Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2017, s. 524-529 | DOI: 10.25121/PNM.2017.30.10.524
*Katarzyna Obszańska, Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Tomasz Trojanowski
Improvement in motor functions and emotional changes in patients with Parkinson’s disease after dbs therapy
Poprawa funkcji motorycznych i zmiany emocjonalne u chorych z chorobą Parkinsona leczonych głęboką stymulacją mózgu
Chair and Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Tomasz Trojanowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Głęboka stymulacja mózgowa (DBS) jest znaną metodą leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona (PD).
Cel pracy. Celem naszych badań było określenie, jaki wpływ ma stymulacja jądra niskowzgórzowego (STN) na poprawę funkcji motorycznych i emocjonalnych u tych chorych.
Materiał i metody. Analizowano dane 40 osób z chorobą Parkinsona leczonych metodą głębokiej stymulacji w naszej klinice w okresie od września 2009 do grudnia 2014 roku. Przed zabiegiem wszyscy chorzy byli oceniani w skali UPDRS bez leków i po przyjęciu leków przeciwparkinsonowskich oraz ponownie 3 miesiące po operacji. Każdy chory przeszedł badanie neuropsychologiczne na obecność depresji przy pomocy testu BDI. Wszyscy chorzy byli ponownie badani przez neuropsychologa po upływie roku.
Wyniki. Stymulacja została włączona 3-4 tygodnie po zabiegu. Parametry stymulacji: stymulacja monopolarna, szerokość impulsu 60 msec, częstotliwość 130 Hz, średnia amplituda 2,6 mA. Tylko jeden kontakt był włączony u 88% chorych, dwa kontakty aktywne u 12% chorych. Obserwowano zmniejszenie tendencji depresyjnych i niepokoju. Uzyskano poprawę w skali UPDRS u około 62% chorych i zmniejszono dzienną dawkę lewodopy o 71%.
Wnioski. Stymulacja jądra niskowzgórzowego pozwala uzyskać istotną poprawę funkcji ruchowych u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona i zmniejszyć ilość przyjmowanych leków. Poprawa funkcji ruchowych wpływa pozytywnie na sferę emocjonalną chorych.
Summary
Introduction. Deep brain stimulation (DBS) is a method of treatment in advanced stages of Parkinson’s disease (PD).
Aim. The aim of our study was to verified the impact of stimulation of subthalamic nucleus (STN) on the improvement of motor and emotional functions in patients with Parkinson’s disease.
Material and methods. We analysed data of 40 patients who underwent bilateral DBS for treatment of Parkinson’s disease in our department between September 2009 and December 2014. Patients were assessed with UPDRS motor score before surgery: with and without medicaments and 3 months after surgery. Every patient underwent psychological evaluation during which time level of depression and fear in our patients with BDI were tested. All patients had another psychological evaluation after one year of stimulation.
Results. All stimulators were turned on after 3-4 weeks. The parameters of stimulation were as follows: monopolar stimulation, pulse with (PW) 60 msec., frequency 130 Hz, amplitude average 2.6 mA. The only one contact was active in 88% of cases, 2 contacts active in 12% of cases. Diminishing of depression tendencies and the level of anxiety were observed.
The reduction in motor UPDRS score by 62% and a reduction in daily levodopa-equivalent dose by 71% were achieved.
Conclusions. Stimulation of subthalamic nucleus allows to achieve significant improvement in motor functions in patients with advanced stages of Parkinson’s disease and to diminish the amount of taken medicaments. Improvement in motors function in patients with advanced stages of Parkinson’s disease have a positive effect on the of the emotional sphere.
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona,
INTRODUCTION
Parkinson’s disease (PD) is a disabling neurological illness characterized by motor and non motor symptoms. The main motor symptoms are:
– resting tremor often of hand, arm or leg,
– bradykinesia – slowed and limited movements,
– rigidity – muscle stiffness.
The other motor symptoms of PD may include: impaired posture and impaired balance, talking and swallowing disturbance, speech difficulties, loss of movement in the fascial muscles can cause facial expression known as “Parkinson’s mask”, difficulty with walking, small steps and shuffle with feet together.
The non-motor symptoms of Parkinson’s disease are as follows: change in taste and smell, choking, nausea and vomiting, constipations, drooling, urinary dysfunction, orthostatic hypotension, insomnia, excessive sweating, double vision, rest leg syndrome, leg swelling, dementia and cognitive impairment, depression, anxiety, hallucinations, sexual dysfunction (1, 2).
Over the first years of treatment Parkinsonian signs can be effectively controlled by oral administration of antiparkinsonian drugs. Progression of disease brings problems with unpredictable motor fluctuations. In many patients there is a satisfactory response to levodopa over the first years duration of the disease, but after this period motor fluctuations develop which limit the pharmacological treatment effectiveness. When the pharmacological treatment is insufficient the surgical intervention is recommended. Significant improvement in quality of life and motor function have been obtained with subthalamic nucleus (STN) stimulation (3). Deep brain stimulation (DBS) is a well known method of treatment in the advanced stages of Parkinson’s disease (PD). The aim of therapy is to improve of the most disabling parkinsonian symptoms such as rigidity, bradykinesia and tremor to positively influence patient’s quality of life.
The aim of the study was to assess the effects of stimulation of subthalamic nucleus (STN) on behavioural changes in patients with Parkinson’s disease. Contentment with life (4) is being described as the general evaluation of the quality of life in the aspects chosen by patients. A subjective well-being is comprised of the level of satisfaction with life, positive feelings and the lack of negative feelings (5, 6). The evaluation of contentment with life is a result of comparing personal situation with standards the person has set before himself. The feeling of satisfaction is the result of a positive outcome of this comparison.
Behavioural differences in response to the illness depend on many socio-cultural and psychological factors influencing the level of suffering from the symptoms and perceived psychological state (7). Illness and its consequences constitute a complex stress syndrome (8). This has a negative influence on the functioning and emotional experiences of patient. Stress effects depend mostly on the choice of strategy of coping with difficult situation. To keep stress under control a person undertakes actions to reduce or eliminate the threat. These actions consist of many strategies of coping with the direct stress including attempts to control emotional tension or changing the situation towards solving of the problem (7). The individual methods of handling stressful situations play a major role in the process of emotion control and adaptation.
Parkinson’s disease affects as many as 60 thousands people in Poland (9).
Bilateral STN DBS is a method of treatment in patients with idiopathic Parkinson’s disease. Relief of the motor symptoms as: rigidity, bradykinesia and tremor can be achieved (10-12). The influence of DBS on non-motor symptoms in Parkinson’s disease is rather limited.
There are three commonly recognised targets for stimulation:
– subthalamic nucleus (STN) – aiming at improvement of all motor-symptoms: rigidity, termor and bradykinesia, postural and gait on the off period (13). Reduction of dyskinesias connected with reduction of levodopa’s doses (14). Elongation of “on” period. Improvement of daily activity,
– the ventral intermediate nucleus of the thalamus (Vim) is the best choice for patients with severe pharmacoresistant tremor,
– globus pallidus pars internal (GPi) – the best choice for patients with severe rigidity.
AIM
The aim of the study was to evaluate the benefits of deep brain stimulation in improvement of motor symptoms and reduction of daily levodopa equivalent dose after neurosurgical DBS treatment of patients with idiopathic Parkinson’s disease. Another purpose of this study was to estimate the risk of the surgery and to assess the effects of stimulation of subthalamic nucleus (STN) on behavioural changes in patients with Parkinson’s disease.
MATERIAL AND METHODS
The data of 40 consecutive patients with Parkinson’s disease treated in the Department of Neurosurgery of the Medical University in Lublin were evaluated. All patients were referred to Neurosurgical Department by a neurologist, who confirmed diagnosis of Parkinson’s disease and expressed an opinion that there is no further effective pharmacological treatment for those patients available. All candidates for DBS underwent a levodopa/dopaminergic challenge test. During levodopa/dopaminergic challenge test patients stop taking antiparkinsonian medicaments for 12 hours and after that patients are evaluated in UPDRS scale. Afterwards the patients are given suprathreshold dose of levodopa and then again evaluated with UPDRS in his best “on” state. Optimal surgical candidates demonstrate at least 30% improvement in the motor part (Part III) of the UPDRS. The test excludes patients with parkinsonian syndromes, which are levodopa unresponsive (15, 16).
Before surgery the patients were examined in neurosurgical outpatient clinic to prove that they are good candidates for surgery (no history of anticoagulants, terminal neoplasm, infections and immunological deficiency etc.). Eligible patients were subjected to neuropsychological assessment. The level of depression and fear has been assessed with Beck Depression Inventory (BDI) test and an ISCL test. Patients with psychiatric problems, major depression and severely impaired cognitive functions were excluded from the surgical treatment. The exclusion criteria from the examined group was a high level of fear assessed by the ISCL test and high level of depression in the BDI test before surgery.
The patients with severe and mild depressive syndromes were referred to psychiatric clinic for pharmacological therapy, and after the antidepressant treatment were repeatedly evaluated and eventually accepted as the candidates for surgery.
