Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2016, s. 80-86
*Małgorzata Nabrdalik, Katarzyna Grata
Antibacterial activity of Ocimum basilicum L. essential oil against Gram-negative bacteria
Aktywność przeciwbakteryjna olejku eterycznego z bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) wobec bakterii gram-ujemnych
Independent Chair of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opole
Head of the Chair: Professor Adam Latała, DVM, PhD
Streszczenie
Wstęp. Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.) jest powszechnie stosowaną w medycynie ludowej rośliną zielną. Ziele bazylii za-wiera do 2,5% olejku eterycznego, a składnikami dominującymi są: linalol, 1,8-cyneol, metylochawikol oraz eugenol. Prozdrowotne właściwości olejku bazyliowego związane są między innymi z jego działaniem: przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym oraz przeciwutleniającym.
Cel pracy. Celem pracy było określenie aktywności przeciwbakteryjnej olejku bazyliowego wobec bakterii Gram-ujemnych.
Materiał i metody. W pracy oceniono wpływ olejku bazyliowego oraz czas jego działania na przeżywalność Gram-ujemnych bakterii. Badanie wrażliwości bakterii na olejek bazyliowy, w stężeniach 0,25-4,0% (v/v), przeprowadzono metodą rozcieńczeń w podłożu bulionowym. Inkubację prowadzono przez okres 4-168 godz., określając liczbę żywych bakterii w 1 ml hodowli. Za MIC uznano najniższe stężenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost bakterii.
Wyniki. Badania wykazały, że olejek bazyliowy wykazywał wysoką aktywność przeciwbakteryjną, w szczególności wobec Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Hafnia alvei i Klebsiella pneumoniae. Wartość MIC dla tych szczepów mieściła się w granicach 0,25-1,0% (v/v). Żadne z zastosowanych stężeń olejku bazyliowego nie hamowało całkowicie wzrostu Pseudomonas aeruginosa oraz Salmonella enteritidis.
Wnioski. Znacząca aktywność olejku bazyliowego wobec bakterii Gram-ujemnych pozwala uznać go za skuteczny preparat naturalny, który może być stosowany jako składnik preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych.
Introduction
Medicinal plants have been for ages a valuable and an indispensable source of natural products used in the treatment of human diseases and ailments. Their applicability initiated the production of today’s pharmaceutical and para-pharmaceutical products. It has been assumed that plant extracts possess biocidal properties against bacteria, fungi and viruses (1-3). The growing interest in the antimicrobial activity of plant extracts results from the necessity of looking for the new products as an alternative to antibiotics, which have limited time of acting effectively. Other reason is the society, which has become more aware of the consequences it may have if antibiotics are applied too often. Moreover, the growing autonomy in the treatment process and an accessibility to herbal products contribute to an annual growth of interest in the plant extracts as an alternative way of therapy. Additional advantage of herbal products application is their lower toxicity to people and higher environmental safety due to the fact that their production process causes less pollution.
Many species of plants, are not only the alternative to synthetic medicines but they are also spices, flavoring agents and an addition to cosmetics. Ocimum basilicum L. is an example of such plant. The raw material is a herb containing 0.5-2.5% of essential oils of variable chemical constituents (4). Essential oils are very complex natural mixtures which can contain about 20-60 components at quite different concentrations. They are characterized by two or three major components at fairly high concentrations (20-80%) compared to other components present in a trace amount. Generally, these major components determine the biological properties of essential oils. The components include two groups of distinct biosynthetical origin. The main group is composed of terpenes or terpenoids and the other of aromatic and aliphatic constituents, all characterized by a low molecular weight (1, 5-6).The main components of the essential oils from O. basilicum depend on the geographical origin of the plant and include the following: methyl eugenol and eugenol, methyl chavicol, methyl cinnamate, linalool, α-cubebene, 1,8-cineole, nerol, geranial, estragole, epi-α-cadinol, α-bergamotene, α-muurolene, 3,7-dimethyloct-1,5-dien-3,7-diol, β-cubebene and β-elemene (7-16).
Essential oils seem to have no specific cellular targets because of the great number of their constituents. The antibacterial properties of these constituents are, inter alia, associated with their lipophilic character (17). They pass through the cell wall and cytoplasmic membrane, disrupt the structure of their polysaccharides, fatty acids and phospholipids and permeabilize them. Cytotoxicity appears to include such membrane damage. In bacteria, the permeabilization of the membranes is associated with loss of ions and reduction of membrane potential and depletion of the ATP. Essential oils can also damage lipids and proteins. Damage to the cell wall and membrane can lead to the leakage of macromolecules and to lysis (1).
Plant-derived essential oils are known to be active against a wide variety of microorganisms. Cytotoxic effects were observed in vitro in most of pathogenic Gram-positive and Gram-negative bacteria generally by a disc diffusion method or a dilution method. In own research, the biocidal activity of O. basilicum against selected pathogenic Gram-negative strains was assessed with an application of a dilution method with some modifications. Applied method enabled an assessment of the survival rate of the Gram-negative bacteria under study in reference to the time length of basilium oil activity and its concentration.
Aim
The aim of conducted research was to determine antibacterial activity of basil essential oil against Gram-negative bacteria.
Material and methods
Extraction of the essential oil
For the experiment, the natural basil oil was obtained by a steam distillation of the herb O. basilicum L., containing linalool (amounting 62%) as its dominant component. Specimen sample was kept under refrigerated condition for future references.
Bacterial strains and growth conditions
Bacterial strains applied in the experiment had been isolated from infected skin. The identification of selected Gram-negative bacteria was based on their morphological and biochemical features with the use of ID32GN (Biomerieux) tests. In the experiment seven different Gram-negative bacterial strains were applied, as follows: Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Salmonella enteritidis.
All the bacteria used in this study were grown at 37°C in nutrient broth for 24 h. Throughout the experiments, the strains were subcultured every week on TSA (tryptone soya agar) containing (g/l): pepton SP 5.0, pepton K 15.0, sodium chloride 5.0, agar 15.0. The cultures were stored at 4oC. Before their application, liquid cultures prepared from a single colony were transferred twice into fresh nutrient broth and incubated at 37°C for 24 h. to adapt the inoculum’s density to ca. 108 cfu/ml (turbidity = McFarland barium sulfate standard 0.5).
Antibacterial activity
Antimicrobial activity of the essential oil from O. basilicum (EOOB) against bacteria was determined by the modified dilution method. The experiment was run in five replicates with the following concentrations of the essential oil from O. basilicum EOOB: 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 % (v/v) prepared in the nutrient broth with an addition of 0.05% (v/v) of Tween 80. The solutions were inoculated with bacterial strains under study of 108 cfu/ml density obtained after one day of culturing. The control trial contained nutrient broth only, without tested strain, with the same concentration of Tween 80, in order to eliminate its potential inhibition of the growth of the microorganisms. The culturing media were incubated at 37°C for 4, 24, 48 and 168 h. After the incubation time the number of bacteria per 1 ml of the culturing medium (cfu/ml) was determined for both test trials and the control. The number of active bacteria was assessed with the culturing-plate method on TSA medium.
Minimum inhibitory concentration (MIC) was defined as the lowest concentration of EOOB expressed in % (v/v), which inhibits the colonial growth of tested bacteria on TSA medium.
Evaluation of antibacterial effects
The antibacterial activity of EOOB was also expressed as a percentage of the growth reduction. The obtained results underwent statistical analysis of variance (ANOVA) with Duncan’s test. Values were considered significantly different at p < 0.05.
Results and discussion
The paper presents antibacterial activity of EOOB against selected strains of Gram-negative bacteria. When conducting the research, the concentration of EOOB and the length of its activity on the growth inhibition of tested bacteria were taken into account. It has been noted that every strain reacted differently to EOOB in the medium. After 4 h of culturing on the medium with EOOB at the concentration of 0.25 (% v/v) a slight stimulation of bacterial growth was observed for E. coli, C. freundii and H. alvei, amounting 0.16, 1.0 and 6.41%, respectively (tab. 1, fig. 1).
Tab. 1. An effect of basil oil on the amount (log cfu/ml) of Gram-negative bacteria
BacteriaControlEssential EOOB (% v/v)
0.250.51.02.04.0
Time of action 4 h
A. hydrophila8.7190 f8.2570 e7.8097 d2.0000 c1.7000 b0.0000 a
C. freundii8.5800 c8.6680 c8.6497 c6.7310 b6.7323 b2.3383 a
E. coli8.8273 e8.8417 e7.7263 d5.7767 c4.4617 b3.8373 a
H. alvei8.0293 e8.5440 f4.9390 d3.6387 c1.5143 b0.0000 a
K. pneumoniae8.6757 e7.8510 d7.7043 d6.5717 c5.7240 b5.4293 a
P. aeruginosa7.3447 d7.2703 d7.2657 d6.7457 c6.1470 b5.1623 a
S. enteritidis7.6383 c7.3960 c7.2557 c6.3713 b5.7313 a5.6243 a
Time of action 24 h
A. hydrophila8.1453 d3.3180 c1.5440 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a
C. freundii9.0210 c1.4217 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
E. coli8.9093 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
H. alvei8.9040 d2.3350 c2.0907 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a
K. pneumoniae8.8753 c6.0433 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
P. aeruginosa7.6547 d6.3390 c6.2560 c5.6497 b5.5710 b3.5960 a
S. enteritidis 7.9357 b6.0287 a5.8783 a5.5903 a5.6037 a5.6007 a
Time of action 48 h
A. hydrophila8.3657 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
C. freundii8.9057 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
E. coli9.1450 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
H. alvei9.0513 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
K. pneumoniae9.1340 c0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
P. aeruginosa8.0257 d 6.2267 bc6.3877 c 6.2723 bc6.0863 b2.7700 a
S. enteritidis7.4410 c5.8603 b5.7923 b5.5973 a5.5967 a5.4660 a
Time of action 168 h
A. hydrophila8.2467 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
C. freundii8.5677 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
E. coli8.6140 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
H. alvei9.1400 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
K. pneumoniae8.6113 b0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a0.0000 a
P. aeruginosa8.0113 c6.6913 a 6.7923 ab7.2077 b7.2400 b6.3337 a
S. enteritidis7.4503 e5.8123 d4.7837 c 4.1433 ab4.2413 b4.0430 a
Note: Different letters indicate significant differences (ANOVA, p < 0.05, Duncan’s test)
Fig. 1. The time length of EOOB activity against the growth inhibition of Gram-negative sensitive strains
The higher concentration of EOOB resulted in a significant reduction of the bacteria amount in all the trials against control trials. However, the antibacterial activity of EOOB at its highest concentration 4.0 (% v/v) was noted after 4 h only for the following strains: A. hydrophila and H. alvei. When the time was exceeded to 24 h, EOOB at the concentration of 0.25 (% v/v) inhibited completely the growth of E. coli, while C. freundii and K. pneumoniae at the concentration of 0.5 (% v/v), whereas A. hydrophila and H. alvei at the concentration of 1.0 (% v/v). The growth inhibition of all sensitive strains have been observed after 48 and 168 h of EOOB treatment even at its lowest concentration. However, regardless of the time, the antibacterial activity of EOOB has not been noted at any of the concentrations for P. aeruginosa and S. enteritidis. For the both strains, the reduction after 4 h has been recorded between 1 and 30% for P. aeruginosa and between 3 and 26% for S. enteritidis. After one week the results changed and recorded values were between 16 and 21% and between 22 and 46%, respectively (fig. 2).
Fig. 2. The time length of EOOB activity against the growth inhibition of Gram-negative resistant strains
On the basis of obtained results, the Gram-negative strains under study were divided into two categories. Strains A. hydrophila, C. freundii, E. coli, H. alvei and K. pneumoniae may be described as sensitive strains (fig. 1), whereas strains P. aeruginosa and S. enteritidis as resistant ones (fig. 2). It has been observed that even the lowest concentration of EOOB has antibacterial properties as long as the time of bacterial exposition to it is longer. However, in case of resistant strains even after one week of culturing on medium with EOOB only significant reduction in bacteria amount has been noted against control trial, instead of the complete growth inhibition. Therefore it can be assumed that the efficiency of essential oils may be determinated as soon as after 24 h when the value of MIC should be specified. The MIC values amount as follows: for E. coli 0.25 (% v/v), for C. freundii and K. pneumoniae 0.5 (% v/v), for A. hydrophila and H. alvei 1.0 (% v/v).
It is difficult, however, to compare obtained results with other authors’ results. First of all, it is known that the composition of essential oils and plant extracts depend on local climatic and environmental conditions (8, 15). Moreover, some essential oils have the same common name while they are extracted from different kinds of plants. Secondly, as shown in other research papers there are different methods applied to determine antibacterial activity as well as different microorganisms employed in the process. Most common methods for determining antibacterial activity are agar disc diffusion and dilution methods. However, there are some limitations when applying the diffusion method, as hydrophobic compounds do not diffuse at the same pace. In many cases, the growth inhibition zones are not observed, due to the limitations of the diffusion method itself not the resistance of the tested strain against applied compound. The method is not recommended to verify the efficiency of poorly soluble compounds in water, such as essential oils or nonpolar extracts. The diffusion method is often restricted only to obtain preliminary qualitative data. Therefore, for the purpose of this research, a modified dilution method was applied and the efficiency of applied essential oils was assessed on the basis of the amount of live bacteria cells. Dilution in liquid medium (nutrient broth) is the most precise technique. This method is recommended for determination of MIC of an extract, essential oil or pure sample and it is the only method for determination of minimum bactericidal concentration.
In author’s own research, the two strains P. aeruginosa and S. enteritidis proved to be resistant to essential oil applied. The analysis of the results noted by other authors concerning the a fore mentioned strains showed that they are most divergent. Similar results to the author’s results were recorded by Hammer et al. (18), who have noticed that P. aeruginosa and S. typhimurium are resistant to most tested essential oils, including O. basilicum. The research conducted by Gupta et al. (19) have showed that P. aeruginosa and S. typhi strains were most resistant to different extracts of O. basilicum. However, Opalchenova and Obreshkova (20) have obtained a completely different result when testing the essential oil from O. basilicum against strains of P. aeruginosa ATCC 9034 and 652 for which the value of MIC determined after 24 h was very low and amounted 0.003% (v/v). Much higher value of MIC for P. aeruginosa has been determined by Adeola et al. (21) and amounted 50% (v/v) of applied volatile oil extracted from of O. basilicum. The same MIC values have been obtained for K. pneumoniae and E. coli. Values of MBC for these strains were the same and amounted ≥ 100% (v/v). Ahonkhai et al. (22) have recorded the MIC values for P. aeruginosa and K. pneumoniae at the level of 10.0 and 0.51% (v/v), respectively. Other authors have reported antibacterial properties of EOOB against strains, marked in author’s research as sensitive: A. hydrophila, C. freundii, E. coli and K. pneumoniae (23-26). An addition of basil essential oils at the concentration higher than 0.125 (% v/v) (MIC) inhibited completely the growth of A. hydrophila in the research by Wan et al. (27). Other authors have noted varied values of MIC from 0.39% (v/v) in case of C. freundii (20) to 0.5-50.0% (v/v) in case of E. coli and K. pneumoniae (17, 18, 20-22). There were no references to antibacterial activity of EOOB against H. alvei strain, for which the value of MIC in the author’s own research amounted 1.0% (v/v) after 24 h.
As shown in research papers, Gram-negative bacteria are more resistant to essential oils than Gram-positive bacteria (28-30), which is a natural consequence of their cell construction. All Gram-negative bacteria have an outer membrane (OM), which constitutes hydrophilic surface due to the presence of lipopolysaccharide molecule (LPS) (17). Hydrophilic soluble substances of small sizes are able to pass the OM through abundant porin proteins providing hydrophilic transmembrane channels. The OM constitutes, however, the barrier to macromolecules and hydrophobic compounds. Therefore, the Gram-negative bacteria are resistant to hydrophobic antibiotics and toxic medicine. The OM is not completely impermeable for hydrophobic compounds, as some may pass through the porins. Generally, if a compound is to be bacteriocidal against Gram-negative bacteria, it has to pass through the OM (31-32). It has been established that, the antibacterial activity of essential oils is related to their attack on the phospholipids present in the cell membranes, which causes increased permeability and leakage of cytoplasm, or their interaction with enzymes located on the cell wall (33).What is more, chemical compounds of essential oils have the ability to disrupt the lipid structure of bacterial cell wall, leading to the destruction of cell membrane, cytoplasmic leakage, cell lysis and ultimately cell death. The decrease in pH that occurs due to the cell membrane disruption results in a loss of control of cellular process such as ATP biosynthesis, DNA transcription and protein synthesis (34).
When analysing the EOOB constituents, the above characteristic refers to terpenoids, such as linalool and eugenol. It is linalool and methyl chavicol, the main constituents of EOOB, that are responsible for antibacterial activity (35). The antimicrobial activity of linalool against several microorganisms has also been reported in studies conducted in vitro. Bassolè et al. (36) have confirmed, in their studies, antibacterial activity of linalool and eugenol. However, having compared the two compounds, they have found out that eugenol was 3 times stronger when acting against Gram-negative bacteria than linalool. Also Rattanachaikunsopon and Phumkhachorn (37) have proved that constituents of O. basilicum, such as linalool, eugenol, 1,8-cineole and α-terpineol have antibacterial properties. Kim et al. (38) have shown the antimicrobial activity of some essential oils components including linalool against 5 Gram-negative bacteria. It is necessary to investigate further and understand the relationship between the antibacterial activity and chemical structure of each compound in the extracts tested. However, it is very difficult to attribute the biological effect of a total essential oil to one or a few active principles, because in addition to the major compounds, also minor compounds may make a significant contribution to the oil activity.
Conclusions
Summing up, the essential oil from O. basilicum may be applied as a natural antimicrobial agent. The minimum bactericidal concentration was determined at different concentrations and varied for different species. Among all tested strains, the most sensitive to EOOB were: E. coli, C. freundii, A. hydrophila and H. alvei and the resistant strains were: P. aeruginosa and S. enteritidis. Obtained results suggest, that it is a strain feature, if bacteria is sensitive to essential oil. It also depends on the concentration of the essential oil, the time of its activity and its components. The major components of basil oil vary extensively, depending on genetic factors, geographical origins, nutritional status, the extracted plant materials, extraction methods, and others. The obtained results are useful in the search of more selective and naturally produced antimicrobial compounds.
Piśmiennictwo
1. Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D et al. Biological effects of essential oils – A review. Food ChemToxicol 2008; 46:446-75. 2. Bassolè IHN, Juliani HR. Essential oils in combination and their antimicrobial properties. Molecules 2012; 17:3989-4006. 3. Shafique M, Khan SJ, Khan NH. Comparative study for antibacterial potential of in vitro and in vivo grown Ocimum basilicum L. plant extracts. Pak J Biochem Mol Biol 2011; 44:113-7. 4. Nurzyńska-Wierdak R. Ocimum basilicum L. – a valuable spice, medicinal and oleiferous plant. A review. Ann UMCS Sectio EEE 2012; 22:20-30. 5. Tomar US, Daniel V, Shrivastava K et al. Comparative evaluation and antimicrobial activity of Ocimum basilicum L. (Labiatae). J Global Pharma Tech 2010; 2:49-53. 6. Verma S, Kothiyal P. Pharmacological activities of different species of Tulsi. Int J Biopharm Phytochem Res 2012; 1:21-39. 7. Govindarajan M, Sivakumar R, Rajeswary M et al. Chemical composition and larvicidal activity of essential oil from Ocimum basilicum (L.) against Culex tritaeniorhynchus, Aedes albopictus and Anopheles subpictus (Diptera: Culicidae). Exp Parasitol 2013; 134:7-11. 8. Hussain AI, Anwar F, Sherazi STH et al. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of basil (Ocimum basilicum) essential oils depends on seasonal variations. Food Chem 2008; 108:986-95. 9. Kathirvel R, Ravi S. Chemical composition of the essential oil from basil (Ocimum basilicum L.) and its in vitro cytotoxicity against HeLa and HEp-2 human cancer cell lines and NIH 3T3 mouse embryonic fibroblasts. Nat Prod Res 2012; 26:1112-8. 10. Özcan M, Chalchat JC. Essential oil composition of Ocimum basilicum L. and Ocimum minimum L. in Turkey. Czech J Food Sci 2002; 20:223-8. 11. Politeo O, Jukic M, Milos M. Chemical composition and antioxidant capacity of free volatile aglycones from basil (Ocimum basilicum L.) compared with its essential oil. Food Chem 2007; 101:379-85. 12. Saha S, Dhar TN, Sengupta C et al. Biological activities of essential oils and methanol extracts of five Ocimum species against pathogenic bacteria. Czech J Food Sci 2013; 31:194-202. 13. Sastry KP, Kumar RR, Kumar AN et al. Morpho-chemical description and antimicrobial activity of different Ocimum species. J Plant Develop 2012; 19:53-64. 14. Shirazi MT, Gholami H, Kavoosi G et al. Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activities of Tagetes minuta and Ocimum basilicum essential oils. Food Sci Nutr 2014; 2:146-55. 15. Verma RS, Bisht PS, Padalia RC et al. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil from two Ocimum spp. grown in sub-tropical India during spring-summer cropping season. J Trad Med 2011; 6:211-7. 16. Beatovic D, Krstic-Miloševic D, Trifunovic S et al. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of the essential oils of twelve Ocimum basilicum L. cultivars grown in Serbia. Rec Nat Prod 2015; 9:62-75. 17. Helander IM, Alakomi HL, Latva-Kala K et al. Characterization of the action of selected essential oil components on Gram-negative bacteria. J Agric Food Chem 1998; 46:3590-5. 18. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J App Microbiol 1999; 86:985-90. 19. Gupta PC, Batra R, Chauhan A et al. Antibacterial activity and TLC bioautography of Ocimum basilicum L. against pathogenic bacteria. J Pharm Res 2009; 2:407-9. 20. Opalchenova G, Obreshkova D. Comparative studies on the activity of basilan essential oil from Ocimum basilicum L. against multidrug resistant clinical isolates of the genera Staphylococcus, Enterococcus and Pseudomonas by using different test methods. J Microbiol Meth 2003; 54:105-10. 21. Adeola SA, Folorunso OS, Amisu KO. Antimicrobial activity of Ocimum basilicum and its inhibition on the characterized and partially purified extracellular protease of Salmonella typhimurium. Res J Biol 2012; 2:138-44. 22. Ahonkhai I, Ayinde BA, Edogun O et al. Antimicrobial activities of the volatile oils of Ocimum bacilicum L. and Ocimum gratissimum L. (Lamiaceae) against some aerobic dental isolates. Pak J Pharm Sci 2009; 22:405-9. 23. Orhan IE, Özcelik B, Kartal M et al. Antimicrobial and antiviral effects of essential oils from selected Umbelliferae and Labiatae plants and individual essential oil components. Turk J Biol 2012; 36:239-46. 24. Shafique M, Khan SJ, Khan NH. Study of antioxidant and antimicrobial activity of sweet basil (Ocimum basilicum) essential oil. Pharmacology online 2011; 1:105-11. 25. Sharma U, Agnihotri RK, Ahmad S et al. Antibacterial activity of some medicinal plants of family Lamiaceae from Braj region. Glob J Med Plant Res 2013; 1:72-6. 26. Usman LA, Ismaeel RO, Zubair MF et al. Comparative studies of constituents and antibacterial activities of leaf and fruit essential oils of Ocimium basilicum grown in north central Nigeria. Int J Chem Biochem Sci 2013; 3:47-52. 27. Wan J, Wilcock A, Coventry MJ. The effect of essential oils of basil on the growth of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens. J Appl Microbiol 1998; 84:152-8. 28. Smith-Palmer A, Stewart J, Fyfe L. Antimicrobial properties of plant essential oils and essences against five important food-borne pathogens. Lett Appl Microbiol 1998; 26:118-22. 29. Eriotou E, Anastasiadou K, Nikolopoulos D, Koulougliotis D. Antimicrobial and free radical scavenging activities of basil (Ocimum basilicum) essential oil isolated from five plant varieties growing in Greece. J Nutr Food Sci 2015; 5(3):1-9. 30. Veras HNH, Rodrigues FFG, Colares AV et al. Synergistic antibiotic activity of volatile compounds from the essential oil of Lippia sidoides and thyme. Fitoter 2012; 83:508-12. 31. Alakomi HL, Skytta E, Saarela M et al. Lactic acid permeabilizes Gram-negative bacteria by disrupting the outer membrane. Appl Environ Microb 2000; 66:2001-5. 32. Pagès JM, James CE, Winterhalter M. The porin and the permeating antibiotic: a selective diffusion barier in Gram-negative bacteria. Nat Rev Microbiol 2008; 6:893-903. 33. Paparella A, Taccogna L, Aguzzi I et al. Flow cytometric assessment of the antimicrobial activity of essential oils against Listeria monocytogenes. Food Control 2008; 19:1174-82. 34. Xu J, Zhou F, Ji BP et al. The antibacterial mechanism of carvacrol and thymol against Escherichia coli. Appl Microbiol 2008; 47:174-9. 35. Kuorwel KK, Cran MJ, Sonneveld K et al. Essential oils and their principal constituents as antimicrobial agents for synthetic packaging films. J Food Sci 2011; 76:164-77. 36. Bassolè IHN, Lamien-Meda A, Bayala B et al. Composition and antimicrobial activities of Lippia multiflora Moldenke, Mentha x piperita L. and Ocimum basilicum L. essential oils and their major monoterpene alcohols alone and in combination. Molecules 2010; 15:7825-39. 37. Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P. Antimicrobial activity of basil (Ocimum basilicum) oil against Salmonella enteritidis in vitro and in food. Biosci Biotechnol Biochem 2010; 74:1200-4. 38. Kim J, Marshall MR, Wei CI. Antibacterial activity of some essential oil components against five foodborne pathogens. J Agric Food Chem 1995; 43:2839-45.
otrzymano: 2015-10-08
zaakceptowano do druku: 2016-02-10

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Nabrdalik
ul. Kard. B. Kominka 6A, 45-032 Opole
tel.: +48 774-016-056
e-mail: mnabrdalik@uni.opole.pl

Postępy Fitoterapii 2/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii