Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2017, s. 148-150
*Urszula Stachowska, Piotr Tesla, Irmina Jankowska, Iwona Grabska-Liberek
Choroby złącza szklistkowo-plamkowego związane z trakcjami
Diseases of vitreomacular interface related to tractions
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Iwona Grabska-Liberek
Streszczenie
Patologie złącza szklistkowo-plamkowego prowadzą do zaburzeń widzenia centralnego. Najsilniejsze połączenie między ciałem szklistym a siatkówką występuje w miejscu, gdzie ILM jest najcieńszy, a więc również w plamce. Praca ma na celu przybliżenie najczęściej spotykanych chorób złącza szklistkowo-plamkowego. W artykule przedstawione zostaną najczęściej spotykane choroby tego regionu, ich klasyfikacja i najnowsze metody postępowania.
Summary
Vitreomacular junction pathologies lead to central vision disorders. The strongest connection between the vitreous and the retina occurs in areas where the ILM is thinnest, thus also in the macula. The aims of this study is to introduce the most common diseases of vitreoretinal junction. The article will highlight the most common diseases of this region, their classification and latest treatment methods.
Słowa kluczowe: witrektomia, VMT, VMA, FTMH, okryplazmina, ILM flap.
Ciało szkliste ma objętość około 4 ml. Złożone jest w 99% z wody, pozostałe składniki to: kolagen, białka rozpuszczalne, kwas hialuronowy oraz niewielka ilość komórek, takich jak hialocyty, astrocyty czy komórki glejowe, które występują głównie w korze ciała szklistego.
Złącze szklistkowo-siatkówkowe utworzone jest przez połączenie najbardziej wewnętrznej części siatkówki, jakim jest błona graniczna wewnętrzna (ang. internal limiting membrane – ILM), z zewnętrzną warstwą kory ciała szklistego nazywanej błoną graniczną tylną ciała szklistego. Ważną rolę w tworzeniu tego połączenia odgrywają włókna kolagenowe ciała szklistego połączone z powierzchnią siatkówki poprzez lamininę i fibronektynę. Uważa się, że najsilniejsze połączenia między ciałem szklistym a siatkówką występują w miejscach, gdzie ILM jest najcieńszy, a więc w okolicy traczy nerwu wzrokowego, naczyń, rąbka zębatego i właśnie w plamce (1). Fakt ten ma bardzo istotne znaczenie w analizowanym w pracy zagadnieniu dotyczącym chorób złącza szklistkowo-plamkowego. Dużą rolę w patogenezie chorób złącza szklistkowo-plamkowego odgrywa również tylne odłączenie ciała szklistego (ang. posterior vitreous detachment – PVD). Jest to proces rozpoczynający się po 40. roku życia, polegający na obkurczaniu się ciała szklistego i odłączaniu jego kory od ILM. Proces ten związany jest ze zmianą struktury ciała szklistego, dochodzi do zmniejszania się objętości ciała szklistego poprzez zagęszczanie się włókien kolagenu i wypełnianie przestrzeni między nimi płynem. Ze względu na rozległość wyróżniamy PVD całkowite oraz niecałkowite, gdy ku tyłowi od podstawy ciała szklistego nadal istnieją połączenia szklistkowo-siatkówkowe.
Początkowo w przypadku występowania silnego związku kory ciała szklistego z ILM możemy zauważyć silne przyleganie tych struktur do siebie w okolicy plamki zwane VMA (ang. vitreomacular adhesion). W momencie silnego przylegania kory ciała szklistego i ILM, gdy powstające trakcje przednio-tylne powodują zniekształcenie konturu dołka i zaburzenia warstw siatkówki z możliwym uniesieniem siatkówki nad nabłonek barwnikowy (RPE) bez przerwania ciągłości siatkówki, mamy do czynienia z trakcjami szklistkowo-plamkowymi (ang. vitreomacular tractions – VMT).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Johnson MW: Posterior vitreous detachment: evolution and complications of its early stages. Am J Ophthalmol 2010; 149(3): 371-382.
2. Duker JS, Kaiser PK, Binder S et al.: The International Vitreomacular Traction Study Group classification of vitreomacular adhesion, traction, and macular hole. Ophthalmology 2013; 120(12): 2611-2619.
3. Dugel PU, Tolentino M, Feiner L et al.: Results of the 2-Year Ocriplasmin for Treatment for Symptomatic Vitreomacular Adhesion Including Macular Hole (OASIS) Randomized Trial. Ophthalmology 2016 Oct; 123(10): 2232-2247. DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.06.043. Epub 2016 Aug 4.
4. Trials R, Haller JA, Kaiser PK: Improvement in Patient-Reported Visual Function After Ocriplasmin for Vitreomacular Adhesion: Results of the Microplasmin for Intravitreous Injection-Traction Release Without Surgical Treatment (MIVI-TRUST). JAMA Ophthalmol 2015 Sep; 133(9): 997-1004. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2015.1746.
5. Michalewska Z, Michalewski J, Adelman RA, Nawrocki J: Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology 2010; 117(10): 2018-2025.
otrzymano: 2017-02-08
zaakceptowano do druku: 2017-02-28

Adres do korespondencji:
*Urszula Stachowska
Klinika Okulistyki CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel./fax +48 (22) 584-11-85
kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych