Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2017

Spis treści / Contents

CUKRZYCA – OD OTYŁOŚCI DO PRZESZCZEPIENIA TRZYSTKI/DIABETES – FROM OBESITY TO PANCREAS TRANSPLANTATION
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Socioeconomic, psychological and health-related correlates of fatigue in adults with longstanding type 1 diabetes**
Socjoekonomiczne, psychologiczne oraz związane ze zdrowiem wykładniki zmęczenia u osób dorosłych z długim wywiadem cukrzycy typu 1
Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka – s. 60-65
Rola rs1260780 FKBP51 oraz rs6688832 H6PD w patogenezie rozwoju nadwagi i otyłości
The role of rs1260780 FKBP51 and rs6688832 H6PD in the pathogenesis of the development of overweight and obesity
Marta Danikiewicz, Łukasz Urbaniec, Magdalena Włodarska, Joanna Burzyńska, Joanna Stompór, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak – s. 66-70
Czy istnieje zależny od ostrej hiperglikemii wpływ kontroli hemostazy na śmiertelność pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu wieńcowego?
Is there acute hyperglycemia-dependent impact of hemostasis on mortality in patients with acute coronary syndrome treated interventionally complicated by impaired coronary flow?
Bernadetta Kałuża, Piotr Seweryniak, Robert J. Gil, , Edward Franek, – s. 71-76
Influence of working status on the control of diabetes (data from the PROGENS DIET study) – letter to the Editor
Wpływ pracy na kontrolę cukrzycy (dane z badania PROGENS DIET) – list do redakcji
Magdalena Walicka, Alicja Milczarczyk, Bożena Mospan, Anna Zonenberg, Piotr Bijoś, Małgorzata Masierek, Edward Franek, – s. 77-80
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Qualification for pancreas transplantation in patient with type 1 diabetes – case report
Kwalifikacja pacjentki z cukrzycą typu 1 do przeszczepienia trzustki – opis przypadku
Agnieszka Tuszyńska, Edward Franek, – s. 81-83
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Insulinooporność a stan przedcukrzycowy
Insulin resistance and prediabetes
Luiza Napiórkowska, Edward Franek, – s. 84-88
Współczesne leczenie otyłości u pacjentów z cukrzycą
Contemporary treatment of obesity in patients with diabetes
Renata Romańska, Edward Franek, – s. 89-94
Hipoglikemia w cukrzycy typu 1
Hypoglycemia in type 1 diabetes
Lidia Kania – s. 95-98
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w endokrynopatiach
Disorders of carbohydrate metabolism in endocrinopathies
Anita Tarnowska, Magdalena Walicka, Edward Franek, – s. 99-103
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Edward Franek – s. 104
Comment
Edward Franek – s. 105
RECENZENCI
REVIEWERS