Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2017, s. 77-80
Magdalena Walicka1, Alicja Milczarczyk1, Bożena Mospan2, Anna Zonenberg3, Piotr Bijoś4, Małgorzata Masierek5, *Edward Franek1, 6
Influence of working status on the control of diabetes (data from the PROGENS DIET study) – letter to the Editor
Wpływ pracy na kontrolę cukrzycy (dane z badania PROGENS DIET) – list do redakcji
1Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Warsaw
Head of Department: Professor Edward Franek, MD, PhD
2Department of Internal Medicine and Diabetology, Polyclinic of the Ministry of the Interior and Administration in Zielona Góra
Head of Department: Bożena Mospan, MD
3Medical Institute, Higher School of Computer Science and Business Administration in Łomża
Director: Barbara Jankowiak, MD, PhD
4PB Private Practice, Warsaw
5Bioton SA, Warsaw
6Department of Human Epigenetics, Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw
Head of Department: Professor Monika Puzianowska-Kuz?nicka, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Osoby pracujące w porównaniu z niepracującymi mogą mieć inne codzienne nawyki. Podobne różnice mogą też być obserwowane u osób pracujących w dni robocze i dni wolne.
Cel pracy. Odpowiedź na pytanie, czy istnieją znamienne odmienności w codziennych nawykach i czy są one związane z różnicami w kontroli glikemii u osób pracujących i niepracujących oraz w dni pracujące i wolne od pracy.
Materiał i metody. Do badania włączono 866 osób pracujących (grupa W) oraz 1089 osób niepracujących (grupa NW). Pomiędzy grupami porównano: profile glikemii, stężenie HbA1c oraz dawki insuliny. W podgrupie 425 pacjentów oceniono dodatkowo różnice w czasie spożywania posiłków, wielkości posiłków oraz glikemii na czczo i glikemii popokarmowej pomiędzy pacjentami pracującymi i niepracującymi, jak również w dni pracujące i wolne od pracy.
Wyniki. Zarówno na początku, jak i na końcu badania średnia dobowa dawka insuliny była podobna w obydwu grupach (początek: W 0,43 ± 0,24 vs. NW 0,45 ± 0,23 j./kg/dzień, koniec: W 0,48 ± 0,25 vs. NW 0,49 ± 0,24 j./kg/dzień). Nie stwierdzono znamiennych różnic w wielkości i w czasie spożywania posiłków pomiędzy osobami pracującymi i niepracującymi. W dni wolne od pracy zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące spożywały śniadanie średnio pół godziny wcześniej (7,37 ± 00,52 vs. 08,01 ± 00,47, p < 0,001 i 07,32 ± 00,51 min vs. 08,00 ± 00,43 min, p < 0,001) i zjadały na obiad większe porcje (współczynnik korelacji phi 0,529, p < 0,001).
Wnioski. Różnice w wielkości i czasie spożywania posiłków wynikające z planu dnia są niewielkie i nie wpływają w istotny sposób na kontrolę glikemii.
Summary
Introduction. Workers may have different daily life habits in comparison to non-workers. Similarly, such differences may exist for working people in working and non-working days.
Aim. To answer the question whether differences in life habits are significant and whether they are associated with different diabetes control in workers vs. non-workers, in working vs. non-working days.
Material and methods. 866 working (W-group) and 1089 non-working patients (NW-group) were included in to the study. Glycemic profiles, HbA1c and insulin doses were compared between those 2 groups. In a subset of 425 patients it was also compared whether there are differences in meal time and volume as well as fasting and postprandial glycemia between working and non-working patients on working and free days.
Results. The average daily insulin dose was similar in the both W and NW groups at the start (W 0.43 ± 0.24 vs. NW 0.45 ± 0.23 U/kg/day) as well as at the end of the study (W 0.48 ± 0.25 vs. NW 0.49 ± 0.24 U/kg/day). No greater differences in the volume and time of meals were observed, working and non-working patients had their breakfast on average half an hour earlier (7.37 ± 00.52 vs. 08.01 ± 00.47, p < 0.001, and 07.32 ± 00.51 min vs. 08.00 ± 00.43 min, p < 0.001) and their dinners have more often greater volume on working days as compared with free days (phi correlation 0.529, p < 0.001).