Neurological condition was evaluated using Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). UPDRS is commonly used for the clinical study of Parkinson’s disease. The scale itself is composed of six parts: part I – evaluation of mental activity and state of mind or cognition, behaviour and mood; part II – evaluation of the daily activities and daily living; part III – evaluation of motor functions; part IV – evaluation of complications of treatment; part V – Hoehn and Yahr scale staging of the severity of Parkinson’s disease; part VI – Schwab and England Activities of Daily Living scale (17). Parts I, II and III contain 44 questions and each items is measured on a five-point scale, part IV contains 11 questions evaluated from 0 to 23. Each part of the scale determines the areas and level of disability, together with four sections that evaluates complication of treatment. Each answer in the scale was analysed during the patient interview. The scale required multiple grades evaluation with a possible maximum of 199 points. A score of 199 points on the UPDRS scale represents the worst disability, and zero means no disability (2).
All patients underwent psychological assessment before and after surgery, in the end only 12 patients have been selected to the research group for analysing changes in the emotional sphere: eight male and four female in age from 47 to 73. Three people were actively working and nine living on pension. The level of depression and fear in the examined patients has been assessed with ISCL test and Beck Depression Inventory (BDI) test. BDI consists of series of questions to measure the intensity, severity and depth of depression. Test contains 21 questions each with four possible responses to establish a specific symptom of depression. Each response is assigned a score from zero to three, depending of the severity of symptoms. Questions of the BDI evaluate mood, pessimism, guilt, sense of failure, self-dissatisfaction, self-dislike, self-accusation, suicidal ideas, crying, irritability, social withdrawal, work difficulties, fatigue, insomnia, weight loss, loss of libido. The sum of the scores correlates with the severity of depression. The BDI score was used to detect, assess and monitor depressive symptoms. The criteria of excluding from the examined group were a high level of fear reached in the ISCL test and a high intensity of depression in the BDI test before surgery.
To verify the functioning after surgery two research methods have been applied: a self-made questionnaire and The Satisfaction with Life Scale – SWLS (authors: Ed Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin; adaptation: Zygfryd Juczynski). To analyse the results of SWLS test sten score is used. SWLS scale is a short score which comprises five statements evaluated in a five-point scale. The self-made questionnaire assessed functioning in social, professional and social life, feeling of contentment about the state of life and the possibilities of carrying out daily activities.
All the patients underwent bilateral STN DBS procedure between September 2009 and December 2014. The analysed group consisted of women and man, mean age 60 years (49-73y).
Patients were admitted to the neurosurgical ward two days before surgery. On the first day MRI imaging (1.5 tesla) were performed – T1 pulse sequence 1 mm thick slices and T2 pulse sequence 1.5 mm thick slices. After MRI antiparkinsonian medications were withheld 24 hours before surgery. Direct planning was done using Brain-Lab® planning software. Informed consent was obtained from each patient before surgery. On the day of surgery stereotactic Lexel-frame was fixed under local anaesthesia and CT scans were done. The planning was performed with Brain-Lab® planning software, the target was defined on real T1 and T2 MRI pictures fused with CT scans. All patients underwent guided microelectrode recording with five, four or three microelectrodes introduced simultaneously and the patterns of neuronal activity of STN was recorded to establish boundaries of STN. Then macrostimulation of the STN was performed with the current of 60 msec. pulse width (PW) and 130 Hz frequency: first with a low amplitude (1-3 mA) to evaluate clinical effects and then with a higher amplitude (4 mA and above) to obtain transient neurological deficit (mainly from internal capsule) to establish safe “gap” between the treatment dose and the overdose producing side effects. Postoperative CT images confirmed appropriate lead placement. Programming began 3 or 4 weeks after the surgery. Settings were selected based on the maximum clinical effects with minimal side effects. The parameters of stimulation were as follows: monopolar stimulation, pulse width 90 msec., frequency 130 Hz, amplitude average 2.6 mA.
All patient underwent clinical and psychological evaluation before surgery and three months after. Outcomes of subthalamic nucleus stimulation were tested with UPDRS. Before surgery all patients were evaluated in all parts of UPDRS, after surgery patients were evaluated with part III UPDRS to establish changes in motor functions.
The reduction in daily levodopa – equivalent dose was evaluated on the base of the history of pharmacological treatment before and after surgery.
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Van Rooden SM, Colas F, Martinez-Martin P: Clinical subtypes of Parkinson’s disease. Mov Disord 2011; 26: 51-58.
2. Valls-Sole J: Neurophysiology of motor control and movement disorders. [In:] Jankoic J, Tolosa E (eds.): Parkinson’s disease and movement disorders. Wolters Kluwer Health, Lippincott 2006: 7-22.
3. Moro E, Lozano A, Pollak P et al.: Long term results of multicenter study on subthalamic and pallidal stimulation in Parkinson’s disease. Mov Disord 2010; 5: 1-8.
4. Shin DC, Johnson DM: Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Soc Indic Res 1978; 5: 475-492.
5. Diener E: Subjective well-being. Psychol Bull 1984; 95(3): 542-575.
6. Pavot W, Diener E: Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological Assessment 1993; 5: 164-172.
7. Bishop GD: Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2007.
8. Heszen I: Kliniczna psychologia zdrowia. [W:] Sęk H (red.): Psychologia kliniczna. Tom 2. PWN, Warszawa 2005: 222-243.
9. Sienkiewicz J: Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona. Roche, Warszawa 2007: 4.
10. Moro E, Poon Y, Lozano A et al.: Subthalamic nucleus stimulation. Arch of Neurol 2006; 63: 1-8.
11. Limousin P, Krack P, Pollak P et al.: Electrical stimulation of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson’s disease. The New Eng J Med 2010; 339(5): 1105-1111.
12. Klainer-Fishman G, Fishman D, Sime E et al.: Long-term follow-up of bilateral deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in patients with advanced Parkinson disease. J Neurosurg 2003; 99: 489-495.
13. Russman H, Ghika J, Combrment P et al.: L-dopa-induced dyskinesia improvement after STN-DBS depends upon mediation reduction. Neurology 2004; 63: 153-155.
14. Deuschl G, Schade-Brittinger C, Krack P et al.: A randomized trial of deep brain stimulation for Parkinson’s diseases. England J Med 2006; 355: 896-908.
15. Okun MS, Tagliati M, Pourfar M et al.: Management of referred deep brain stimulation failures: a retrospective analysis from 2 movement disorders centres. Arch Neurol 2005; 62: 1250-1255.
16. Morishita T, Rahman M, Foote KD et al.: DBS candidates that fall short on Levodopa Challenge test: alternative and important indications. Neurologist 2011; 17(5): 263-268.
17. Movement Disorder Society Task Force on Rating Scales for Parkinson’s Disease: The unified Parkinson’s Disease Rating scale (UPDRS): Status and recommendations. Mov Disord 2003; 18(7): 738-750.
18. Klainer-Fishman G, Fishman D, Sime E et al.: Long-term follow-up of bilateral deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in patients with advanced Parkinson disease. J Neurosurg 2003; 99: 489-495.
19. Charles PD, Van Blercom N, Krack P et al.: Predictors of effective bilateral subthalamic nucleus stimulation for PD. Neurology 2002; 59: 932-934.
20. Fraix V, Pollak P, Van Blercom N et al.: Effects of subthalamic nucleus stimulation on levodopa-induced dyskinesia in Parkinson’s disease. Neurology 2000; 55: 1921-1923.
21. Krack P, Batir A, Van Blercom N et al.: Five-year follow up of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson’s disease. N Eng J Med 2003; 349: 1925-1934.
22. Tabbal SD, Revilla FJ, Mink JW: Safety and efficacy of subthalamic nucleus deep brain stimulation performed with limited intraoperative mapping for treatment of Parkinson’s disease. Neurosurgery 2007; 61(3 suppl.): 119-127.
23. Starr PA, Christine CW, Theodosopoulos PV et al.: Implantation of deep brain stimulators into the subthalamic nucleus: technical approach and magnetic resonance imaging-verified lead locations. J Neurosurg 2002; 97(2): 370-387.
24. Volkman J, Allert N, Voges J et al.: Safety and efficacy of pallidal stimulation in advances PD. Neurology 2001; 56(4): 548-551.
25. Bejjani BP, Dormont D, Pidoux B et al.: Bilateral subthalamic stimulation for Parkinson’s disease by using three-dimensional stereotactic magnetic resonance imaging and electrophysiological guidance. J Neurosurg 2000; 92(4): 615-625.
26. Moro E, Scerrati M, Romito LM et al.: Chronic subthalamic nucleus stimulation reduces medication requirements in Parkinson’s disease. Neurology 1999; 53(1): 85-90.
27. Piallat B, Benazzouz A, Benabid A: Neuroprotective effect of chronic inactivation of the subthalamic nucleus in a rat model of Parkinson’s disease. J Neural Transm Suppl 1999; 55: 71-77.
28. Herzog J, Volkman J, Krack P et al.: Two-year follow up of subthalamic deep brain stimulation in Parkinson’s disease. Mov Disord 2003; 18(11): 1382-1384.
29. Tabbal S, Revilla F, Mink J et al.: Safety and efficacy of subthalamic nucleus deep brain stimulation performed with limited intraoperative mapping for treatment of Parkinson’s disease. Neurosurgery 2007; 61: 119-129.
otrzymano: 2017-09-08
zaakceptowano do druku: 2017-09-29

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Obszańska
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 606-812-016
obszanska@poczta.fm

Postępy Nauk Medycznych 10/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych