Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2017

Spis treści / Contents

OKULISTYKA/OPHTHALMOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Comparative analysis of clinical and anatomic outcomes in the treatment of exudative age-related macular degeneration with intravitreal injections of vascular endothelial growth factor inhibitors
Analiza porównawcza klinicznych i anatomicznych wyników leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy pomocy doszklistkowych iniekcji inhibitorów śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń
Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Urszula Stachowska, Piotr Tesla – s. 112-116
Finansowanie świadczeń okulistycznych w Polsce
Financing ophthalmic treatment in Poland
Rafał Muc, Jarosław Pinkas, , Łukasz Kołodziejski, Iwona Grabska-Liberek – s. 117-123
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Pierwotne zamknięcie kąta przesączania (PZK) i jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK) – diagnostyka i postępowanie
Primary angle-closure and primary angle-closure glaucoma – diagnostics and treatment principles
Barbara Kozub, Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala, Iwona Grabska-Liberek – s. 124-129
Farmakoterapia jaskry na przełomie XX i XXI wieku – osiągnięcia i nowe możliwości
Pharmacotherapy of glaucoma at the end of the 20th and in the beginning of the 21st century – achievements and perspectives
Magdalena Górska, Barbara Terelak-Borys, Marta Pietruszyńska, Iwona Grabska-Liberek – s. 130-134
Termografia w okulistyce – pomiar temperatury powierzchni oka
Infrared thermography in the field of ophtalmology – measurement of ocular surface temperature
Joanna Mokrzecka, Marta Pietruszyńska, Irmina Jankowska, Iwona Grabska-Liberek – s. 135-139
Niedobór witaminy D jako możliwy czynnik ryzyka w patogenezie neuropatii jaskrowej
Deficiency of vitamin D as a possible risk factor in the pathogenesis of glaucomatous optic neuropathy
Katarzyna Ciepłowska, Barbara Terelak-Borys, Barbara Kozub, Iwona Grabska-Liberek – s. 140-143
Rola kwasu ?-liponowego i ?-linolenowego w jaskrze
The role of the ?-lipoic and ?-linolenic acids in glaucoma
Agnieszka Skowyra, Iwona Grabska-Liberek, Urszula Stachowska, Irmina Jankowska-Lech, Piotr Tesla – s. 144-147
Choroby złącza szklistkowo-plamkowego związane z trakcjami
Diseases of vitreomacular interface related to tractions
Urszula Stachowska, Piotr Tesla, Irmina Jankowska, Iwona Grabska-Liberek – s. 148-150
Diabetic macular edema management – international guidelines overview
Zarządzanie cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej – przegląd międzynarodowych wytycznych
Rafał Muc, Agnieszka Saracen, Jarosław Pinkas, , Iwona Grabska-Liberek – s. 151-156
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Iwona Grabska-Liberek – s. 157
Comment
Iwona Grabska-Liberek – s. 158