Conclusions. The differences in volume and time of meals caused by daily working schedule are slight and did not influence diabetes control in a clinically meaningful way.Introduction
Diabetes is a chronic disease whose treatment is based on three fundamental aspects: choices, control and consistency. To manage diabetes successfully, patients must be able to set goals and make frequent daily decisions that are both effective and fit their values and lifestyles, while taking into account multiple physiological and personal psychosocial factors (1). The choices that patients make each day as they care for diabetes have a greater impact on their outcomes than those made by health professionals. The person with diabetes needs to take responsibility for maintaining a good diet, exercising, and seeking appropriate medical care (2). Living successfully with diabetes means that a person must be self-disciplined, self-aware, and self-responsible.
People with diabetes have the same career goals and aspirations as any other employee, but there are many factors in the workplace that are related to the frequency with which people with diabetes perform self-management activities and affect diabetes control (3-5). Workers may have different daily life habits, like eating time and volume, in comparison to non-workers. Similarly, such differences may exist for working people in working days and weekends (or non-working days).
Aim
The aim of the present study was to answer the question whether those differences are significant and whether they are associated with different diabetes control in workers vs. non-workers, in working vs. non-working days.
Material and methods
A subanalysis of data from the PROGENS Diet study was performed. This study included 2490 patients with type 2 diabetes mellitus, however, because of missing data, in the presented subanalysis only 866 working (W-group) and 1089 non-working patients (NW-group) were included.
Inclusion criteria:
– people with type 2 diabetes who began treatment in accordance with the practice of ambulatory, one of biosynthetic human insulin series Gensulin and Avamina drug (metformin) for at least 2 weeks and at most two months prior to enrollment,
– age > 18 years,
– BMI < 40 kg/m2,
– psychophysical health promising adherence to treatment,
– informed consent to participate in the study.
Exclusion criteria:
– other than type 2 types of diabetes,
– serious diseases of the cardiovascular system: heart attack or stroke within the last 3 months, heart failure NYHA IV period, angina III and IV of CCS, unstable arterial hypertension (> 180/100 mmHg) despite use of antihypertensive drugs, glomerular filtration rate (eGFR) estimated using the MDRD 60 ml/min, severe liver damage (AspAT, AlAT > 3 x normal range),
– the use of drugs: corticosteroids (except inhaled preparations), ACTH, interferon,
– chronic mental illness,
– addiction to alcohol and drugs,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Funnell MM, Anderson RM: Empowerment and Self-Management of Diabetes. Clinical Diabetes 2004; 22: 123-127.
2. Hernandez-Tejada MA, Campbell JA, Walker RJ et al.: Diabetes Empowerment, Medication Adherence and Self-Care Behaviors in Adults with Type 2 Diabetes. Diabetes Technol Ther 2012; 14: 630-640.
3. Weijman I, Ros WJ, Rutten GE et al.: The role of work-related and personal factors in diabetes self-management. Patient Educ Couns 2005; 59: 87-96.
4. Sato M, Yamazaki Y: Work-related factors associated with self-care and psychological health among people with type 2 diabetes in Japan. Nurs Health Sci 2012; 14: 520-527.
5. Davila EP, Florez H, Trepka MJ et al.: Long work hours is associated with suboptimal glycemic control among US workers with diabetes. Am J Ind Med 2011; 54: 375-583.
otrzymano: 2017-01-04
zaakceptowano do druku: 2017-01-25

Adres do korespondencji:
*Edward Franek
Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Warsaw
Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. +48 (22) 508-14-05 fax +48 (22) 508-14-00
edward.franek@cskmswia.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych