Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2015

Spis treści / Contents

KARDIOLOGIA
CARDIOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Problemy psychologiczne chorych z migotaniem przedsionków
Psychological problems in patients with atrial fibrillation
Alicja Nasiłowska-Barud, , Mariola Żuk, Judyta Jabłońska-Brzozowska, , Andrzej Wysokiński, Wojciech Brzozowski – s. 540-544
Zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca z Lublina i jego okolic – badanie pilotażowe
Mood and anxiety disorders in patients with cardiac arrhythmias from Lublin City and its province – pilot study
Judyta Jabłońska-Brzozowska, Alicja Nasiłowska-Barud, Andrzej Wysokiński, Wanda Furmaga-Jabłońska – s. 545-550
Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka w prognozowaniu nawrotu arytmii u chorych z migotaniem przedsionków – badanie prospektywne
Left atrium volume index as predictor of maintenance of sinus rhythm after cardioversion for atrial fibrillation – a prospective study
Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński – s. 551-561
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Migotanie przedsionków u kobiet w ciąży – zasady postępowania i leczenia. Doświadczenia własne na podstawie opisu czterech przypadków
Atrial fibrillation in pregnant women – guidelines for treatment. Own experience based on four clinical cases
Janusz Kudlicki, Anna Kania, Agata Frania-Baryluk, Andrzej Wysokiński – s. 562-566
Przejściowe objawowe uniesienie odcinka ST po nakłuciu transseptalnym podczas zabiegu izolacji żył płucnych
Transient symptomatic ST-segment elevation following transseptal puncture for pulmonary vein isolation
Andrzej Głowniak, Adam Tarkowski, Anna Jaroszyńska, Marek Jankiewicz, Andrzej Wysokiński – s. 567-569
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Izolacja żył płucnych – nadal podstawa ablacji podłoża migotania przedsionków?
Pulmonary vein isolation – still the cornerstone in atrial fibirillation ablation?
Andrzej Głowniak, Andrzej Wysokiński – s. 570-574
Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków
The application of echocardiography in diagnosis and treatment of atrial fibrillation
Marcin Sidor, Andrzej Tomaszewski, Andrzej Wysokiński – s. 575-579
Leczenie antyarytmiczne chorych z migotaniem przedsionków
Antiarrhythmic therapy in patients with atrial fibrillation
Anna Wysocka, , Marta Karaś-Głodek, Andrzej Wysokiński – s. 580-587
Leczenie uzupełniające (upstream therapy) w prewencji pierwotnej i wtórnej migotania przedsionków – obiecująca perspektywa czy fałszywe nadzieje?
Upstream therapy in primary and secondary prevention of atrial fibrillation – a promising prospect or false hopes?
Agnieszka Styczeń, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński – s. 588-596
Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków
Transcatheter left atrial appendage occlusion in patients with atrial fibrillation
Andrzej Madejczyk, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński, Wojciech Brzozowski – s. 597-602
Tachykardiomiopatie
Tachycardiomyopathy
Wojciech Brzozowski, Andrzej Wysokiński – s. 603-606
Nowe doustne antykoagulanty w leczeniu niezastawkowego migotania przedsionków
The use of novel oral anticoagulants in non-valvular atrial fibrillation
Michał Trojnar, Andrzej Wysokiński – s. 607-610
Etiologia i patogeneza migotania przedsionków
Atrial fibrillation – etiology and pathogenesis
Adam Tarkowski, Andrzej Głowniak, Anna Jaroszyńska, Andrzej Wysokiński – s. 611-614
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Andrzej Wysokiński – s. 615
Comment
Andrzej Wysokiński – s. 616
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Analiza statystyczna parametrów wolumetrycznych z wykorzystaniem platformy VisNow u pacjentów z wodogłowiem normotensyjnym i zanikiem mózgu metodą k najbliższych sąsiadów
Statistical analysis of volumetric parameters using k nearest neighbors method and the VisNow software package in patients with normal pressure hydrocephalus and brain atrophy
Ewa Szczepek, , Beata Sokołowska, Leszek Czerwosz, Marta Hallay-Suszek, Krzysztof Nowiński, Zbigniew Czernicki, , Jerzy Jurkiewicz – s. 617-621
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Anomalie zębowe oraz obraz kliniczny 10-letniej dziewczynki z częściową trisomią 22q13->qter
Orodental anomalies and clinical description in 10 years-old girl with a partial trisomy 22q13->qter
Renata Posmyk, Beata Bugała-Musiatowicz, Ryszard Leśniewicz, Magdalena Gogiel, Izabela Radowska, Marcin Musiatowicz, Izabela J. Szarmach – s. 622-626