Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 10/2017

Spis treści / Contents

NEUROCHIRURGIA/NEUROSURGERY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Improvement in motor functions and emotional changes in patients with Parkinson’s disease after dbs therapy
Poprawa funkcji motorycznych i zmiany emocjonalne u chorych z chorobą Parkinsona leczonych głęboką stymulacją mózgu
Katarzyna Obszańska, Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Tomasz Trojanowski – s. 524-529
Development and evaluation of simulation based neurosurgery curriculum. Pilot study at the Poznań University of Medical Sciences
Rozwój i ocena nauczania neurochirurgii opartej na symulacji. Badania pilotażowe na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bartosz Sokół, Roman Jankowski, Barbara Więckowska, Łukasz Gąsiorowski, Michael Czekajlo – s. 530-535
Stabilizacja szyjna tylna w masywy boczne. Skuteczność i bezpieczeństwo
Posterior cervical lateral mass fixation. Efficacy and safety
Witold Janusz, Dariusz Szczepanek, Tomasz Trojanowski – s. 536-540
Intramedullary cavernomas – an own experience and a review of the literature
Naczyniaki jamiste rdzenia kręgowego – doświadczenie własne i przegląd literatury
Anna Mosiewicz, Radosław Rola, Barbara Mosiewicz-Madejska, Robert Kaczmarczyk, Tomasz Trojanowski – s. 541-545
Steerable epiduroscope in syringomyelia operations. Preliminary experience
Sterowalny endoskop nadtwardówkowy w leczeniu jamistości rdzenia. Doświadczenie wstępne
Krzysztof Kura, Jacek Osuchowski, Radosław Rola, Tomasz Trojanowski – s. 546-548
Moyamoya disease among Polish population: single clinic experience and literature review
Choroba Moyamoya wśród ludności polskiej: doświadczenia jednego ośrodka i przegląd piśmiennictwa
Dariusz Szczepanek, Cezary Grochowski, , Jakub Litak, Witold Janusz, Ryszard Maciejewski, Tomasz Trojanowski – s. 549-553
Problems with the treatment of uninsured and homeless people
Problemy związane z leczeniem osób nieubezpieczonych i bezdomnych
Ewa Guz, Elżbieta Sagan, Elżbieta Bartoń, Katarzyna Podleśna – s. 554-556
The specificity of patient care after implantation of brain stimulators
Specyfika opieki nad pacjentem po wszczepieniu stymulatorów mózgu
Anna Kozyra, Danuta Matyka, Beata Parzyszek, Elżbieta Sagan, Grażyna Skrobowska, Urszula Stachyra, Maria Wertel, Elżbieta Bartoń – s. 557-559
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Torbiel pajęczynówki jako przyczyna płynotoku nosowego u pacjentki z ciężką wadą zastawkową serca
Arachnoid cyst as a cause of rhinorrhea in a patient with a severe heart valve defect
Bartłomiej Tyzo, Wojciech Czyżewski, Dariusz Szczepanek, Tomasz Trojanowski – s. 560-563
Successful spinal cord stimulation for neuropathic pain after subtotal resection of the lumbosacral neurinoma
Skuteczna stymulacja rdzeniowa w przypadku chorego z bólami neuropatycznymi po częściowej resekcji nerwiaka kanału kręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
Anna Mosiewicz, Piotr Kamieniak, Barbara Mosiewicz-Madejska, Robert Kaczmarczyk, Marcin Rudzki, Tomasz Trojanowski – s. 564-566
Przypadek metalicznego ciała obcego w oczodole usuniętego przez zatokę szczękową metodą chirurgii endoskopowej z zastosowaniem neuronawigacji
A case of a metallic foreign body in the orbit removed endoscopically through the maxillary sinus using neuronavigation
Piotr Trojanowski, Robert Kaczmarczyk, Agnieszka Trojanowska, Dariusz Szczepanek – s. 567-569
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Neurofizjologiczna protekcja struktur nerwowych podczas operacji guzów pnia mózgu
Neurophysiological monitoring for surgery of brainstem tumours
Marlena Hupało, Dariusz J. Jaskólski, – s. 570-574
Przezskórne metody dekompresji wewnętrznej krążka międzykręgowego w leczeniu bólu dyskogennego
Percutaneous disc decompression in the treatment of discogenic low back pain
Karol Sawicki, Tomasz Łysoń, Zenon Mariak – s. 575-580
Komentarz
Tomasz Trojanowski – s. 581
Comment
Tomasz Trojanowski – s. 582