób powyżej 80. roku życia. Ocenia się, że arytmia ta występuje u ok. 6 mln mieszkańców kontynentu europejskiego. W ostatnich dekadach jej częstość występowania wyraźnie wzrasta. Wynika to z wielkiego postępu, jaki dokonuje się w medycynie i także w kardiologii, a tym samym szybkiego starzenia się europejskiej populacji. Ze względu na znaczne wydłużenie się średniej życia, zachorowalność na migotanie przedsionków prawdopodobnie podwoi się w ciągu nadchodzących 50 lat.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 8/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2015: