Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2017, s. 157
Iwona Grabska-Liberek
Komentarz do prac
Oddajemy w Państwa ręce numer pisma poświęcony chorobom oka. Prezentowane prace dotyczą ważnych i najczęściej spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej zagadnień. Aż cztery artykuły zostały poświęcone jaskrze, gdyż jej prewencja i farmakoterapia nadal przysparzają okulistom wielu trudności. Ze względu na różnorodność poruszanych tematów, myślę, że każdy czytelnik znajdzie w tym numerze interesujący dla niego artykuł.
Numer otwiera praca oryginalna, która jest analizą porównawczą klinicznych i anatomicznych rezultatów leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przy użyciu doszklistkowych iniekcji dwóch preparatów o charakterze inhibitorów śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (anty-VEGF): bewacizumabu i ranibizumabu. Autorzy pracy, na podstawie własnych badań, wykazują podobną efektywność obu leków w zakresie stabilizacji ostrości wzroku oraz eliminacji płynu siatkówkowego u pacjentów z wysiękową postacią AMD.
W następnej oryginalnej pracy autorzy przedstawiają zaktualizowany stan finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce, zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i szpitalnej w latach 2013-2015.
Kolejne prezentowane prace mają charakter poglądowy. Pierwszy, w tej części numeru, artykuł dotyczy pierwotnego zamknięcia kąta przesączania i jaskry pierwotnie zamkniętego kąta. Autorzy pracy w sposób przystępny omawiają mechanizmy powstawania pierwotnego zamknięcia kąta, metody jego rozpoznawania oraz leczenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 3/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych