Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2017, s. 105
Edward Franek
Comment
Diabetes is one of the “epidemies” of the XXIst century. The number of subjects with diabetes is close to half a billion and it is predicted that in the next twenty years it will exceed 600 millions. Diabetes is connected with numerous systemic and organ-related complications, and in spite of the fact that their incidence and prevalence is dependent on many factors, like genetic predisposition, duration of the disease and its control as well as on presence of coexisting diseases and their control, it can be stated that one of those complication will be at some time diagnosed in every patient with diabetes. Therefore a patient may present her- or himself by doctors of different specialties: internist, surgeon, cardiologist, nephrologist, ophthalmologist, neurologist, endocrinologist and others. From the other side, each doctor must in the professional life be confronted with a patient with diabetes, and the more the prevalence of the disease will increase, the greater the chance to meet and treat those patients.
I have agreed to edit this issue of the journal from one side to show – of course in a limited way – a diversity of patients with diabetes and diversity of problems one can encounter treating them. From the other side I hope that showing that problems will help at least some of You in the diagnostic and or treatment of those patients, but also with the patients on earlier stages of the disease development.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych