Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2017, s. 106
Lista Recenzentów w roku 2016
Szanowni Recenzenci!
W imieniu Wydawnictwa Borgis, mojego zastępcy – Profesora Krzysztofa Bieleckiego i własnym – Redaktora Naczelnego miesięcznika „Postępy Nauk Medycznych”, chcę serdecznie podziękować Państwu za wykonanie recenzji artykułów bądź całych numerów miesięcznika.
„Postępy” ukazują się od 29 lat. Od 11 lat są indeksowane w Index Copernicus jako czasopismo uzyskujące coraz wyższą ocenę. Ocena za rok 2015 wyniosła 84,81 pkt, co jest wynikiem bardzo wysokim w obowiązującej skali od 0 do 100 pkt. W roku ubiegłym wydaliśmy 14 numerów miesięcznika. Były w nich 83 prace oryginalne oraz 103 prace w języku angielskim. Wydane prace pochodzą z 13 uniwersytetów medycznych, 28 szpitali, 8 instytutów, 6 klinik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 21 placówek w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologicznych, onkologicznych i przeszczepiania komórek krwiotwórczych, 20 placówek analizy embriologicznej zakażeń gronkowcowych wśród pacjentów leczonych w pediatrycznych ośrodkach hematologii i transplantologii oraz 12 placówek powikłań infekcyjnych u dzieci z guzami kości.
Miesięcznik posiada własną stronę internetową z dostępem do pełnych treści publikowanych artykułów. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Czytelników, nie tylko z kraju, ale również z całego świata. W roku 2016 czytało go ponad 1 mln 30 tys. Czytelników.
Uzyskane wyniki cieszą Redakcję. Coraz lepsza ocena w dużym stopniu zależy od Państwa.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych